Інформаційні картки служби у справах дітей

14.03.2015
Інформаційні картки адміністративних послуг, що надаються службою у справах дітей Могилів – Подільської районної державної адміністрації

Інформаційна картка адміністративної послуги

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)

Підготовка розпоряджень голови районної державної адміністрації

про надання статусу дітям

(назва адміністративної послуги)

 

Служба у справах дітей районної  державної адміністрації

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

 

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

м. Могилів – Подільський, 1-й провулок Коцюбинського,19

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

 З 8-00 до 17-00

Обідня перерва з 12-00 до 13-00

Вихідні дні - субота та неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

6-64-43,  E-mail: ssdrda@ukrpost.ua

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

-

5.

Постанови Кабінету Міністрів України

 «Про питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної   із  захистом прав дитини» від 24.09.2008р. №866, п.22 розділу «Набуття дитиною статусу дитини – сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Свідоцтва про смерть батьків або рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

На підставі п.23, 24, 25 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» від 24.09.2008 р. №866, в якому визначено порядок та спосіб подання документів:     23. Статус дитини-сироти надається дітям,  у яких померли або загинули батьки,  що підтверджується свідоцтвом про смерть кожного з них.

     Статус   дитини,  позбавленої  батьківського  піклування, надається дітям:

     1) батьки   яких    позбавлені    батьківських    прав,    що підтверджується рішенням суду;

     2) які відібрані у батьків без позбавлення батьківських прав, що підтверджується рішенням суду;

     3) батьки    яких    визнані    безвісно    відсутніми,    що підтверджується рішенням суду;

     4) батьки яких оголошені судом померлими,  що підтверджується свідоцтвом  про  смерть,   виданим   органами   реєстрації   актів цивільного стану;

     5) батьки  яких  визнані  недієздатними,  що  підтверджується рішенням суду;

     6) батьки яких  відбувають  покарання  в  місцях  позбавлення волі, що підтверджується вироком суду;

     7) батьки  яких  перебувають  під вартою на час слідства,  що підтверджується постановою суду;

     8) батьки яких  знаходяться  у  розшуку  органами  внутрішніх справ, пов'язаному з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх  місцезнаходження,  що  підтверджується  ухвалою суду  або  довідкою органів внутрішніх справ про розшук батьків та відсутність відомостей про їх місцезнаходження;

     9) у зв'язку з тривалою хворобою батьків,  яка перешкоджає їм виконувати   свої   батьківські   обов'язки,   що  підтверджується висновком медико-соціальної експертної  комісії  про  наявність  у батька, матері хвороби, що перешкоджає виконанню ними батьківських обов'язків, виданим у порядку, встановленому МОЗ;

     10) підкинутим,  батьки яких невідомі, покинутим в пологовому будинку,  іншому  закладі  охорони  здоров'я  або яких відмовилися забрати з цих закладів батьки, інші родичі, про що складено акт за формою, затвердженою МОЗ і МВС.

     Якщо  у  випадках,  зазначених  у  пунктах  23 і 24 цього Порядку,  дитину виховувала одинока мати,  до документів додається довідка,  видана  органом  реєстрації  актів  цивільного  стану за місцем реєстрації народження дитини,  про  те,  що  відомості  про батька  внесені  за  вказівкою  матері  відповідно  до  статті 135 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ).

 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

На підставі п.22, 23,24,25 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» від 24.09.2008 р. №866, в якому визначено порядок та спосіб подання документів.

 

Інформаційна картка адміністративної послуги

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)

 

Підготовка розпоряджень голови районної державної адміністрації

по призначенню тієї чи іншої особи опікуном/ піклувальником над статусними дітьми (назва адміністративної послуги)

 

Служба у справах дітей районної  державної адміністрації

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

 

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

м. Могилів – Подільський, 1-й провулок Коцюбинського,19

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

З 8-00 до 17-00

Обідня перерва з 12-00 до 13-00

Вихідні дні - субота та неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

6-64-43,  E-mail: mog-pod.ssdrda@ukrpost.ua

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

-

5.

Постанови  Кабінету Міністрів України

 «Про питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної   із  захистом прав дитини» від 24.09.2008р. №866, п.42 розділу «Набуття дитиною статусу дитини – сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Свідоцтва про смерть батьків або рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Особа,  яка  виявила  бажання  взяти на виховання в сім'ю дитину-сироту або  дитину,  позбавлену  батьківського  піклування, подає службі у справах дітей за місцем свого проживання:

    1. Заяву (від  подружжя  приймається  спільна  заява,  підписана обома подружжями);

     2. Довідку про  доходи  за  останні  шість  місяців  або   копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;

    3. Документ, що  підтверджує  право  власності  або користування житловим приміщенням;

    4. Копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

 

   5.Довідку про   проходження   курсу   навчання   з    виховання дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського піклування,  і рекомендацію центру соціальних служб для сім'ї,  дітей  та  молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних;

    6. Копію паспорта;

    7. Висновок про  стан  здоров'я  заявника,  складений  за формою згідно з додатком 5;

     8. Довідку від нарколога та психіатра для осіб,  які  проживають разом із заявниками;

     9.Довідку  про  наявність  чи відсутність судимості для кожного заявника,  видану органами внутрішніх справ за  місцем  проживання заявника; { Абзац десятий пункту 40 в редакції Постанови КМ N 1017 ( 1017-2010-п ) від 03.11.2010 }

     10.Письмову згоду  всіх повнолітніх членів сім'ї,  що проживають разом  з  особою,  яка  бажає  взяти  дитину-сироту  або   дитину, позбавлену   батьківського   піклування,  під  опіку,  піклування, утворити прийомну сім'ю або на власній житловій  площі  -  дитячий будинок   сімейного  типу,  засвідчену  нотаріально  або  написану власноручно в присутності посадової  особи,  яка  здійснює  прийом документів,  про  що  робиться  позначка  на  заяві із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, підпису посадової особи та дати.

     Строк дії документів,  зазначених у цьому  пункті,  становить дванадцять місяців з дати видачі.

 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Відповідно до ст.ст.243, 244 Сімейного кодексу України, ст.ст.59, 61, 62, 63 Цивільного кодексу України, п.п.42, 57 порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» від 24.09.2008 р. №866, в якому визначено порядок та спосіб подання документів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційна картка адміністративної послуги

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)

 

Підготовка розпоряджень голови районної державної адміністрації

по призначенню тієї чи іншої особи опікуном/ піклувальником

над житлом/майном статусних дітей

 (назва адміністративної послуги)

 

Служба у справах дітей районної  державної адміністрації

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

 

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

м. Могилів – Подільський, 1-й провулок Коцюбинського,19

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

З 8-00 до 17-00

Обідня перерва з 12-00 до 13-00

Вихідні дні - субота та неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

6-64-43,  E-mail: mog-pod.ssdrda@ukrpost.ua

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

-

5.

Постанови Кабінету Міністрів України

 «Про питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної   із  захистом прав дитини» від 24.09.2008р. №866, п.57 розділу «Захист житлових та майнових прав дітей – сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Відповідно до п. 57, п.58 порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» від 24.09.2008 р. №866, в якому визначено порядок та спосіб подання документів.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

     1. Копія рішення про влаштування дитини

     2. Опис майна, над яким встановлюється   опіка.

     3. Документи, які підтверджують право власності дитини на майно;

     4. Акт обстеження житлово-побутових  умов  потенційного  опікуна над  майном  та  висновок  про можливість виконання ним обов'язків опікуна;

     5. Заява опікуна, піклувальника дитини про відмову бути опікуном над   майном  дитини,  засвідчену  нотаріально  або  написану  ним власноручно в присутності посадової  особи,  яка  здійснює  прийом документів,  про  що  робиться  позначка  на  заяві із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, підпису посадової особи та дати.

 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Відповідно до п. 57 порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» від 24.09.2008 р. №866, в якому визначено порядок та спосіб подання документів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційна картка адміністративної послуги

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)

 

Підготовка розпоряджень голови районної державної адміністрації

про створення та функціонування дитячих будинків сімейного типу і влаштування в них дітей

 (назва адміністративної послуги)

 

Служба у справах дітей районної  державної адміністрації

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

 

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

м. Могилів – Подільський, 1-й провулок Коцюбинського,19

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

З 8-00 до 17-00

Обідня перерва з 12-00 до 13-00

Вихідні дні - субота та неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

6-64-43,  E-mail: mog-pod.ssdrda@ukrpost.ua

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

-

5.

Постанови Кабінету Міністрів України

 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу» №564 від 26.04.2002 року

 

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява від батьків – вихователів про бажання створити дитячих будинків сімейного типу

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Кандидати  у  батьки-вихователі  подають до органу,  який

приймає рішення про створення  дитячого  будинку  сімейного  типу,

такі документи:

1. Довідку про склад сім'ї (форма 3);

копію свідоцтва про шлюб (для подружжя); 2.Довідку про проходження навчання;

3.Копії паспортів;

4. Довідку про стан свого здоров'я та осіб, які проживають разом

з ними;

5.Письмову згоду всіх повнолітніх членів сім'ї,  які проживають

разом  з  кандидатами  у батьки-вихователі,  якщо останні вирішили

створити дитячий будинок сімейного типу на власній житловій площі,

засвідчену нотаріально.

     Батьки-вихователі в   обов'язковому  порядку  проходять  курс навчання  попередньої  та  періодичної  (раз   на   п'ять   років) підготовки,   проведення  якого  забезпечують  місцеві  відділи  у

справах сім'ї та молоді.

 

 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Відповідно до п. 18 ПКМУ №564 від 26.04.2002 року «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу», в якому визначено порядок та спосіб подання документів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційна картка адміністративної послуги

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)

 

Підготовка розпоряджень голови районної державної адміністрації

про створення та функціонування прийомних сімей і влаштування в них дітей

 (назва адміністративної послуги)

 

Служба у справах дітей районної  державної адміністрації

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

 

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

м. Могилів – Подільський, 1-й провулок Коцюбинського,19

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

З 8-00 до 17-00

Обідня перерва з 12-00 до 13-00

Вихідні дні - субота та неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

6-64-43,  E-mail: mog-pod.ssdrda@ukrpost.ua

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

-

5.

Постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження положення про прийомну сім’ю» № 565 від 26.04.2002 року відповідно до абзацу 1 п.5, п.6 розділу «Утворення прийомної сім’ї»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява від прийомних батьків про бажання створити прийомну сім’ю

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Кандидати у  прийомні  батьки  подають  до  органу,  який утворює прийомну сім'ю, такі документи:

     заява кандидатів  у  прийомні  батьки про утворення прийомної сім'ї;

     копії паспортів кандидатів у прийомні батьки;

     довідка про склад сім'ї (форма N 3);

     копія свідоцтва про шлюб;

     довідка про стан здоров'я кандидатів  у  прийомні  батьки  та членів сім'ї, які проживають разом з ними (довідка про відсутність хронічних захворювань,   обстеження    нарколога,    венеролога,

психіатра);

     довідка  про  доходи  потенційної  прийомної сім'ї за останні шість  місяців  або  копія  декларації  про  доходи,  засвідчена в установленому  порядку;  {  Абзац  сьомий  пункту  16  в  редакції Постанови КМ N 20 ( 20-2010-п ) від 06.01.2010 }.

     довідка про   проходження   навчання  кандидатів  у  прийомні батьки  і рекомендація центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  щодо  включення  їх  у  банк  даних  про сім'ї потенційних усиновителів,   опікунів,   піклувальників,   прийомних   батьків, батьків-вихователів; (Абзац  восьмий  пункту  16  із  змінами, внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  107  (  107-2006-п  ) від 06.02.2006 )

     письмова згода всіх повнолітніх членів сім'ї,  які проживають разом  з  кандидатами  у  прийомні батьки,  на утворення прийомної

сім'ї, засвідчена нотаріально.

     Кандидатури у  прийомні  батьки  та  кандидатури  дітей,  які передаються   на  виховання,  погоджуються  з  органами  опіки  та піклування.

 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Відповідно до п.16 «Про затвердження положення про прийомну сім’ю» № 565 від 26.04.2002 року, в якому визначено порядок та спосіб подання документів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційна картка адміністративної послуги

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)

 

Підготовка проектів рішень Комісії з питань захисту прав дитини

при райдержадміністрації

 (назва адміністративної послуги)

 

Служба у справах дітей районної  державної адміністрації

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

 

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

м. Могилів – Подільський, 1-й провулок Коцюбинського,19

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Основною організаційною формою  діяльності  комісії  є  її засідання,  які проводяться у разі потреби,  але не рідше ніж один раз на місяць.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

6-64-43,  mog-pod.ssdrda@ukrpost.ua

 

 

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

-

5.

Постанови Кабінету Міністрів України

«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» від 24.09.2008 р. №866

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

Розпорядження голови Могилів – Подільської РДА «Про утворення та затвердження положення про комісію з питань захисту прав дитини»  від 10.11.2008 року № 472

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява від громадян, розгляд спірних та колегіальних питань, а саме:

·      реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі;

·      надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я, якщо цього не зробили батьки дитини;

·      позбавлення та поновлення батьківських прав;

·      вирішення спорів  між  батьками  щодо  визначення  або  зміни прізвища та імені дитини;

·      вирішення спорів   між   батьками   щодо   визначення   місця проживання дитини;

·      участь одного з батьків у вихованні дитини;

·      побачення з    дитиною   матері,   батька,   які   позбавлені батьківських прав;

·      визначення форми   влаштування   дитини-сироти   та   дитини, позбавленої батьківського піклування;

·      встановлення і припинення опіки, піклування;

·      утримання і    виховання    дітей    у    сім'ях    опікунів, піклувальників,  прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов'язків;

·      збереження майна,   право   власності   на   яке   або  право користування  яким   мають   діти-сироти   та   діти,   позбавлені батьківського піклування;

·      розгляд звернень  дітей  щодо неналежного виконання батьками, опікунами,  піклувальниками  обов'язків  з  виховання   або   щодо зловживання ними своїми правами;

·      інші питання, пов'язані із захистом прав дітей.

 

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

           Громадяни  подають  до  Комісії з питань захисту прав дитини, такі документи:

     заява;

     копії паспортів заявника, відповідача;

     довідка про склад сім'ї заявника, відповідача;

     копія свідоцтва про шлюб;

     довідка про стан здоров'я заявника, відповідача; 

     довідка  про  доходи  заявника, відповідача;

     акт обстеження умов проживання заявника, відповідача;

     документи необхідні для розгляду спірних та колегіальних питань.

 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються до служби у справах дітей райдержадміністрації протягом місяця до наступного проведення Комісії з питань захисту прав дитини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційна картка адміністративної послуги

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)

 

Підготовка службою у справах дітей райдержадміністрації висновку про можливість тих чи інших осіб бути усиновлювачами

 (назва адміністративної послуги)

 

Служба у справах дітей районної  державної адміністрації

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

 

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

м. Могилів – Подільський, 1-й провулок Коцюбинського,19

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

З 8-00 до 17-00

Обідня перерва з 12-00 до 13-00

Вихідні дні - субота та неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

6-64-43,  mog-pod.ssdrda@ukrpost.ua

 

 

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

-

5.

Постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей» від 24.09.2008 р. №905

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства соціальної політики України від 05.03.2012 р. №122

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява та перелік документів від потенційних усиновлювачів

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

     1) заява від особи або подружжя;

     2) копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

     3) довідка про заробітну плату за останні шість  місяців  або копія   декларації  про  доходи  за  попередній  календарний  рік, засвідчена органами державної податкової служби;

     4) копія свідоцтва про шлюб,  укладений в органах  реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;

     5) висновок про стан здоров'я кожного заявника,  складений за формою згідно з додатком 3;

     6) засвідчена нотаріально письмова згода другого  з  подружжя на   усиновлення   дитини    разі  усиновлення  дитини  одним  з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;

     7) довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника,  видана  органами  внутрішніх справ за місцем проживання заявника;

     8) копія  документа,  що  підтверджує  право  власності   або користування житловим приміщенням.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Служба у справах дітей протягом  10  робочих  днів  після надходження заяви та всіх документів, зазначених у пункті 22 цього Порядку:

     перевіряє документи на відповідність вимогам законодавства;

     проводить бесіду із заявниками,  з'ясовує мотиви усиновлення, ставлення до виховання дітей. У разі коли усиновлення здійснюється одним із подружжя,  з'ясовуються причини, з яких другий з подружжя не бажає бути усиновлювачем,  та його ставлення до намірів дружини (чоловіка) усиновити дитину;

     складає акт обстеження житлово-побутових умов заявників;

     розглядає питання    про    можливість     заявників     бути усиновлювачами  та  готує  відповідний  висновок  і в разі надання позитивного висновку  ставить  заявників  на  облік  кандидатів  в усиновлювачі   із   занесенням  даних  про  них  до  Книги  обліку кандидатів  в  усиновлювачі,  яка  ведеться  за  формою  згідно  з додатком 4, та Єдиного банку даних.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційна картка адміністративної послуги

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)

 

Підготовка службою у справах дітей райдержадміністрації висновку голови

Могилів-Подільської райдержадміністрації «Про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини»

 (назва адміністративної послуги)

 

Служба у справах дітей районної  державної адміністрації

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

 

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

м. Могилів – Подільський, 1-й провулок Коцюбинського,19

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

З 8-00 до 17-00

Обідня перерва з 12-00 до 13-00

Вихідні дні - субота та неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

6-64-43,  mog-pod.ssdrda@ukrpost.ua

 

 

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

-

5.

Постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей» від 24.09.2008 р. №905

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява від потенційних усиновлювачів

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

     Для   підготовки   проекту   висновку   про   доцільність усиновлення  та  відповідність  його  інтересам  дитини  служба  у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини перевіряє:

 - чи  перебуває  дитина  на  місцевому обліку дітей, які можуть бути усиновлені, 

- аналізує  документи:

     копію свідоцтва про народження дитини;

     документи, які   підтверджують,   що   дитина    може    бути усиновленою;

     повідомлення закладу   охорони   здоров'я   або   навчального закладу, в якому перебуває дитина, про згоду на її усиновлення. За наявності  засвідченої  нотаріусом  згоди  батьків  на усиновлення дитини,  згода закладу охорони здоров'я або навчального закладу, в якому виховується дитина, не надається;

     висновок про  стан  здоров'я,  фізичний та розумовий розвиток дитини;

     акт про знайомство кандидатів в усиновлювачі з дитиною.    

- документи,  подані  кандидатами в усиновлювачі,

- враховує наявність  чи  відсутність  згоди  дитини  на  усиновлення, 

- згоди райдержадміністрації на роз'єднання братів  і  сестер  при  усиновленні. 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини  протягом  10  робочих  днів  від  дня  надходження   заяви кандидатів в усиновлювачі:

     з'ясовує, чи  згодна  дитина  на  усиновлення;

     готує проект  висновку   про   доцільність   усиновлення   та відповідність  його інтересам дитини.

     Висновок   оформляється   на   бланку  райдержадміністрації,  підписується головою (заступником голови) та скріплюється печаткою.