Показники стану розвитку малого і середнього підприємництва

13.05.2015
Показники стану розвитку малого і середнього підприємництва Могилів-Подільський район
Звітний період: І квартал 2015 року

№ з/п

Показник

 

1.

Кількість суб'єктів малого і середнього підприємництва, одиниць

в т.ч.:

1401

суб'єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб - підприємців)

1385

суб'єктів середнього підприємництва (юридичних та фізичних осіб - підприємців)

16

2.

Чисельність працюючих у суб'єктів малого і середнього підприємництва, осіб, в т.ч.:

3298

у суб'єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб - підприємців)

1938

у суб’єктів середнього підприємництва (юридичних та фізичних осіб – підприємців)

1360

3.

Частка малих і середніх підприємств у загальному випуску продукції (робіт, послуг), %

38%

4.

Частка надходжень від суб'єктів малого і середнього підприємництва до бюджетів всіх рівнів, %

41%

5.

Кількість зареєстрованих фермерських господарств, одиниць

74

Площа земельних ділянок, що використовуються фермерськими господарствами, тис. га

11,2

6.

Кількість проведених в рамках Програми навчальних семінарів, тренінгів, одиниць

8

7.

Кількість учасників семінарів, тренінгів, проведених в рамках Програми, осіб

125