Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації.

02.03.2015
Розпорядження Від  26.02.   2015 р.                                          №  49
Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації


     Відповідно до ст. 119 Конституції України, статей 2, 10, 39, 40, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою удосконалення механізму реалізації державної політики на місцевому рівні, в тому числі у частині покращення взаємодії з територіальними органами центральних органів виконавчої влади  в районі, у зв’язку з кадровими змінами в районній державній адміністрації:
1.    Затвердити:
1)    розподіл обов’язків між головою районної державної адміністрації, першим заступником голови,  заступником голови та  керівником апарату районної державної адміністрації, що додається;
2)    схему заміщення голови районної державної адміністрації, першого заступника голови,  заступника голови та  керівника апарату районної державної адміністрації, що додається.
2.    Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 23.08.2013 року № 161 «Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації»
3.    Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Косенко М. С.


          Голова  районної
           державної   адміністрації                                                      О. І. Китасюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
районної державної адміністрації
від  26.02. 2015  року №  49


РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ
між головою, першим заступником, заступником голови та
керівником апарату   районної державної адміністраціїІ. Голова районної державної адміністрації
1.    Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, несе відповідальність за виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань та за здійснення нею своїх повноважень.
2.    Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими й релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами й іншими особами як в Україні, так і за її межами.
3.    Постійно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію
4.    Організовує роботу районної державної адміністрації, визначає її структуру, утворює, реорганізовує, ліквідовує структурні підрозділи районної державної адміністрації та її апарату, визначає в межах виділених асигнувань граничну чисельність, фонд оплати праці працівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.
5.    Виступає розпорядником коштів районної державної адміністрації у межах затвердженого бюджету
6.    Призначає на посади та звільняє з посад своїх заступників; керівників та заступників керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та працівників апарату районної державної адміністрації.
7.    Погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників  територіальних підрозділів та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня.
8.    Укладає та розриває договори (контракти) з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників.
9.    Сприяє розвитку міжнародного співробітництва, налагодженню зовнішньоекономічних зв'язків, укладає договори (контракти) з іноземними партнерами в межах компетенції, визначеної законодавством.
10.    Сприяє органам місцевого самоврядування у виконанні власних повноважень, організовує контроль за здійсненням ними делегованих повноважень державної виконавчої влади.
11.    Утворює консультативно - дорадчі органи та інші допоміжні органи, визначає їх завдання, функції та персональний склад.
12.    Здійснює загальну координацію реалізації в районі державної політики в галузях соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, з питань забезпечення законності, правопорядку, оборонної роботи, мобілізаційної підготовки та цивільного захисту, територіальної  оборони, державної безпеки, запобігання та протидії корупції, сприяє в межах, визначених чинним законодавством, функціонуванню судів на території району, контролює  питання внутрішньої політики, преси та інформації.
13.    Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органами виконавчої влади вищого рівня.
14.    Спрямовує , координує та контролює діяльність:
- Фінансового управління районної державної адміністрації;
- Сектору фінансового забезпечення апарату районної державної адміністрації;
- Сектору цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації;
- головного спеціаліста з питань мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації;
- державного адміністратора апарату районної державної адміністрації;
-головного спеціаліста-юрисконсульта апарату районної державної адміністрації.

15.    Забезпечує взаємодію з:
- Могилів-Подільським міжрайвідділом управління Служби безпеки України у       Вінницькій області;
-  Могилів-Подільським районним відділом Управління державної міграційної служби у Вінницькій області;
- Службою цивільного захисту у м. Могилів-Подільський та Могилів-Подільському районі;
- Могилів-Подільською об’єднаною Державна фінансовою інспекцією;
 -  Могилів – Подільським МВ ГУМВС України у Вінницькій області;
 -  Могилів – Подільською міжрайонною прокуратурою;
 -  Могилів – Подільським  міськрайонним управлінням юстиції;
 -  Могилів – Подільським міськрайонним судом;
 -  Військовими частинами 2193 та А-0753;
- Могилів – Подільською районною радою.

16.    Очолює:    
  - колегію;
 - робочу групу з проведення перевірки дотримання вимог законодавства, реалізації державної  політики у сфері раціонального використання та охорони земель;
 - комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
 - постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян;
 - комісію з питань захисту прав дитини.
ІІ. Перший заступник голови районної державної адміністрації
        
1. Виконує обов'язки голови районної державної адміністрації у разі його відсутності.
2.  Координує діяльність заступників голови районної державної адміністрації.
3. Відповідає за реформування системи економічних і промислово-виробничих відносин, структурної перебудови господарського комплексу, інформатизацію управлінської діяльності та створення умов для розвитку підприємництва, формування бюджетної політики щодо місцевих бюджетів.
4. Несе відповідальність за реалізацію в районі агропромислової політики, реформування аграрного сектору економіки.

5. Організовує роботу і впровадження структурної, технічної та технологічної політики в агропромисловому комплексі. Вживає заходи з метою впровадження державної політики щодо підтримки сільськогосподарського виробництва, сприяє формуванню на території району інтегрованих структур виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, прозорої та конкурентної ринкової інфраструктури щодо матеріально-технічного забезпечення та ринків збуту продукції агропромислового комплексу. Здійснює заходи з налагодження ефективної роботи переробної галузі.

6. Здійснює контроль та несе відповідальність за реалізацією на території району державної політики щодо проведення земельної та аграрної реформи.

7.Організовує впровадження політики соціальної розбудови сільської місцевості, виконання державних і регіональних замовлень з виробництва і заготівлі сільгосппродукції.

8. Співпрацює з обласними і районними відомствами та організаціями з питань аграрної політики, екології та природних ресурсів.

9. Організовує роботу з питань енергозабезпечення, енергозбереження.

10. Забезпечує взаємодію з підприємствами, організаціями, установами, розташованими на території району, незалежно від форм власності, Вносить та реалізує узгоджені пропозиції з реструктуризації та реформування підприємств переробної галузі.

11. Забезпечує контроль та несе відповідальність за здійсненням державної політики з реформування системи господарських, промислово-виробничих відносин, за реалізацією в районі державної політики в галузях промисловості, транспорту, зв’язку, створення умов для підприємництва.
12. Вносить узгоджені пропозиції з реструктуризації та реформування підприємств вищевказаних галузей.
13. Організовує роботу по забезпеченню дотримання законодавства у сфері містобудування, державних стандартів, норм і правил. Здійснює контроль за охороною, використанням та реєстрацією пам’яток архітектури і містобудування; проведення державної експертизи проектів будівництва, реставрації та реконструкції об’єктів.
14. Несе відповідальність за реформування системи фінансових відносин та механізму виконання боргових зобов’язань, виконання бюджетів, їх формування.
15. Організовує роботу з питань реалізації на території району політики функціонування виробничої сфери в умовах реформування економіки та з питань розрахунків за енергоносії. Забезпечує реалізацію та залучення інвестиції у виробничу сферу в районі.
16. Сприяє розвитку селянсько-фермерських господарств, підсобних господарств населення району.
17. Здійснює реалізацію програм щодо раціонального використання земель сільськогосподарського призначення та підвищення родючості ґрунтів, здійснює управління і державний контроль за використанням та охороною земель, рослинного і тваринного світу;
18.    Спрямовує , координує та контролює діяльність:
-  Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації;
- Сектору містобудування та архітектури районної державної адміністрації;
- Сектору  житлово - комунального господарства, енергетики, зв’язку та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації;
 - Відділу економіки районної державної адміністрації;
- Фінансового управління районної державної адміністрації з питань організації роботи;
- Сектору фінансового забезпечення апарату районної державної адміністрації з питань організації роботи

  19. Забезпечує взаємодію з:
-    Управлінням Держземагенства у Могилів-Подільському районі;
 -    Районним управлінням ветеринарної медицини;
 -    Міжрайонною інспекцією з водних ресурсів Дністровського басейну;
 -    Інспекцією Державного технічного нагляду;
 -    Державтоінспекцією;
 -     Райкомом профспілки працівників агропромислового  комплексу,
 -    Дочірнім підприємство Могилів-Подільський «Райагроліс»
-  СО «Могилів-Подільські електромережі»
 - Сільськогосподарськими підприємствами;
- ДП «Могилів-Подільський лісове господарство»;
-  ДП «Юрковецький спиртзавод»;
 - Приватними підприємцями – юридичними та фізичними особами району.

20. Очолює:
- районну постійно діючу комісію з питань банкрутства і комісію з моніторингу цін на споживчому ринку;
- комісію з регулювання тарифів та послуг в житлово-комунальному господарстві та громадському транспорті;
 - районну спеціальну комісію з розрахунків за спожиті енергоносії;
- спостережну комісію;
 - робочу комісію з визначення об'єктів незавершеного будівництва, запропонованих до продажу на аукціоні або за конкурсом;
 -  робочу групу з обстеження спеціалізованих підприємств та їх приймальних пунктів;
 - районну евакуаційну комісію;
 - комісію по вибору, обстеженню і відведенню земельних ділянок під будівництво та розміщення об’єктів
 - комісію по відбору проектів будівництва, реконструкції та ремонту комунальних доріг населених пунктів району
- комісію з підготовки підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період
 - комісію з безпеки дорожнього руху;
- районну надзвичайну протиепідемічну комісію;
- районну комісію з врегулювання майнових питань реформованих і сільськогосподарських підприємств;
- надзвичайну протиепізоотичну комісію;
- районну комісію з питань поводження з безхазяйними відходами;
 - аналітичну групу з маркетингових  досліджень у тваринництві та птахівництві;
 - комісію з питань аграрної та земельної реформи;
 - комісію по грошовій оцінці земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів району;
- робочу групу по прискоренню реформування власності і приватизації майна агропромислового комплексу;
- комісію з питань регулювання ринку продовольства, цін і доходів сільськогосподарських виробників;
 - оціночну комісію;
-  районну аналітичну групу по проведенню перевірки агроформувань правонаступників реформованих КСП щодо  дотримання ними законності при врегулюванні майнових та земельних паїв;
 - районну комісію з питань фінансування, розвитку виноградарства і садівництва;
-  комісію для визначення переліку сільгосппідприємств, які мають право на отримання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки виробництва продукції рослинництва;
- конкурсну комісію для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів;
-  конкурсну комісію для здійснення компенсації за короткостроковими кредитами;
-  комісію для визначення переліку сільгосппідприємств, яким виплачується компенсація, передбачена в державному бюджеті для державної підтримки виробництва продукції рослинництва на зрошуваних землях.
21. Співпрацює з:
 - Могилів-Подільською об’єднаною державною податковою інспекцією ГУ ДФС у Вінницькій області;
  - Управлінням Державної казначейської служби України у м. Могилів-Подільський та Могилів-Подільському районі;     
 -   Могилів-Подільською об’єднаною  державною фінансовою інспекцією;
- Корпораціями «Укравтодор», «Укрбудматеріали», «Укрбуд»;
- Філією «Могилів-Подільський «Райавтодор»,  ДП «Вінницький облавтодор», Філією «Могилів-Подільська ДЕД ДП «Вінницький облавтодор»;
- Могилів –Подільським районним споживчим товариством
- Могилів – Подільською виправною колонією Вінницької області № 114;
- ПАТ «Укртелеком» Вінницька філія.

22. Виконання делегованих повноважень, координація роботи та надання практичної допомоги:
-Вендичанська селищна рада;
-Бандишівська сільська рада;
 -Бронницька сільська рада;
 -Грушанська сільська рада;
- Мервинецька сільська рада;
 -Пилипівська сільська рада;
 -Слідянська сільська рада;
 -Ярузька сільська рада;
  -Жеребилівська сільська рада;
- Кукавська сільська рада;
- Немійська сільська рада;
- Озаринецька сільська рада;
- Серебринецька сільська рада;
 -Слободо-Яришівська сільська рада;
- Сказинецька сільська рада;
 -Суботівська сільська рада.


ІІІ. Заступник голови районної державної адміністрації
1.  Заступник голови у разі відсутності голови районної державної адміністрації, першого заступника голови виконує функції і повноваження голови районної державної адміністрації за його дорученням.
2. Забезпечує взаємодію між органами виконавчої влади та громадськими організаціями і політичними партіями, реалізацію повноважень районної державної адміністрації у сфері соціальної та гуманітарної політики, в галузі науки, освіти, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, туризму, материнства і дитинства, сім'ї та молоді, тендерної політики, соціального захисту неповнолітніх та профілактики правопорушень серед них, реалізації повноважень райдержадміністрації у сфері міжнаціональних відносин, міграції, релігій, інформаційної політики, забезпечення державної підтримки засобів масової інформації району, охорони пам'яток історії та культури  .
3.У межах повноважень вносить на розгляд голови райдержадміністрації пропозиції щодо інвестиційних проектів та залучення інвестицій для розвитку інфраструктури району.
4. Спрямовує, координує та контролює діяльність:
- Управління  соціального захисту населення районної державної адміністрації  з питань організації роботи;
- Віділу інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю апарату районної державної адміністрації;
-    Відділу освіти районної державної адміністрації;
-    Сектору культури і туризму районної державної адміністрації;
-    Сектору у справах сім’ї та молоді районної державної адміністрації;
-    Сектору з питань фізичної культури та спорту районної державної адміністрації;
-    Служби у справах дітей районної державної адміністрації;
-    Могилів - Подільського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
-    Районного медичного центру первинної медико-санітарної допомоги.
5. Забезпечує взаємодію з:
-    Управлінням Пенсійного фонду України  в м. Могилеві-Подільському та Могилів-Подільському районі;
- Відділенням виконавчої дирекції Фонду страхування від нещасних випадків на    виробництві   та професійного захворювання в Могилів-Подільському районі;
- Міжрайонною дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати        працездатності;
- Могилів-Подільським міськрайонним центром зайнятості населення;
- Міським територіальним медичним об’єднанням;
-  Редакцією газети «Слово Придністров’я»;
-  Районним телерадіомовним комітетом  «Об’єктив»;
-  Райкомом профспілки працівників освіти;
-  Райкомом профспілки працівників культури;
- Міськрайкомом профспілки працівників держустанов;
-  Районною організацією ветеранів України;
 - Районною організацією ветеранів війни в Афганістані;        
 - Районним фізкультурно-спортивним товариством «Колос»;
 - Райкомом профспілки медичних працівників.
6. Очолює:
- комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;
- робочу групу з питань легалізації робочих місць;
  - районну координаційну раду з питань оздоровлення дітей та підлітків;
  - районну координаційну раду з питань захисту моралі та формування здорового способу життя громадян;
   - координаційну раду з питань запобігання захворювання на СНІД;
   - районну координаційну раду з питань профілактики і боротьби з наркоманією і алкоголізмом;
   - координаційну раду з питань військово-патріотичного виховання і підготовки молоді до служби в Збройних Силах України;
   - координаційну раду по соціальному захисту та профілактиці правопорушень серед неповнолітніх при райдержадміністрації;
 - районну координаційну раду з питань репродуктивного здоров'я;
 - районну комісію у справах альтернативної служби;
 - комісію з питань оптимізації мережі закладів освіти району;
 - комісію з питань гуманітарної допомоги при райдержадміністрації;
 - районну призовну комісію;
 - районну міжвідомчу раду з питань ранньої соціальної реабілітації дітей інвалідів;
 - районну міжвідомчу комісію з питань заміни системи пільг на адресну грошову допомогу населення;
 - координаційну раду з питань безпечної життєдіяльності населення району;
  - районну комісію з питань забезпечення житлом військовослужбовців запасу та у відставці;
- робочу групу з питань формування програми соціально – економічного розвитку району
7. Відповідає за:
 - реалізацію державної політики у галузі освіти, культури, молодіжної політики і спорту, охорони здоров'я, соціального захисту населення;
 - здійснення керівництва закладами освіти, культури, охорони здоров'я, що належать до сфери управління державної адміністрації, організацією їх матеріально-фінансового забезпечення;
 - організацію медичної допомоги населенню, надання у межах повноважень пільг і допомог, пов'язаних з охороною материнства і дитинства;
 - забезпечення відповідно до законодавства вирішення питань опіки;
- забезпечення додержання законодавства про пільги;
 - розробку прогнозів розвитку мереж закладів освіти, культури, охорони здоров'я та врахування їх при підготовці програм соціально-економічного розвитку району;
 - інформування засобів масової інформації про діяльність райдержадміністрації;
 - вирішення питань суспільно-політичного життя району;
 - додержання законодавства про свободу совісті та релігійні організації на території району;
 - організацію територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
 - вирішення питання про визнання місцевості як курорту, встановлення зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму;
- сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, організацій, фондів, асоціацій, інших громадських організацій, які діють у сфері науки, освіти, фізкультури і спорту, молодіжної політики, охорони здоров'я, екології, соціального захисту населення;
- сприяння міжнародному співробітництву в галузі науки, освіти, культури, фізкультури і спорту, охорони здоров'я, молодіжної політики;
 - реалізацію державної політики у сфері громадянства, забезпечення виконання актів законодавства з питань громадянства, надання притулку іноземним громадянам та особам без громадянства;
 - сприяння розвиткові туризму;
 - забезпечення державних гарантій у сфері праці, організацію їх виконання;
 - координацію роботи, пов'язаної з проведенням оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні;
 - сприяння підготовці молоді до військової служби;
 - сприяння розвиткові науки, реалізації наукових програм;
 - реалізацію державної політики у політико-правовій сфері;
 - збереження стабільної політичної ситуації в районі, формування належної морально-психологічної атмосфери в регіоні;
 - проведення аналізу та прогнозування суспільно-політичних, соціально-економічних процесів в районі;
 - інформування центральних органів виконавчої влади, голови райдержадміністрації про суспільно-політичну ситуацію в районі;
 - здійснення постійного моніторингу громадської думки щодо діяльності органів виконавчої влади та державотворчих кадрів;
 - визначення впливу діяльності владних структур та посадових осіб на формування суспільно-політичної ситуації, збереження соціальної рівноваги, зміцнення авторитету виконавчої влади;
 - вироблення практичних рекомендацій щодо оптимізації діяльності органів виконавчої влади, проведення державного будівництва цивілізованим демократичним шляхом;
 - налагодження взаємодії між органами виконавчої влади, політичними партіями та громадськими формуваннями;
 - розробку концептуальних засад взаємодії органів виконавчої влади з населенням району;
 - формування політичної та правової культури населення;
 - виявлення причин, прогнозування та попередження можливих конфліктних ситуацій в районі;
 - проведення аналізу розстановки політичних сил в районі, вивчення діяльності політичних партій та громадських організацій;
 - дослідження та аналіз тенденцій в інформаційному просторі, розробку заходів, спрямованих на дотримання законодавства у сфері діяльності засобів масової інформації;
 - налагодження та підтримку інформаційних зв'язків з відповідними службами інших районів, областей та держав, недержавними соціологічними та політологічними організаціями та фондами;
 - роз'яснення політичного курсу Президента України, пропаганда серед населення району основних напрямів діяльності районної державної адміністрації;
 - суспільно-політичне співробітництво з іншими районами, прикордонними регіонами сусідніх держав;
 - підготовку інформації прикладного характеру для внутрішнього службового користування;
 - реалізацію державних програм у галузі культури;
 - здійснення керівництва закладами культури, організацію їх матеріально-фінансового забезпечення;
- розробку прогнозів розвитку мережі закладів культури та врахування їх при підготовці програм соціально-економічного розвитку;
 - координацію роботи відповідних органів державної виконавчої влади, пов'язаної з розробленням та здійсненням заходів щодо розташування, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання;
 - підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів.
8. Виконання делегованих повноважень, координація роботи та надання практичної допомоги:
- Бернашівська сільська рада;
- Козлівська сільська рада;
-Кремінська сільська рада;
- Серебрійська сільська рада;
 - Сугаківська сільська рада;
- Тропівська сільська рада;
 -Хоньковецька сільська рада;
 -Юрковецька сільська рада;
 -Яришівська сільська рада.ІV. Керівник апарату районної державної адміністрації
1. Керівник апарату районної державної адміністрації у разі відсутності голови районної державної адміністрації, першого заступника голови, заступника голови  виконує функції і повноваження голови районної державної адміністрації за його дорученням.

2. Відповідає за організацію роботи апарату районної державної адміністрації.

3. Забезпечує:
- дотримання вимог чинного законодавства при підготовці проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, встановленого порядку роботи з таємними документами та документами з грифом «Для службового користування»;
 - контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади;
 - укладає договори від імені райдержадміністрації з питань, віднесених до його компетенції.
- роботу з підбору та підготовки  державних службовців апарату районної державної адміністрації, формування  кадрового резерву і роботу з ним;
 - роботу з кадровими документами, здійснює аналіз, добір, розстановку  кадрів в райдержадміністрації згідно із затвердженою номенклатурою;
 - роботу з підготовки документів на розгляд голові районної державної адміністрації, доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації до виконавців.

4. Відповідає за координацію роботи консультативно-дорадчих та інших  допоміжних органів райдержадміністрації за напрямком діяльності.

5.  Організовує:
 - відповідно до чинного законодавства роботу із зверненнями громадян і забезпечує взаємодію із засобами масової інформації;
- здійснення правового, інформаційно-аналітичного, методичного, кадрового, матеріально-технічного та іншого організаційного забезпечення діяльності районної державної адміністрації, перевірок виконання актів законодавства та розпоряджень голови районної державної адміністрації;  - опрацювання документів і звернень, які надходять до районної державної адміністрації, підготовку до них аналітичних, довідкових та інших матеріалів, а також проектів доручень голови та заступників голови районної державної адміністрації;
 - опрацювання проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації та забезпечення дотримання вимог чинного законодавства під час їх підготовки;
 - перевірку  виконавчих органів місцевого самоврядування (в межах делегованих повноважень органів виконавчої влади) на предмет відповідності прийнятих актів  чинному законодавству;
 - роботу щодо надання методичної та іншої практичної допомоги органам місцевого самоврядування району;
 - підготовку й подання голові районної державної адміністрації проектів планів роботи районної державної адміністрації та забезпечення контролю за їх виконанням;
 - за дорученням голови районної державної адміністрації перевірку щодо виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації структурними підрозділами районної державної адміністрації ї, вивчення та узагальнення їх досвіду роботи, надання методичної  допомоги;
 - підготовку подань про нагородження державними, урядовими нагородами, обласними відзнаками, тощо;
 - роботу щодо сприяння проведенню виборів і референдумів згідно з чинним законодавством;
 - взаємодію апарату районної державної адміністрації з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, організаціями, установами та об'єднаннями громадян.

6. Спрямовує, координує та контролює діяльність:
 - Архівного відділу районної державної адміністрації;
- Загального відділу та роботи із зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації;
- Відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації;
- Відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації;
- Сектору фінансового забезпечення апарату районної державної адміністрації з питань організації роботи;
- Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації з питань організації роботи
- головного спеціаліста-юрисконсульта апарату районної державної адміністрації з питань організації роботи

7. Очолює:
 -  Конкурсну комісію;
-  Комісію з питань нагород при районної державної адміністрації;
-  Комісію з питань визначення претендентів для занесення на районну Дошку пошани;
-  Експертну комісію апарату районної державної адміністрації по розробці переліку відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави і яким надається гриф «Для службового користування»;
-  Експертну комісію апарату районної державної адміністрації.

8. Співпрацює з:
 - Державним  архівом Вінницької області;
 - Управлінням державної служби Головного управління державної служби України у Вінницькій області.9. Виконання делегованих повноважень, координація роботи та надання практичної допомоги:          
- Карпівська сільська рада;
 - Конівська сільська рада;
-  Кричанівська сільська рада.


 Керівник апарату
 райдержадміністрації                                                                    М. С. Косенко


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
районної державної адміністрації
від  26.02. 2015  року
№  49


Схема заміщення голови районної державної адміністрації, першого заступника голови,  заступника голови та  керівника апарату районної державної адміністрації