Могилів – Подільська районна державна адміністрація проводить перший тур щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

06.03.2015
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року №1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» оголошується проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у 2015 році в Могилів – Подільській районній державній адміністрації  Вінницької області.

Метою проведення Конкурсу є зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби, підвищення її авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців.
Конкурс проводиться у три тури:
І тур - березень - квітень;
ІІ тур - травень - червень;
ІІІ тур - вересень - жовтень.
Конкурс проводиться серед державних службовців районної державної адміністрації, що належать до IІI - VII категорії посад державних органів, відповідно до їх організаційно-правового статусу в номінаціях:
     «Кращий керівник» (беруть участь керівники структурних підрозділів, які мають загальний стаж державної служби не менш як 5 років, з них на керівних посадах не менш як 2 роки);
«Кращий спеціаліст» (беруть участь спеціалісти, які мають загальний стаж державної служби не менш як 2 роки).
У Конкурсі можуть брати участь державні службовці, які не мають дисциплінарних стягнень.
Для участі у І турі Конкурсу державні службовці подають до 25 березня 2015 року в Організаційний комітет з проведення І туру Конкурсу:
•    заяву про участь;
•    копію особової справи державного службовця за формою П-2ДС з відповідними додатками;
•    подання керівника структурного підрозділу щодо участі у Конкурсі;
•    за бажанням претендента інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян, листи колективів з оцінкою діяльності претендента тощо).
Адреса: 24000, Вінницька область, м. Могилів – Подільський, Пл. Шевченка, 1
Телефони: 6-72-20, 6-63-10
Переможці та лауреати Конкурсу нагороджуватимуться дипломами та цінними подарунками.
Переможці та лауреати ІІІ туру Конкурсу:
- користуються правом цільового направлення та вступу поза конкурсом до Національної академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутів, магістратур вищих навчальних закладів, які проводять підготовку фахівців за спеціальностями освітньої галузі «Державне управління»;
- рекомендуються для проходження стажування в центральних органах виконавчої влади та інституціях державного управління за кордоном;
- рекомендуються для зарахування до кадрового резерву на вищі посади в державному органі, в якому вони працюють, або на відповідні посади в державних органах вищого рівня.
Організаційним комітетом вносяться пропозиції керівникам державних органів, у яких працюють переможці та лауреати, щодо дострокового присвоєння їм чергових рангів державного службовця відповідно до законодавства.
Більш докладно умови проведення Конкурсу викладені в Порядку проведення Конкурсу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152, та в методичних рекомендаціях щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», затверджених наказом Нацдержслужби України від 15 лютого 2012 року № 29.