Районна Концепцїя сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства

04.01.2015
g.jpgЗ метою виконання Плану  першочергових заходів щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні,   районною держаною адміністрацію видано розпорядження та затверджено районний план заходів щодо реалізації у 2012-2015 році Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства.
Затверджені заходи передбачають:
Удосконалення нормативно-правової бази з питань розвитку громадянського суспільства, діяльності інститутів громадянського суспільства, доступу громадян до публічної інформації; налагодження комунікацій між органами виконавчої влади та інститутами громадянського суспільства; взаємодію з консультативно-дорадчими органами при районній державній адміністрації; створення умов для розвитку інститутів громадянського суспільства; формування громадянської культури; розвиток волонтерського руху; інформування громадськості про результати роботи структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України в районі та проведення заходів з реалізації Концепції.

 Метою зазначених заходів є стимулювання подальшого розвитку громадянського суспільства району та зміцнення його інститутів, налагодження ефективної взаємодії між ІГС та районною державною адміністрацією, що базується на партнерстві, взаємній зацікавленості у досягненні цілей, спрямованих на демократизацію усіх сфер державного управління та суспільного життя.

Крім того, в районі впроваджуються окремо затверджені заходи щодо протидії проявам корупції, пропагування переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя, зокрема засідання «круглих столів», навчання, висвітлення інформаційних матеріалів через районні ЗМІ та інтернет – ресурси.