Про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян при районній державній адміністрації

21.11.2014
З метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Контитуцією України прав громадян на звернення до органів державної влади, сприяння громадянам у вирішенні за місцем їх проживання питань, з якими вони звертаються до органів державної влади, підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян та у зв’язку з кадровими змінами, затверджено новий склад постійнодіючої комісії з питань розгляду звернень громадян при районній державній адміністрації

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


Від  17.11.   2014 р.                                                             №  225


Про постійно діючу комісію з питань розгляду
звернень громадян при районній державній адміністрації


    Відповідно до статей 6,39,41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» Закону України «Про звернення громадян» Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», з метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Контитуцією України прав громадян на звернення до органів державної влади, сприяння громадянам у вирішенні за місцем їх проживання питань, з якими вони звертаються до органів державної влади, підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян та у зв’язку з кадровими змінами:

1. Затвердити Положення про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян при районній державній адміністрації ( додається).

    2. Утворити постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян при районній державній адміністрації та затвердити її персональний склад  згідно з додатком.

    3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 17.08.2012 року № 573 «Про створення постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян».

    4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.


    Голова районної державної
    адміністрації                        О.І.КитасюкЗатверджено
 розпорядження голови
райдержадміністрації
від 17.11. 2014 №_ 225

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

постійно діючої комісії з питань розгляду
звернень громадян при районній державній адміністрації

Кучерук Олексій Григоович    - заступник голови райдержадміністрації,
                                      голова комісії
Трачук Володимир Павлович    - заступник голови районної ради,
                                      заступник голови комісії ( за згодою)
Гаврилюк Сніжана Петрівна    - заступник начальника управління соціального захисту
                                     населення райдержадміністрації,
                                                             відповідальний секретар комісії

Члени комісії:
Антонюк Світлана Іванівна        - директор районного центру соціальних служб для
                                                             сім’ї,   дітей та молоді
Кадрова Олена Степанівна        - завідувач сектору у справах сім’ї та молоді
                                                             райдержадміністрації
Козачок Василь Миколайович    - начальник управління агропромислового розвитку
                                      райдержадміністрації
Косарчук Наталія Олексіївна         - начальник відділу економіки райдержадміністрації
Косенко Майя Степанівна        - начальник загального відділу та роботи із зверненнями
                        громадян апарату райдержадміністрації
Корольова Тетяна Олександрівна    - начальник служби у справах дітей
                          райдержадміністрації
Тарасюк Світлана Іванівна          - начальник відділу інформаційної діяльності та
                                                              комунікацій   з громадськістю апарату
                                                              райдержадміністрації
Матвієнко Олег Олексійович    - начальник управління Держземагенства
                                                              в Могилів- Подільському районі ( за згодою)
Манжурова Олена Володимирівна    - головний лікар комунальної установи
                                                             «Могилів-Подільський   районний центр
                                                             первинної медико-санітарної допомоги»
                                              ( за згодою)
Мельник Юрій Іванович          - начальник відділу освіти райдержадміністрації
Павлик Ігор Анатолійович        - головний спеціаліст з питань юридично-правового
                                                             забезпечення  апарату райдержадміністрації
Соболевський Михайло Герасимович  – завідувач сектору містобудування та архітектури
                                             райдержадміністрації
Чічірко Іван Петрович               - начальник фінансового управління
                                                             райдержадміністрації

Чорнодолюк Юрій Іванович     - завідувач сектору цивільного захисту,
                                                             оборонної роботи  та взаємодії з правоохоронними
                                                             органами райдержадміністрації

В.о. керівника апарату, начальник загального
відділу та роботи із зверненнями громадян
апарату райдержадміністрації                    М.С.Косенко
Затверджено
розпорядження голови
райдержадміністрації
від  17.11. 2014 №  225


ПОЛОЖЕННЯ
про постійно діючу комісію з питнаь розгляду звернень громадян
при районній державній адміністрації 

1.    Загальні положення

1.1. Постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян при районній державній адміністрації ( далі – Комісія) утворена головою районної державної адміністрації з метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України прав громадян на звергнення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, сприяння громадянам у вирішенні за місцем їх проживання питань, з якими вони звертаються до органів державної влади, підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян.
1.2. Комісія є консультативно-дорадчим органом районної державної адміністрації.
1.3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови районної державної адміністрації та цим Положенням.

2.    Основні завдання та напрями діяльності Комісії

2.1. Координація дій органів державної влади, місцевого самоврядування, структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, організацій щодо сприяння громадянам у вирішенні за місцем проживання питань, порушених у зверненнях.
2.2. Всебічне сприяння щодо недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей на звернення громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам, викорінення практики визнання заяв чи скрг необґрунтованими без роз’яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень.
2.3. Запровадженя постійного контролю за організацією роботи посадових і службових осіб зі зверненнями громадян.
2.4. З’ясування причин, що породжують повторні звернення громадян, аналіз випадків безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень.
2.5. Вжиття заходів для поновлення прав і свобод громадян, порушених унаслідок недодержання вимог законодавства України про звернення громадян. Внесення пропозицій щодо притягнення посадових осіб до відповідальності у встановленому порядку, у тому числі джо дисциплінарної відповідальності, за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків щодо розгляду звернень громадян.
2.6. Вивчення проблем, порушених у зверненнях, що надійшли від органів державної влади вищого рівня, або таких, які тривалий час знаходяться на контролі, сприяння у їх вирішенні.
2.7. Висвітлення через засоби масової інформації матеріалів про роботу Комісії.

3.    Основні функції та повноваження комісії 

Для виконання покладених на неї завдань Комісії має право:
3.1. Отримувати інформацію та матеріали, необхідні для діяльності Комісії в порядку, передбаченому чинним законодавством.
3.2. Надаваи доручення заступникам голови районної державної адміністрації, начальникам структурних підрозділів районної державної адміністрації та залучати спеціалістів контролюючих і правоохоронних органів ( за погодженням з їх керівниками) до роботи щодо перевірки розгляду окремих звернень громадян.
3.3. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції Комісії.
3.4. У разі необхідності проводити виїзні засідання комісії.
3.5. Пороводити роз’яснювальну роботу з питань реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом, надавати правову допомогу населенню з питань роботи із зверненнями громадян.
3.6. Запрошувати заявників на засідання Комісії.
3.7. Здійснювати моніторинг додержання законодавства з питань зернень громадян адміністраціями та їх структурними підрозділами.
3.8. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи із зверненнями громадян.
3.9. Брати участь у розгляді звернень, що викликали підвищену увагу громадськості та засобів масової інформації.

4.    Організація та порядок роботи Комісії

4.1.    Комісію очолює голов районної державної адміністрації.
4.2.    Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.
4.3.    Основною формою роботи Комісії є засідання, що проводяться щомісяця.
       Дата, час, місце проведження та порядок денний засідання Комісії визначається її головою.
4.4.    Засідання Комісії веде голова, а в разі його відсутності – заступник голови.
4.5.    Члени Комісії беруть участь у роботі особисто на громадських засадах.
4.6.    Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.
4.7.    Рішення Комісії, прийняті в межах її компетенції, є рекомендованими для розгляду