Виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Могилів-Подільському районі на 2013-2014 роки

13.03.2015

Державна політика розвитку малого і середнього підприємництва у Могилів-Подільському районі впродовж 2013-2014 років здійснювалась відповідно до Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Могилів-Подільському районі на 2013-2014 роки (далі - Програма), затвердженої рішенням 19 позачергової сесії Могилів-Подільської районної ради 6 скликання       № 263 від 18 квітня 2013 року, заходів щодо її реалізації та була спрямована на створення умов для покращення підприємницького клімату в районі.

 

Впродовж дії Програми здійснили державну реєстрацію 141 суб’єкти господарювання, з них: юридичних осіб – 5 одиниць та фізичних осіб-підприємців – 136 осіб. Припинили діяльність 235 СПД (10 юридичних та 220 фізичних осіб-підприємців).
Загальна кількість діючих малих підприємств в районі становить 118 одиниць та фізичних осіб-підприємців – 1123.
Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення становить 35 одиниць.
В економічному потенціалі району за чисельністю працюючих частка (питома вага) малих підприємств становить 13,2%
Із загальної кількості малих підприємств найбільшу питому вагу займають підприємства, задіяні в галузі сільського господарства – 67,0 %.
Питома вага підприємств торгівлі і громадського харчування в загальній кількості малих і середніх підприємств складає 24,6%, в інших галузях (транспорт) – 8,4%.
Частка малих підприємств у загальних обсягах реалізації продукції (робіт, послуг) займає 30%.
Відповідно до показників Програми зайнятості населення району кількість створених нових робочих місць у сфері малого і середнього підприємництва у 2013-2014 роках склала 475 одиниць. Це стало можливим, в основному, за рахунок фізичних осіб-підприємців.
Одним з дієвих шляхів розвитку підприємницької діяльності в сільській місцевості є фермерство. На території району здійснюють свою діяльність 74 фермерських господарства, в користуванні яких знаходиться 11,2 тис. га сільськогосподарських угідь. Сільськогосподарську продукцію виробляють також 9 господарських товариств та 12 приватних підприємств. У приватному секторі сільськогосподарську продукцію виробляють майже 15 тисяч господарств населення.
Не менш важливим напрямком у веденні підприємницької діяльності, зокрема, у сільському господарстві, є розвиток садівництва та виноградарства.
Виробництвом плодів і ягід на Могилів - Подільщині займаються різні категорії господарств, основними серед яких є сільськогосподарські підприємства, особисті селянські господарства та фермерські господарства. Так, протягом 2013-2014 років на території Могилів-Подільського району посаджено 302 га саду.
Малі і середні підприємства використовують здебільшого місцеві ресурси, міцніше прив’язані до місця свого розташування. Крім того, вони є значним джерелом поповнення місцевих бюджетів, беруть участь у спонсоруванні місцевих заходів та програм, будучи зацікавленими в економічному розвитку території, на якій вони знаходяться.
Спостерігається тенденція збільшення надходжень від малого та середнього бізнесу до місцевого бюджету. За 2014 рік до місцевого бюджету від платників податків району надійшло податкових надходжень 19,9 млн. грн., в т.ч. від діяльності малого та середнього бізнесу надійшло коштів в сумі 10,4 млн. грн.
З метою започаткування підприємницької діяльності впродовж 2013-2014 років дії Програми:
-    надано одноразову допомогу по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю 7 особам на загальну суму 84,0 тис. грн..
-    направлено на професійне навчання незайнятого населення 515 чоловік з числа безробітних, що становить 119,5 % від очікуваної кількості направлених у 2013-2014 роках          (завдання на два роки - 431 чол.);
-    направлено на громадські та інші роботи тимчасового характеру 514 осіб (165,8 % до запланованого на 2013-2014 роки).
З 01.01.2013 року вперше запроваджено стимулювання роботодавців до працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці на нові робочі місця та до створення нових робочих місць в пріоритетних видах економічної діяльності суб’єктами малого підприємництва шляхом компенсації фактичних витрат у розмірі Єдиного внеску на ЗДСС. Протягом 2014 року 5 жителів району працевлаштовано на такі робочі місця.
З метою належної організації виконання Закону України «Про адміністративні послуги» з січня місяця 2014 року організовано роботу міськрайонного Центру надання адміністративних послуг (Прозорий офіс) загальною площею 168 м2, кількість працюючих – 4 чол.
На створення даного Центру освоєно 17,0 тис. грн. коштів місцевого бюджету (облаштування та придбання комп’ютерної техніки).
З метою підтримки розвитку підприємницької ініціативи у безробітних громадян, в Могилів-Подільському Центрі зайнятості працює консультативний пункт з питань організації та провадження підприємницької діяльності.
В управлінні Пенсійного фонду та в ОДПІ забезпечено функціонування “Гарячої лінії” телефонного зв’язку для оперативного вирішення актуальних проблемних питань, що виникають перед підприємцями в процесі їх діяльності.
В приміщенні ОДПІ функціонує Центр обслуговування платників податків, який створено для надання широкого спектру якісних послуг в одному приміщенні.
В управлінні Пенсійного фонду працює відділ з обслуговування громадян, який забезпечує надання послуг жителям міста та району. Обслуговування проводиться за принципом «єдиного вікна».
Районною державною адміністрацією проводяться спільні наради, круглі столи із залученням представників малого та середнього підприємництва, місцевих контролюючих органів з метою забезпечення інформованості суб’єктів господарювання, налагодження їх співпраці з місцевими контролюючими органами та органами місцевої виконавчої влади.
В районній газеті «Слово Придністров’я» розміщуються публікації щодо розвитку малого та середнього бізнесу. До відома суб’єктів підприємницької діяльності доводиться інформація про внесення змін до чинного законодавства України, висвітлюються заходи, проведені за участю суб’єктів господарювання та пропозиції до участі у Всеукраїнських виставкових заходах.
За останні роки, темпи зростання кількості функціонуючих малих і середніх підприємств, через ряд труднощів в усіх напрямках, уповільнились. Фінансовий стан, в якому опинилась більша частина підприємств потребує стабільності. Тому створення розгорнутої і всебічної системи державної підтримки малого і середнього підприємництва є важливою умовою подальшого його розвитку.