Проект розпорядження

02.02.2015
Про створення форуму місцевого розвитку Могилів-Подільського району      

Відповідно до ст. ст. 6, 13, 17, 18 п. 9 ч.1 ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», базової угоди від 18 червня 1993 року між Урядом України та Програмою Розвитку ООН (ПРООН) в Україні про спрямування допомоги ПРООН Україні, з метою створення сприятливого середовища для сталого соціально-економічного розвитку на місцевому рівні шляхом самоорганізації та соціальної активізації громад, розроблення та впровадження невеликих за обсягом громадських ініціатив на території району:
1.    Утворити координаційний комітет форуму місцевого розвитку Могилів-Подільського району та затвердити його склад, додається.
2.    Затвердити Положення про форум місцевого розвитку Могилів-Подільського району, додається.
3.    Контроль за виконання розпорядження залишаю за собою.


Голова районної державної      адміністрації    О.І.Китасюк
                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО                                            
                                                             розпорядження голови районної державної
                                                                                         адміністрації
                                                                           від    _______ 2015 року  №  ____                              


ПОЛОЖЕННЯ
про форум місцевого розвитку Могилів-Подільського району

1. Загальні положення
1.1. Форум місцевого розвитку Могилів-Подільського району (далі за текстом ФМРМПР) є добровільно організована структура при райдержадміністрації, яка створена із представників Могилів-Подільської райдержадміністрації, Могилів-Подільської районної ради, голів вибраних селищної та сільських рад, офіційних представників обласного керівництва, керівників громадських і благодійних організацій та інших представників, які зацікавлені в реалізації проектів місцевого розвитку.
1.2. Для досягнення своєї мети і завдань ФМРМПР взаємодіє з обласною державною адміністрацією, обласною Радою, з іншими громадськими та благодійними об’єднаннями, фондами, підприємствами та організаціями різних форм власності, які не входять в ФМРМПР.
Місце знаходження Секретаріату ФМРМПР: Вінницька область, 24000, м. Могилів-Подільський, пл..Шевченка,1.
Територія діяльності: Могилів-Подільський район, Вінницької області.
2. Мета ФМРМПР
Основною метою діяльності ФМРМПР є:
–    сприяння реалізації проекту ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» та інших подібних проектів,
–    створення умов для реалізації принципів сталого розвитку в районі та більш активного залучення усіх верств населення, представників установ, організацій та бізнес структур до діалогу з органами місцевої влади,
–    вироблення прозорих та ефективних механізмів планування на місцевому рівні та залучення громадян до управління.
3. Завдання ФМРМПР
3.1. Слугування в якості бази для обміну досвідом в реалізації проектів ПРООН;
3.2. Визначення проблем та можливостей, пов’язаних із впровадженням стратегії місцевого розвитку;
3.3. Дослідження варіантів політики щодо просування спільного врядування та громадсько-приватного партнерства для покращення життя людей в районі;
3.4. Лобіювання інтересів місцевих громад серед різних дійових осіб на місцевому/обласному/національному рівнях для визначення спільних варіантів стратегії;
3.5. Вдосконалення шляхів організації та реєстрації об’єднань громадян;
3.6. Вдосконалення планів залучення технічних та фінансових ресурсів для реалізації ініціатив громади.
4. Повноваження ФМРМПР

4.1. Представляти інтереси жителів району з питань місцевого розвитку, реалізації проектів ПРООН в райдержадміністрації, районній, селищній та сільських радах;
4.2. Сприяти дотриманню положень Конституції та законів України, реалізації актів Президента Україні  й органів виконавчої влади, рішень районної, селищної та сільських рад, розпоряджень голови райдержадміністрації, голови районної ради, селищного та сільських голів, рекомендацій ПРООН щодо питань місцевого розвитку;
4.3. Розробляти пропозиції для покращення законодавчих і регуляторних умов реалізації спільних проектів з місцевого розвитку;
4.4. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку району та проектів районного бюджету з питань місцевого розвитку;
4.5. Обирати Координаційний комітет ФМРМПР та пропонувати районній державній адміністрації затвердити його, заслуховувати звіт про його діяльність, узагальнювати досвід та виробляти рекомендації для покращення реалізації проектів ПРООН.
Районна державна адміністрація та районна рада мають право додатково наділяти частиною своїх повноважень з питань місцевого розвитку ФМРМПР.
5. Організація діяльності ФМРМПР
Матеріально-технічне забезпечення та витрати, пов’язані з діяльністю ФМРМПР, його керівного органу – Координаційного комітету, здійснюється у відповідності з використанням грантової підтримки ПРООН, інших проектів та бюджетних коштів.
Для організації діяльності – ФМРМПР обирає та пропонує райдержадміністрації керівний орган – Координаційний комітет. До складу Координаційного комітету входять представники Могилів-Подільської райдержадміністрації, Могилів-Подільської районної ради, голів вибраних селищної та сільських рад, офіційних представників обласного керівництва, керівників громадських і благодійних організацій та інших представників, які зацікавлені в реалізації проектів місцевого розвитку.
Координаційний комітет:
–    розглядає питання і вносить пропозиції на засідання колегій райдержадміністрацій, сесії районної, селищної, сільських рад, засідання виконавчих комітетів з питань відбору, співфінансування проектів, здійснює контроль за проходженням коштів, організацію тендерів на виконання підрядних робіт, організовує моніторинг реалізації проектів;
–    представляє ФМРМПР у відносинах з фізичними і юридичними особами, співпрацює з ЗМІ при проведенні інформаційних заходів;
–    організовує не рідше як два рази на рік зібрання ФМРМПР та реалізовує його рішення;
–    проводить свої робочі засідання не менше одного разу на два місяці;
Оформлення протоколів форумів та засідань Координаційного комітету, збір пропозицій представників ФМРМПР, розсилку інформаційних матеріалів, переписку виконує Секретаріат ФМРМПР.
При необхідності, для виконання завдань ФМРМПР, до його роботи можуть залучатись окремі фахівці та інші особи, які мають знання з питань місцевого розвитку.
6. Статус ФМРМПР
 6.1. ФМРМПР не є юридичною і прибутковою структурою при райдержадміністрації, яка організована з метою створення умов для реалізації принципів місцевого розвитку.
6.2. ФМРМПР не несе відповідальності за зобов’язання своїх представників.
6.3. ФМРМПР може мати бланки, атрибутику та символіку, взірці яких затверджуються Форумом ФМРМПР.
6.4. Зміни та доповнення до даного Положення вноситься представниками ФМРМПР і розглядаються на форумах місцевого розвитку по мірі надходження. Рішення по внесенню змін до діючого Положення приймається більшістю голосів від загальної кількості членів Форуму.

Керівник апарату
райдержадміністрації                                      М.С.Косенко
                   


                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                     розпорядження голови
                                                                                     райдержадміністрації  
                                                                                     від  _______ 2015 року № ____                                    

СКЛАД
форуму місцевого розвитку       Могилів-Подільського району

 

Китасюк Олег Іванович

 голова районної державної адміністрації,

 співголова ФМРМПР

 

Сірант Володимир Володимирович

голова районної ради, співголова ФМРМПР, (за згодою)

 

Трачук Володимир Павлович

заступник голови районної ради,

заступник голови ФМРМПР, (за згодою)

 

Кучерук Олексій Григорович

заступник голови райдержадміністрації

Косарчук Наталія Олексіївна

начальник відділу економіки райдержадміністрації, секретар ФМРМПР

Апостол Олександр Борисович

сільський голова с.Юрківці,(за згодою)

Власик Світлана Миколаївна

сільський голова с.Сказинці,(за згодою)

 Гаврищук Тетяна Олександрівна

сільський голова с.Тропова,(за згодою)

Кульчицька Алла Володимірівна

начальник управління державного казначейської служби України у Могилів-Подільському районі та

 м. Могилеві -Подільському, (за згодою)

Луцкевич Елла Іванівна

в.о.начальника Могилів-Подільської ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області

Манжурова Олена Володимирівна

 

головний лікар КУ «Могилів-Подільський РЦ ПМСД», (за згодою)

Мельник Юрій Іванович

начальник відділу освіти райдержадміністрації

Стахов Валерій Володимирович

сільський голова с.Серебринець,(за згодою)

Хухлей Лариса Василівна

начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації

Чічірко Іван Петрович

начальник фінансового управління райдержадміністрації