Пам'ятка громадянам

29.08.2013
odpi.jpgЯку інформацію зобов’язаний повідомляти податковій служби кожен громадянин?
Кожен звичайний громадянин сплачує податки та збори. Можна сказати точно, що кожна фізична особа, яка отримує офіційні доходи є платником податку на доходи фізичних осіб за ставкою 15/17% (в залежності від розміру доходу).
Кожен громадянин перебуває на обліку у органах Міндоходів (податкової служби). У кожного громадянина є свій індивідуальний податковий номер платника податків (ІПН). Немає податкового номера лише у тих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від нього.

Міністерство доходів і зборів веде Державний реєстр фізичних осіб — платників податків (ДРФО). У цьому реєстрі на кожного громадянина заведена облікова картка, в якій міститься певна інформація про фізичну особу.

Яка інформація міститься у ДРФО?
Згідно пункту 70.2 Податкового кодексу до облікової картки фізичної особи — платника податків вноситься наступна інформація:
прізвище, ім’я та по батькові;
дата народження;
місце народження (країна, область, район, населений пункт);
місце проживання, а для іноземних громадян — також громадянство;
серія, номер свідоцтва про народження, паспорта (аналогічні дані іншого документа, що посвідчує особу), ким і коли виданий.

Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від ІПН, ведеться окремий реєстр, який майже нічим не відрізняється від реєстру осіб, в яких є індивідуальний податковий номер. В ньому міститься аналогічна інформація про громадян. Облікові картки в цьому реєстрі називаються повідомленнями.

Згідно пункту 70.5 ПКУ фізична особа несе відповідальність згідно із законом за достовірність інформації, що подається для реєстрації у Державному реєстрі. А згідно пункту 70.7, у разі зміни будь якої інформації з переліку, наведеного вище, громадянин повинен повідомити про це податкову службу. У разі неповідомлення у встановлений строк фізичну особу чекає відповідальність у вигляді штрафу.

Як повідомити податкову службу про зміну місця проживання або іншої інформації?
Багато людей змінює місце проживання, але дуже мало хто знає, що про це треба повідомити податкову службу. Нажаль незнання законів не звільняє від відповідальності за їх порушення. А коли громадянин йде до податкової інспекції, щоб здати річну декларацію про майновий стан та доходи, податківці дізнаються про зміну відомостей щодо фізичної особи, які містяться у Державному реєстрі та застосовують штраф.

Для уникнення такої ситуації при зміні інформації, яка міститься у Державному реєстрі, фізична особа  повинна у місячний термін з дня виникнення змін подати до податкової служби заяву (пункт 70.7 ПКУ). Форма заяви та порядок її подання затверджена Наказом ДПСУ 17.12.2010 №954 «Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та втрату чинності деяких наказів Державної податкової адміністрації України». Бланк заяви можна скачати на цій сторінці. Також там можна почитати пам’ятку по заповненню заяви.
Відповідальність за неповідомлення податкової служби про зміну інформації, яка міститься у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків
 Згідно пункту 119.1 Податкового кодексу неподання або порушення порядку подання платником податків інформації для формування ДРФО карається штрафом в розмірі 85 грн. Повторний протягом року штраф збільшується до 170 грн.

Переважна більшість громадян навіть не здогадується про те, що коли вони змінюють місце проживання, вони повинні повідомити про це податкову службу. Тому щиро бажаю всім громадянам пам’ятати про свої обов’язки визначені Податковим кодексом для уникнення неприємних ситуацій.


Олеся Свінціцька
в.о.завідувача інформаційно-комунікаційного сектору
Могилів-Подільської ОДПІ
ГУ Міндоходів у Вінницькій області