Стратегія регіонального розвитку Могилів-Подільського району на період до 2020 року

21.12.2012

  g_mini.JPG

Стратегія регіонального розвитку Могилів-Подільського району на період до 2020 року

                    ВСТУП

Стратегія регіонального розвитку Могилів-Подільського району на період до 2020 року (далі по тексту – Стратегія) є стратегічним планом розвитку, який визначає цілі, завдання, пріоритети розвитку району.
Cтратегія розроблена на основі положень Конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, постанови Кабінету Міністрів України №621 від 26.04.2003 року “Про розроблення прогнозних і програмних  документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”, Концепції державної регіональної політики, Стратегії економічного та соціального розвитку України “Шляхом європейської інтеграції” на 2004-2015 роки (схваленої Указом Президента України №493/2004 від 28.04.2004 року), інших актів Президента України та Кабінету Міністрів  України.
Основною метою розробки Стратегії є визначення пріоритетних напрямів розвитку Могилів-Подільського району на довгостроковий період та здійснення планомірних і послідовних заходів по максимальному наближенню рівня життя мешканців району до європейських стандартів за рахунок збалансованого використання внутрішнього і зовнішнього потенціалу та збереження унікальних духовних та культурних традицій.
Зміни в ринковому оточенні району, в політичному, соціальному, економічному середовищі, утворення нових можливостей і умов, вимагають вироблення і прийняття нових адекватних управлінських рішень та реалізації їх з метою адаптації до швидкозмінних умов ринкового оточення, підвищення конкурентоздатності промислового комплексу району та відповідного покращення добробуту кожного члена територіальної громади.
Економічними передумовами розробки даної Стратегії стали структурні зміни, які відбулися у народно-господарському комплексі  району за попередні роки. Чітко визначилися основні напрямки сільськогосподарського виробництва  району.
Зміни, що відбулися на енергетичному ринку, вимагають нових підходів у вирішенні питань енергозбереження та ефективного використання енергетичного потенціалу району, в першу чергу гідроресурсів та побутових відходів.
Відбуваються зміни в соціальній сфері. Бюджетна політика стала більш соціально спрямованою, посилена увага приділяється галузям охорони здоров’я, освіти, культури та туризму.
Розробка Стратегії розвитку Могилів-Подільського району здійснювалась з залученням громадських організацій, представників бізнес-структур, професійних спілок, представників господарств, організацій, що діють на території району. При формуванні Cтратегії робочою групою, спеціалістами районної державної адміністрації, депутатами районної ради та громадськими об’єднаннями враховані наявні тенденції розвитку району, а також пропозиції органів місцевого самоврядування та представників громад. Це дозволило більш об’єктивно визначити пріоритети, основні завдання Стратегії та конкретні шляхи їх вирішення.
Стратегія визначає кроки із покращення умов господарювання в районі, проведення системної роботи з покращення інвестиційного клімату і розширення інвестиційних можливостей.
Стратегія акцентує увагу на необхідності постійного партнерства між районною владою, органами місцевого самоврядування (сільські, селищні ради) та підприємницькими структурами.
Реалізація Стратегії регіонального розвитку Могилів-Подільського району на період до 2020 року здійснюватиметься на основі відповідних щорічних Програм соціально-економічного розвитку району, розроблених районною державною адміністрацією та затверджених сесією районної ради. Для забезпечення реалізації окремих напрямів Стратегії розроблятимуться цільові районні програми розвитку окремих галузей виробництва та соціальної сфери, які мають перетворитися на дієвий інструмент регіональної політики шляхом їх спрямування на цільове розв’язання системних проблем району.
Очікується, що реалізація основних положень Стратегії дасть можливість створити реальні умови для піднесення життєвого рівня населення, вирішення соціальних проблем на основі стабілізації економіки, підвищення ефективності роботи господарського комплексу шляхом структурних перетворень, використання наявних природних, мінерально-сировинних та трудових ресурсів, забезпечення  екологічної та техногенної безпеки.
 

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Стратегія – план розвитку територіальної громади, що визначає головні пріоритети, цілі, завдання сталого економічного і соціального розвитку на середньостроковий (4-6 років) або довгостроковий (10-15 років) періоди.

SWOT-аналіз – метод аналізу ситуації чи окремої проблеми, що оснований на візуальному представленні та розподілі наявної інформації на чотири категорії, дві з яких містять дані щодо вже існуючих позитивних (сильних сторін) та негативних (слабких сторін) факторів, а інші дві – інформацію щодо можливостей та загроз зміни даної ситуації у майбутньому.

Стратегічні напрямки – глобальні цілі, досягнення яких буде здійснено в довгостроковій перспективі. Вони відображають, в якому напрямку необхідно рухатись з урахуванням існуючих ресурсів. Цілі загально направляючого характеру, досягнення яких можливо в довгостроковій перспективі (відповідають на питання “чого прагнемо досягти”).

Стратегічні цілі – більш реальні та досяжні цілі, які за допомогою існуючих ресурсів призводять до досягнення стратегічних напрямків.

Операційні цілі – цілі середньострокового характеру, які окреслюють способи досягнення стратегічних цілей (відповідають на питання “як це досягти”).

Операційний план впровадження – сукупність поетапних планів дій щодо досягнення всіх стратегічних та операційних цілей з детальним описом заходів, термінів виконання, відповідальних виконавців.
 
І.   ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
Могилів-Подільський район  розташований на південному заході Вінницької області, межує з Ямпільським, Чернівецьким, Шаргородським та Муровано-Куриловецьким районами. По течії річки Дністер проходить державний кордон з  республікою Молдова, довжина якого складає біля 50 км. Території восьми сільських рад межують з Молдовою.  Площа району  складає 936,5 км2, за характером  рельєфу – хвиляста рівнина, порізана чисельними долинами річок, ярами і балками. Лівими притоками Дністра, що  протікають по території району, є річки Лядова, Серебрійка, Немійка, Дирло, Мурафа та інші.
Могилів-Подільщина розташована в зоні лісостепу. Місцевість багата на корисні копалини. Є запаси пісковику будівельного, вапняку, трепелю, промислових покладів глини для керамзиту цегельного виробництва, столової води в селах Бронниця, Яруга, Садківці та Юрківці.
Площа лісових насаджень складає 13608 гектарів. Переважають широколисті мішані ліси (граб,  дуб, ясен,  липа,  клен).
На території Могилів-Подільського району є об’єкти природно-заповідного фонду: заказники “Вендичанська дубина”, Грабарівський ландшафтний, Бронницький ботанічний. Пам’яткою садово-паркового мистецтва є Бронницький парк.
Землі понад  Дністром почали заселятись ще у давнину, свідченням  тому є  археологічні знахідки решток поселень трипільської, черняхівської, зарубинецької культур.
Найдавніший археологічний комплекс на Могилів-Подільщині розташований  у Бернашівському  мікрорегіоні.
В селі Бернашівка виявлено рештки ранньо-трипільського поселення, також поселення трипільської, черняхівської, зарубинецької культур виявлено в селах Озаринці, Серебрія, Яришів, Юрківці.
Поблизу с. Григорівка в лісі розташоване скіфське  городище VI-IV ст. до н.е.,  аналогічні знахідки виявлено в селах Ломозів та Н.Ольчедаїв.
Грамота 1450р. вказує на існування с. Іваниківці. З 1595 року тут засновується  місто, яке Ярема  Могила (власник цих земель) віддав у посаг за свою дочку Марію. Воєвода Потоцький на честь тестя назвав місто Могилів. Спочатку його, щоб відрізнити від білоруського Могилева, назвали Могилів-на-Дністрі, а вже за радянських часів назвали Могилів-Подільський.
Могилів-Подільський район утворений 7 березня 1923 року.  
Зміни в адміністративно-територіальному устрої району відбувались в 1965 і в 1990 роках.
На  сьогоднішній день до складу  району  входить  53 населених пункти: одне селище і 52 села, які відповідно підпорядковані одній селищній та 27 сільським радам. Районний центр – місто Могилів-Подільський є містом обласного підпорядкування.
З Могилів-Подільщиною пов’язані відомі майстри художнього слова –  Михайло Коцюбинський, Михайло Старицький, Олена Пчілка, Іван Глинський, Станіслав Тельнюк, Борис Хандрос; вчені літературознавці – Микола Гудзій, Василь Шубравський; фольклористи - А.Димінський, О.Кривицький, М.Руденко, М.Рябий; російський художник В.Тропінін та самодіяльна художниця О.Леонова.
В районі є пам’ятки архітектури  - Лядівський  скельний монастир XI ст., церква Дмитра Салунського в селі Кукавка, побудована за проектом видатного російського художника В.Тропініна, в селі Серебринець – палац М.Чацького, учасника повстання Г.Костюшка, в селі Бронниця – садиба фельдмаршала П.Вітгенштейна, командуючого другою російською армією в роки війни 1812 р.

2. ІНФРАСТРУКТУРА РАЙОНУ
Загальна протяжність автомобільних шляхів по Могилів-Подільському району складає 450 км, в т.ч. 66,9 км доріг територіального значення, 50 км - державного значення, 185,2 км - обласного значення, 147,9 км доріг районного значення, 26 комунальних мостів, 6 відомчих мостів.
Маршрутна мережа району нараховує 17 маршрутів до 24 населених пунктів. Перевезення пасажирів в районі здійснюється шістьма перевізниками.
Голові постійної комісії з питань транспорту і зв’язку райдержадміністрацією надано пропозиції щодо формування оптимальної схеми автобусних маршрутів загального користування з метою забезпечення пасажирських перевезень з віддалених населених пунктів до районного центру.
Пасажирським автотранспортом району за 2011 рік перевезено 705,1 тис. пасажирів, що більше на 122,3 тис. чоловік, перевезених пасажирським автотранспортом у 2010 році. Послугами пасажирського автотранспорту підприємств, основний вид діяльності яких є пасажирські перевезення, за 8 місяців 2012 року скористалося 477,3 тис. пасажирів, обсяг виконаного пасажирообороту становить 19,4 млн. пас.км, що складає 121,4% до відповідного періоду 2011 року.
Транспортний комплекс району за 2011 рік виконав перевезення вантажів в обсязі 24,1 тис. тон. Вантажооборот збільшився  на 84,6% відповідно до 2010 року і становив 4,9 млн. ткм.
Територію району перетинає залізнична колія Південно-Західної залізниці. Довжина залізничного шляху по Могилів-Подільському району складає 30 км. Є залізничні станції  - Могилів-Подільський, Сулятицька, Ізраїлівка, Вендичани.
До міста Могилева-Подільського через територію Молдови підходить магістральний газопровід Богородчани (Івано-Франківської області) – Могилів-Подільський. В 2005 році розпочато будівництво газопроводу високого тиску Могилів-Подільський – Бронниця, протяжністю 7,4 км. В 2006 році розпочато будівництво газопроводу середнього тиску Могилів-Подільський-Немія-Серебрія, протяжністю 2,9 км.
На території району з 2009 по 2011 рік в 14 населених пунктах розміщено вишки мобільного зв’язку компанії «Київстар», а саме: с. Грабарівка, с. Кремінне, с. Яришів, с. Кукавка, с. Жеребилівка, с. Яруга, с. Серебрія, с. Карпівка, с. Сугаки, с. Озаринці, с. Грушка, смт. Вендичани.  Телефонним зв’язком користуються 3940 абонентів, в тому числі 157 інвалідів ВВВ, 478 учасників ВВВ,  245 учасників бойових дій, 215 осіб, на яких поширюється чинність Закону, 177 інвалідів 1 та 2 групи загального захворювання, 82 ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС, 124 ветерани МВС та ВС, 4 інваліди Армії, 30 багатодітних сімей.
Фінансово-кредитну систему району представляють такі установи:

Назва установи Адреса в м. Могилів-Подільський
ВОД АППБ  “Райфайзен Банк Аваль” вул. Ринкова, 56/1
Філія «Приватбанку» пл. Шевченка, 4
Державний ощадний банк України №263 вул. Стависька, 46
Вінницька обласна філія АКБ «Укрсоцбанк» вул. Стависька, 65
ВАТ Комерційний банк «Надра» вул. Стависька, 1
АКБ «Правекс-банк» вул. Київська, 24
ВАТ АБ «Укргазбанк» вул. Київська, 6А
Вінницька філія АКІБ «Укрсіббанк» вул. Володимирська, 1
Вінницька філія «Укрінбанку» вул. Київська, 32
АБ «Експрес-банк» вул. Гагаріна, 13
Кредитна спілка «Єднання» вул. Стависька, 48, офіс 1
Підприємства фінансово-кредитної системи надають послуги для здійснення різного роду діяльності як юридичним, так і фізичним особам. В районі діє Офіс з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності, який забезпечує спрощення одержання різного роду дозволів та погоджень.

3. ПРОМИСЛОВІСТЬ
За результатами роботи промислового сектору з 2010 по 2011 рік спостерігається падіння виробництва.
Так, в 2011 році обсяг реалізованої продукції склав 3,5 млн. грн., що на           0,7 млн. грн. менше порівняно з відповідним періодом 2010 року (4,2 млн. грн.).
За 10 місяців 2012 року підприємствами Могилів-Подільського району реалізовано промислової продукції на суму 1239,0 тис. грн. та становить 84,9 % до відповідного періоду 2011 року
Падіння виробництва промислової продукції в районі зумовлено виходом із основного кола наступних підприємств: ТОВ „Вендичанський цегельний завод”, ТОВ „Вендичанський цукровий завод”, ВАТ „Вендичанський КХП”,                  ДП „Юрковецький спиртовий завод”.
На зниження рівня промислового виробництва району вплинули зупинка ВАТ „Вендичанський КХП” та банкрутство таких вагомих в економічній сфері підприємств, як ТОВ „Вендичанський цегельний завод”, ТОВ „Вендичанський цукровий завод” та ДП „Юрковецький спиртовий завод”.
Спільне Українсько-Турецьке товариство «Укр Ескар» стало власником птахомплексу «Яришів». На Вендичанській філії проведено технічне переоснащення та розширення виробничих потужностей на основі впровадження нових технологій.

4. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
Протягом останніх років змінилась структура посівних площ сільськогосподарських культур. Якщо у 2003 році зернові культури займали 31 % площ, то у 2008 вже 48%, а в 2012р. - 63 %. За рахунок збільшення посівів соняшнику та ріпаку доля технічних культур у структурі зросла з 10,5 % у 2008р. до 25 % у 2012р.


В структурі посівних площ району спостерігаються певні позитивні зміни.
Вся посівна площа по всіх категоріях  господарств складає 51136 га, що в порівнянні з 2007 роком більше на 13525 га, в тому числі зернових посіяно більше на 5402 га, технічних культур - на 1812 га. З них: в с/г підприємствах - 37275 га,    в населення – 13870 га.
 Крім того, озимого ріпаку у 2011 р. було посіяно на площі 2986 га, тобто характерним є те, що посівна площа стає об’єктивною для нашої зони при середній урожайності 28 ц/га.
По району сертифіковано 3 склади  для зберігання зерна ємкістю  95400т.
Крім того, в районі знаходяться 34 несертифіковані склади для зберігання зерна загальною ємкістю 38 тисяч тон.
Перед аграріями району стоїть завдання збільшити виробництво плодоовочевої продукції, що дасть можливість одержати великі прибутки та покращити фінансовий стан сільгоспформувань регіону. Для впровадження у широке виробництво новітніх сучасних ресурсозберігаючих наукових розробок, а також  для інформаційно-консультативного забезпечення, в районі та області створено умови для наукового забезпечення та практичного удосконалення вирощування  плодоовочевої продукції. В районі є базове сільськогосподарське підприємство  ПП «Дари садів» с. Бронниця, в якому широко впроваджені новітні технології  вирощування овочевих, плодово-ягідних культур з використанням крапельного  зрошення.
Всього по району площа садів становить - 3278,7 га, з них :
 по с/г підприємствах - 1553,3  га
 населення - 1725,3 га.
 За період з 2005-2010 років в господарствах району посаджено 450 га саду, в тому числі в 2005-2006 роках посаджено 145 га в господарствах: ФГ «Вісла сад»  с.Карпівка (10га), ФГ «Михай» с.Карпівка (10 га), ФГ «Сава» с.Карпівка (7,5 га), ПП «Дари садів» с.Бронниця (108 га), ФГ «Буга сад» с.Бандишівка (10га).
В 2007 році посаджено 814 га саду – це ФГ «Яблуневий сад»                      с.Сл.-Шлишковецька (25 га), ПП «Дари садів» с.Бронниця (48 га), ФГ «НУСІ»  с.Суботівка (8 га).
В 2008 році посаджено 166 га, в тому числі 53 га відповідно до державної  програми в господарствах: ФГ «Золоте  руно» с.Пилипи (40 га), ФГ «Еліт сад» с.Сл.-Яришівська (13 га), ПП «Дари садів» с.Бронниця - 1,05 га (маточники  яблуні та груші).
В 2010 році посаджено 64 га саду в господарствах ПП «Дари садів» 38 га на  крапельному зрошені, ФГ «Предаком сад» с.Озаринці (26 га).
За сприяння інвестора в ПП «Дари садів» закладено 195 га саду сортами  інтенсивного типу на низькорослих підщепах імунних сортів за голандською технологією, які вступають в плодоношення на 2-3 рік після садіння та  забезпечують урожай при відповідні агротехніці 250-400 і більше центнерів з  гектара.
Поголів’я ВРХ за останні три роки зменшилося на 762 гол., або на 12 %. Зменшення відбулось в господарствах населення.
Відбулось незначне зменшення виробництва молока (на 4%). Виробництво м’яса зменшилось на 394 тонни, або на 48%. Далось взнаки банкрутство птахофабрики «Яришівська».
У 2013 році на одній з площадок (Кукавська сільська рада, Грушанська сільська рада) планується будівництво молочного комплексу на 1200 корів.

5. ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА
Протягом останніх років відбувалося подальше формування конкурентного середовища, удосконалювалися відносини власності, розвивалося мале і середнє підприємництво. Зміцнювався недержавний сектор економіки. Забезпечувалися вільний доступ підприємців на ринок, свобода споживачів у виборі товарів широкого асортименту, кращої якості та за помірними цінами.
На сьогоднішній день в 31 населеному пункті району працює 5 інвесторів, в користуванні яких знаходиться 28 тис.514 гектарів ріллі. В 2011 році вкладено  інвестицій в сумі 97,9 млн. грн, що в порівнянні з 2010 роком більше в 2,4 рази.
Компанії «Еко Солар» та «Євро Солар» встановлюють сонячні батареї в смт. Вендичани.
Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств, за рахунок яких освоєно 32,2% загального обсягу інвестицій в основний капітал.
До позитивних результатів інвестиційної діяльності району можна віднести освоєння інвестицій в основний капітал :
 збудовано та розпочато роботу елеватора СП „Вендичанський елеватор”. Вартість проекту понад 40,0 млн. грн.;
 збудовано фруктосховище приватним підприємством „Дари садів”. Вартість проекту 68,4 млн. грн. 
Спільне Українсько-Турецьке товариство «Укр Ескар» з 1 липня 2012 року стало власником птахокомплексу «Яришів». Ним вкладаються інвестиції в розвиток птахівництва. У Вендичанській філії проведено технічне переоснащення та розширення виробничих потужностей на основі впровадження нових технологій. В вересні поточного року з Республіки Польща завезено 34 тис. добових індюшат. Заповнено 4 приміщення по 8,5 тис. голів. Будується забійний цех потужністю 10 тис. тонн в рік. До кінця поточного року планується виробити  1тис. тонн м’яса індюшатини. В цілому в комплексі планується створити зверх 200 робочих місць.

6. МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
Аналіз стану розвитку малого підприємництва за останні роки свідчить про зростання ролі цього сектора економіки у господарському комплексі району.
В 2011 році в малому підприємництві району спостерігалась тенденція щодо збільшення кількості новостворених малих підприємств. За даними моніторингу в 2011 році започаткували діяльність 86 новостворених суб’єктів господарювання, що на 40 % більше, ніж у 2010 році.
Станом на 01.01.2012 року за оперативними даними, на території району діють 148 малих підприємств, що більше до 01.01.2011року на 58 одиниць            чи 64,4%.
За 2011 рік малими підприємствами району реалізовано продукції, виконано робіт та надано послуг на суму 56,6млн.грн, що майже на 8,5 млн. більше 2010 року. В 2012 році прогнозується реалізація продукції на суму 62,3млн.грн.
 На території району 84 діючих фермерських господарств.
Малі підприємства використовують здебільшого місцеві ресурси, міцніше прив’язані до місця свого розташування. Крім того, вони є значним джерелом поповнення місцевих бюджетів, беруть участь у спонсоруванні місцевих заходів та програм, будучи зацікавленими в економічному розвитку території, на якій вони знаходяться.
Частка надходжень до бюджету району від діяльності малого підприємництва в 2011 році склала 34,1% від загальної суми всіх податкових
надходжень.


7. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ТА СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

6.1. Демографічна ситуація
На 1 січня 2011 року загальна чисельність населення Могилів-Подільського району становила 34,5 тис. осіб, а на 01.01.2012 року – 32,4 тис. осіб. Протягом останніх років спостерігається тенденція до зменшення чисельності населення, основною причиною чого є перевищення смертності населення над його народжуваністю .

Найбільшу питому вагу традиційно складає населення працездатного віку, при чому спостерігається зростання його частки в загальній кількості населення. Кількість пенсіонерів протягом останніх років зменшується.
Детальний розподіл постійного населення району за віковими групами протягом 2010-2011 років подано в табл. 1.
Таблиця 1.

Показник 2010 рік 2011 рік
- молодші за працездатний вік, тис. осіб 4,8 4,4
- в працездатному віці, тис. осіб 18,9 22,2
- старші за працездатний вік, тис. осіб 11,1 7,9

6.2. Зайнятість і рівень доходів населення
В сфері оплати праці та трудових відносин протягом 2011 року спостерігалась позитивна динаміка в зростанні номінальної заробітної плати до 1725 грн., що на 30% більше, порівняно з 2010 роком.
Середньомісячний рівень заробітної плати перевищив установлений розмір мінімальної заробітної плати (1004 грн.) в 1,7 рази. Так, ріст середньомісячної заробітної плати відображається на рис. 4.
 Поступово скорочувалось відставання рівня оплати праці працівників сільського господарства. За листопад 2011 року розмір заробітної плати в цій галузі за даними Пенсійного фонду склав 1453,9 грн., а це на 313,3 грн. або 27,5% більше проти показника за 2010 рік. (1140,6 грн.). 
В 2011 році створено 220 робочих місць, або 88% від нового планового показника. Це стало можливим в основному за рахунок фізичних осіб-підприємців, якими створено 216 (98,2%) нових робочих місць.


6.3. Медичне обслуговування
Структура Могилів-Подільського РМЦПМСД.
1. Адміністративно-господарський апарат: головний лікар, заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення, головна медична сестра, головний бухгалтер, юрисконсульт, інспектор з кадрів, економіст, два бухгалтера, секретар-друкарка, водій легкового автомобіля, водій санітарного автомобіля, прибиральник службових приміщень.
2.  Інформаційно-аналітичний відділ: лікар-методист, лікар-статист, два статистика медичних, оператор електронно-обчислювальних машин, інженер-програміст.
3. Відділення сімейної медицини поліклінічного відділення.
4. Вендичанська міська лікарня з дільницями загальної практики сімейної медицини.
5. Дільничні лікарні: Кукавська дільнична лікарня з дільницями ЗПСМ, Озаринецька дільнична лікарня з дільницями ЗПСМ, Слобода-Шлишковецька дільнична лікарня з дільницями ЗПСМ, Яришівська дільнична лікарня з дільницями ЗПСМ, Ярузька дільнична лікарня з дільницями ЗПСМ.
6. Амбулаторії ЗПСМ: Козлівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, Сугаківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини,  Юрковецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини.
7. Фельдшерсько-акушерські пункти та фельдшерські пункти (42).
 З 16.01.2012 року на підставі рішення 9 сесії 6 скликання №106 Могилів-Подільської районної ради «Про організаційне забезпечення реформування Могилів-Подільського районного медичного центру первинної медико-санітарної допомоги» була затверджена нова структура КУ «Могилів-Подільський РМЦПМСД».
 Прийняття рішення «Про організаційне забезпечення реформування Могилів-Подільського районного медичного центру первинної медико-санітарної допомоги» дозволило привести у відповідність до чинних нормативно-правових актів установчі документи (Положення), організаційну структуру та граничну чисельність працівників.

6.4. Освіта.
Демографічні процеси позначилися і на освітній галузі. Скорочення народжуваності дітей призвело до зменшення учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. Значна кількість загальноосвітних навчальних закладів району, в основному, залишається малокомплектними. Так, статистичні дані розвитку освітньої галузі Могилів-Подільського району за 2009-2011 роки наведені в таблиці 2.
Табл. 2
Розвиток освітньої галузі Могилів-Подільського району за 2009-2011 роки.

№ п/п Показники Роки
2009 2010 2011
1 Мережа навчально-виховних закладів:      
-          кількість  СЗШ І-ІІІ ст. 12 12 12
-          кількість  СЗШ І-ІІ ст. 20 20 15
-          кількість СЗШ І ст. 6 5 7
-          кількість ДНЗ 20 20 20
2 Загальна кількість учнів у школах району 2793 2490 2367
3 Кількість дітей у ДНЗ 696 748 715

6.5 Культура
Організація державної політики з питань популяризації традиційної народної культури та аматорського мистецтва, організації дозвілля населення району здійснюють 21 Будинок культури, в т.ч. районний Будинок культури «Дружба» та 29 сільських клубів, 9 колективів, що носять звання «народного»; бібліотечне обслуговування жителів Могилів-Подільського району здійснюють 40 публічних бібліотек, 3 пункти видачі, а саме : центральна районна, селищна, 38 сільських, 3 пункти видачі в селах Нагоряни, Садова, Шлишківці, музей етнографії та народного мистецтва ім.Марії Руденко, дитяча музична школа смт.Вендичани. Протягом 2009-2012рр. мережа є сталою та не змініювалася.
В районі працює 9 народних колективів:
5 колективів вокально-хорового жанру - фольклорно-етнографічний ансамбль «Горлиця» с. Слобода – Яришівська, ансамбль народної пісні «Біла криниця» с.Немія, ансамбль української пісні «Душі криниця» Вендичанський  СБК, фольклорно-етнографічний ансамбль «Борщівчанка» с.Борщівці, сімейний аматорський ансамбль Колесників с.Яришів.
2 колективи музичного жанру - народний духовий оркестр с.Сугаки, народний аматорський гурт «Шанс» смт.Вендичани.
1 колектив хореографічного жанру - народний аматорський ансамбль танцю «Дністрове гроно»  районного Будинку культури «Дружба».
1 колектив драматичного жанру - народний аматорський драматичний театр «Народні усмішки» районного Будинку культури «Дружба».

6.6. Спорт
В розпорядженні колективів фізкультури району знаходяться:
- 21 футбольне поле;
- 11 спортивних залів;
- 75 спортивних майданчиків для різних видів спорту;
- 29 гімнастичних містечок;
-  9 приміщень, пристосованих до занять фізкультурою та спортом;
- 1 майданчик зі штучним покриттям;
- 1 стрілецький тир.
На території району діє районна дитячо-юнацька спортивна школа, філії якої працюють в Озаринецькій, Вендичанській, Серебрійській, Серебринецькій, Хоньковецькій, Сугаківській, Козлівській СЗОШ І-ІІІ ст. та Немійській СЗОШ І-ІІ ст. На відділеннях футболу займається 113 чол., волейболу - 137 чол., настільного тенісу - 88 чол. Всього по району до занять в ДЮСШ залучено 338 дітей  з різних сіл. Власних спортивних споруд школа немає, тому приміщення орендуються в загальноосвітніх школах, так як відділ освіти є одним із засновників спортивної школи.
Кожного року в районі проводиться не менше 40 спортивно-масових змагань, в яких бере участь більше 2 тис. спортсменів.
Протягом року проводяться районні змагання з волейболу, футболу, настільного тенісу, гирьового спорту, шашок, шахів, баскетболу, легкої атлетики.
Спортсмени району активно беруть участь в обласних змаганнях. Протягом 2011 року в 30 обласних змаганнях з різних видів спорту взяли участь біля 250 чоловік.
8. ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
У Могилів-Подільському районі в галузі туризму тенденція розвитку зосереджена у наступних напрямках : екологічний туризм, сільський (зелений) туризм, пізнавальний (розважально-екскурсійний) і  оздоровчий туризм.
Протягом 2009 року підготовлена інформація про туристичний продукт міста до туристичного путівника «Вінниччина туристична». Підготовлена інформація до Інтернет сайту ( Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script. ) відповідно Загальноукраїнського проекту «Україна туристична». Кошти на розміщення інформації з міського бюджету виділено не було.
Також підготовлений матеріал до репортажу про туристичну привабливість району, унікальні пам’ятки історії увійшов в програму Національного каналу «Вихідні по-українські», яка виходила в ефір у квітні 2009 р.
В ході організації роботи в напрямку відпочинку і оздоровлення дітей та молоді соціально уразливих категорій, учнівської та студентської молоді організовані туристичні маршрути з відвідування об’єктів культурної спадщини установами відділу культури та туристичними агенціями «Спадщина» та «Турист».
 Розроблені наступні місцеві туристичні маршрути :
 Могилів-Подільский –Лядова (скельний монастир ІХ ст.):
 Могилів-Подільский -Буша –Букатинка ( з оглядом історико-археологіч-ного заповідника с.Буша та комплексу музеїв народного мистецтва, музею просто неба в с.Букатинка).
Організацію спортивно-оздоровчого дитячого туризму виконують спортивно-туристичний клуб «Еверест» та клуб з парапланеризму (Центр повітряплавання в с.Кремінне):

У 2010 р. встановлений рекламний бил-борт з туристичними об’єктами району на трасі при в’їзді в Могилів-Подільський район.
У 2011 році інформація про туристичний продукт міста була розміщена на наступних сайтах:
- Обласної спілки зеленого туризму – zeleniyturizm.com.ua;
- Туризм в Україні та країнах світу – Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script. , тощо.
У напрямку зеленого туризму послуги для туристів надає у власній садибі Антонюк Галина Василівна, с. Бернашівка Могилів-Подільського району, яка надає послуги з організації сімейного відпочинку та дозвілля, риболовлі, піших туристичних маршрутів, збирання грибів, тощо. Створено буклет «Сільський зелений туризм Могилів-Подільського району». Також інформація про продукти
сільського зеленого туризму надійшла до обласного видання «Відпочинок у селі на Вінниччині»(карта-каталог).
До ландшафтних пам’яток належить – Грабарівський заповідник загальною площею 4870 га, затверджений Постановою Кабінету Міністрів від 2005 р. Також на території району є 2 пам’ятки природи – ботанічні заказники («Вендичанська дубина» та «Бронницький»).
З метою популяризації пам’ятоохоронної діяльності випущено друковану продукцію (бібліографічний показник) «Церкви і монастирі, замки, палаци, фортеці Могилів-Подільщини».
 
ІІ   SWOT-АНАЛІЗ РОЗВИТКУ
 МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
Стратегія розвитку Могилів-Подільського району на 2013-2020 роки базується на врахуванні конкурентних переваг та обмежень, які представлені у вигляді SWOT- аналізу.
На основі SWOT- аналізу здійснюється ідентифікація проблем та вибір пріоритетних напрямків сталого розвитку району.
Аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку Могилів-Подільського району та можливостей більш повного використання територіальних ресурсів і потенціалу його мешканців зумовив необхідність визначення сильних сторін, які визначають можливі напрями здійснення сталого екологічного, економічного і соціального розвитку.
Могилів-Подільський район має значні перспективи економічного і соціального розвитку, пов’язані з близькістю до обласного центру, хорошим транспортним сполученням, значною кількістю архітектурно-історичних та туристичних об’єктів, працелюбністю та рівнем культури його мешканців.
Аналізуючи результати розвитку Могилів-Подільщини, його кращих традицій, визнаємо за необхідне визначити слабкі сторони розвитку громади, як потенційні напрями діяльності для зміцнення розвитку та реалізації їх у альтернативних сферах.
Як і в інших регіонах країни, так і в Могилів-Подільському районі виходять на поверхню загальні проблеми нашого суспільства – безробіття, кризовий стан підприємств, недостатнє надходження коштів у місцеві бюджети, низький рівень фінансування закладів культури, медицини, освіти, спорту та низькі умови комфорту проживання населення.
Врахування зовнішніх і внутрішніх факторів, що загрожують реалізації сильних сторін громади та ще більшому посиленню слабких сторін розвитку району, допоможе об’єктивно зважити потенціал економічно-соціального розвитку Могилів-Подільщини, оцінити реальність розробленої Стратегії.
Складність та незначна ймовірність швидкого усунення загроз вимагає від громади, органів державної влади та органів місцевого самоврядування ще більшої практичної діяльності у вирішенні проблем громади району.
Враховуючи тенденції поступу нашого суспільства, пропонуються об’єктивні можливості розвитку громади, виконання яких забезпечить підвищення рівня життя та добробуту жителів району. Потенціал жителів району та результати практичної діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування дають підстави для розвитку економіки Могилів-Подільщини, покращення соціального забезпечення та безпеки життя жителів району.

Сильні сторони(strengths) Слабкі сторони(weaknesses) Можливості(opportunities) Загрози(threats)
-   вигідне географічне розташування;-   близькість до кордону;-   наявність великої кількості землі, що придатна для обробітку та вирощування с/г культур, родючість ґрунтів;-   значна частка працездатного населення;-   розвинуті транспортні зв’язки, проходження важливих автошляхів;-   наявність зон для відпочинку;-   наявність архітектурно-історичних споруд;-   розвиток малого та середнього бізнесу, бажання розширювати діяльність на території району; -   значна кількість населених пунктів; -   розвиток садівництва та виноградарства;-   традиційні навички та досвід роботи населення в сільському господарстві;-   відносно екологічно чистий регіон. -      недостатність власних фінансових ресурсів (районний бюджет, сільські бюджети) для забезпечення системного соціально-економічного розвитку району;-      нерегулярне транспортне сполучення з віддаленими селами;-      застаріла матеріально-технічна база підприємств;-      низький рівень газифікації сіл, освітлення, водозабезпечення;-      низька якість доріг;-      недостатній рівень медичного обслуговування, відтік з району та дефіцит кадрів для медичних закладів, недостатня кількість автомобілів швидкої допомоги;-      недостатнє фінансування закладів культури, медицини, освіти та спорту;-      недостатній розвиток тваринницької галузі у сільському господарстві;-      кваліфікація робочої сили не відповідає потребам ринку праці;-      молодь не залишається працювати в сільському господарстві; -      рівень житлово-комунальних послуг не задовольняє населення;-      відсутність коштів для впровадження сучасних технологій з енергозбереження;-      відсутність достатньої кількості вакансій, робочих місць в селах;-     відтік працездатного населення за кордон;-    низька свідомість платників податків, тіньова зайнятість;-      повільний розвиток об’єктів соціальної інфраструктури.  -     розвиток підприємств з переробки с/г продукції, виробництва харчових продуктів;-     розвиток с/г з використанням нових технологій, добрив та техніки;-     розвиток тваринництва, підсобних господарств та садівництва, виноградарства;-     покращення стану доріг;-     сучасне освітлення, подальша газифікація та водозабезпечення сіл;-     покращення первинної медичної допомоги населенню;-     покращення транспортного сполучення;-     активна підтримка та сприяння роботі малого та середнього бізнесу з боку місцевої влади;-     покращення стану екології (очищення русла річок, нові лісові насадження); -     облаштування зон відпочинку та розвиток зеленого туризму;-     залучення інвесторів та ефективне вкладення інвестицій;-     участь у Європейських проектах розвитку громад;-     залучення малого та середнього бізнесу до вирішення соціальних проблем району;-     створення умов для навчання та перекваліфікації трудових ресурсів;-      створення громадських організацій;-      розвиток туристичної галузі, популяризація привабливості архітектурно-історичних об’єктів, організація міжнародних фестивалів. -   світова фінансова та економічна криза, знецінення національної грошової одиниці;-   політична нестабільність;-   недосконале законодавство України; -   нестабільна податкова система;-     несприятливий інвестиційний клімат;-     застаріла комунальна інфраструктура;-   погіршення демографічної ситуації;-     низький рівень життя;-     високий рівень безробіття;-   погіршення соціальних стандартів життя;-   екологічні та техногенні катастрофи;-   продовження забруднення оточуючого середовища отрутохімікатами;-     зникнення джерел питної води.
ІІІ  БАЧЕННЯ РОЗВИТКУ РАЙОНУ
Бачення майбутнього – це чітко і лаконічно сформульований стан розвитку району на кінець реалізації основних цілей Стратегії. Цей елемент довгострокового планування є основою завдань, на базі яких будується стратегічний план розвитку території.
В ході розробки Стратегії в результаті проведення семінарів і круглих столів з представниками органів місцевого самоврядування,  громадських організацій та шляхом соціологічних опитувань, робочою групою по розробці Стратегії опрацьовано варіанти бачення майбутнього Могилів-Подільського району: втілення єдиної державної політики розвитку України, забезпечення спільних дій райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування в її реалізації, визначення головних цілей та пріоритетів розвитку галузей матеріального виробництва, соціальної сфери, конкретних завдань щодо підвищення ефективності використання наявного природно-ресурсного та трудового потенціалу, прискорення розвитку економіки на основі науково-технічного прогресу, підвищення якості життя та добробуту населення на основі зростання конкурентоспроможності району, впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки, комплексного соціально-економічного розвитку сіл та селища району.
«Бачення майбутнього Могилів-Подільського району: Могилів-Подільський район – це економічно розвинений, екологічно чистий регіон з ефективним використанням природно-ресурсного потенціалу, привабливим інвестиційним кліматом, стійким ростом добробуту і високим соціально-духовним рівнем життя.»

Це бачення лягло в основу розробки перспективи розвитку району, визначення стратегічних цілей.
Жителі району матимуть широкі можливості для успішної реалізації професійних, освітньо-культурних та духовних сподівань, ефективну систему охорони здоров’я та соціальних послуг, проживатимуть в екологічно чистому середовищі та демократичному суспільстві.
Головним чинником та основою реалізації Стратегії є сталий та збалансований економічний розвиток як передумова збільшення доходів населення та забезпечення соціальних гарантій, підвищення якості послуг та покращення навколишнього середовища, а також генерування та впровадження нових ідей та проектів розвитку.
В стратегії окреслено пріоритетні напрями та завдання економічного і соціального розвитку Могилів-Подільського району на період до 2020 року.
ІV СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАХОДИ
Стратегія розвитку Могилів-Подільського району ґрунтується на амбітному баченні майбутнього зростання і на трьох ретельно відібраних стратегічних напрямках. Економічний розвиток належить до основних чинників, що обумовлюють розвиток території району, тоді як стратегічні напрямки, пов’язані з покращенням стану обслуговування населення та забезпеченням гармонійного розвитку жителів району, дозволяють досягнути високого соціально-духовного рівня життя населення, що й має генерувати успішну реалізацію Стратегії за допомогою виконання операційних планів впровадження.

Стратегічний напрямок 1. Економічний розвиток території району
Стратегічна ціль 1.1. Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектору.
Операційна ціль 1.1.1. Підвищення ефективності господарювання сільськогосподарських підприємств, особистих селянських та фермерських господарств. Термін реалізації:2013-2020 рр. Заходи:-       створення сприятливих умов для розвитку особистих селянських та фермерських господарств, розробка комплексу заходів підтримки;-       сприяння збільшенню валового виробництва сільськогосподарської продукції;-  сприяння створенню великотоварних підприємств в напрямку молочного та м’ясного скотарства та мініферм в особистих селянських господарствах (зокрема будівництву  молочно-товарних ферм,  а також виробництву свинини, м’яса птиці та ВРХ на базі діючих та новостворених суб’єктів господарювання);-       сприяння зростання прибутковості та ефективності господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, особистих селянських та фермерських господарств;-       забезпечення участі в проведенні інформаційно-освітніх заходів (ярмарків) щодо впровадження сучасних технологій обробітку землі та ведення сільськогосподарського виробництва;-       впровадження енерго- і ресурсозберігаючих технологій шляхом застосування високопродуктивної техніки;-       формування кластеру використання та переробки сільськогосподарської продукції.
Відповідальні за виконання: районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання.
Операційна ціль 1.1.2. Забезпечення  раціонального використання  земельних ресурсів сільськогосподарського призначення  сільських та селищної територіальних громад. Термін реалізації:2013-2020 рр. Заходи:-       забезпечення найбільш повного обробітку земель сільськогосподарського призначення району ефективними  інвесторами;-       забезпечення  оптимального співвідношення культур в сівозмінах;-       забезпечення збалансованого внесення органічних і мінеральних добрив;-       відновлювання родючості ґрунтів.
Відповідальні за виконання районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання
Операційна ціль 1.1.3. Розвиток виноградництва та садівництва Термін реалізації:2013-2020 рр. Заходи:-     надання методологічної допомоги;-     державна фінансова підтримка, яка передбачає повернення частки затрат вартості, витрачених СПД на придбання саджанців та догляд за молодими садами (виноградниками).
Відповідальні за виконання: районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування,  суб’єкти господарювання.
Стратегічна ціль 1.2. Підтримка та розвиток суб’єктів господарювання на території району.
Операційна ціль 1.2.1. Зміцнення промислового потенціалу. Термін реалізації:2013-2020 рр. Заходи:-     сприяння ефективній роботі всіх підприємств району, забезпечення 100% загальної кількості таких, що працюють прибутково;-     відновлення роботи діючих та створення нових підприємств харчової промисловості;-     сприяння створенню та ефективній діяльності підприємств по виробництву будівельних матеріалів з місцевої сировини;-     подальше впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій на виробничих підприємствах;сприяння залученню інвестицій для вивчення місцевих корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин;- створення сприятливих умов для розвитку виробництва, модернізації виробничих процесів, впровадження наукомістких енергозберігаючих технологій та сучасних систем якості товарів, робіт і послуг на діючих підприємствах, організаціях;-     участь місцевих товаровиробників у постійно - діючих місцевих та регіональних ярмарках, виставках товарів та послуг.
Відповідальні за виконання: райдержадміністрація, управління статистики у Могилів-Подільському районі, фінансово-кредитні організації, органи місцевого самоврядування,  суб’єкти господарювання.
Операційна ціль 1.2.2. Забезпечення підвищення поінформованості суб’єктів господарювання про діючі норми ведення підприємницької діяльності. Термін реалізації:2013-2020 рр. Заходи:-     надання кваліфікованих роз’яснень податкового та пенсійного законодавства, норм ведення підприємницької діяльності за допомогою “прямих” телефонних ліній та інформування через ЗМІ;-     проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи в трудових колективах, профспілкових організаціях;-     організація та проведення навчально-роз’яснювальних семінарів, брифінгів, конференцій, “круглих” столів;-     облаштування інформаційних куточків, розповсюдження буклетів, здійснення анкетування.
Відповідальні за виконання: Могилів-Подільська ОДПІ, управління Пенсійного фонду у м. Могилеві-Подільському та Могилів-Подільському районі,державний адміністратор,  управління економіки райдержадміністрації, Могилів-Подільський міськрайонний центр зайнятості.
Операційна ціль 1.2.3. Удосконалення роботи Єдиного дозвільного офісу за принципом „єдиного вікна”. Термін реалізації:2013-2020 рр. Заходи:-       забезпечення видачі (видача оформлених місцевими дозвільними органами) документів  дозвільного характеру виключно через дозвільний офіс за принципом єдиного вікна;-       впровадження автоматизованої системи електронного документообігу;-       видача довідок, надання консультацій та видача інших документів, без наявності яких суб’єкт господарювання не  може провадити господарську діяльність.
Відповідальні за виконання: державний адміністратор, державний реєстратор, місцеві дозвільні органи.
Операційна ціль 1.2.4. Популяризація підприємництва та фермерства, підвищення професійного рівня підприємців, підприємців-початківців. Термін реалізації:2013-2020 рр. Заходи:-     надання професійної консультаційної допомоги фізичним особам, які виявили бажання започаткувати підприємницьку діяльність, створити юридичну особу або провести інші реєстраційні дії;-     розробка та впровадження системи пільг щодо місцевих податків та зборів на районному рівні та рівні сіл і селища;-     організація постійно діючої системи навчання та підвищення кваліфікації з організації та управління комерційною діяльністю в сфері виробництва, побутового обслуговування у сільській місцевості, зеленого туризму, залучення до роботи у цих сферах діяльності сільських жителів; -     координація та методологічна підтримка розробки індивідуальних програм розвитку конкретних підприємств та господарств (бізнес-плани, маркетингова стратегія, програма навчання).
Відповідальні за виконання: державний адміністратор, державний реєстратор, місцеві дозвільні органи, Могилів-Подільська ОДПІ, управління Пенсійного фонду у м. Могилеві-Подільському та Могилів-Подільському районі, Могилів-Подільський міськрайонний центр зайнятості, управління економіки райдержадміністрації, районна рада, органи місцевого самоврядування.
Стратегічна ціль 1.3. Підвищення інвестиційної привабливості району.
Операційна ціль 1.3.1.Залучення територіальних громад до розробки програм з комплексного розвитку територій. Термін реалізації:2013-2020 рр. Заходи:-     передбачити в місцевих бюджетах кошти на співфінансування проектів розвитку територіальних громад з метою участі в грантах, а також в обласних та всеукраїнських конкурсах;-   поширення передового досвіду проведення конкурсів територіальних громад;-      надання методологічної  допомоги територіальним громадам в реалізації проектів.
Відповідальні за виконання: райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування.
Операційна ціль 1.3.2. Формування ефективного інноваційно-інвестиційного середовища. Термін реалізації:2013-2020 рр. Заходи:-    проводити постійний моніторинг інвестиційної привабливості району;-    виявляти та сприяти залученню нових компаній-інвесторів (як вітчизняних, так і зарубіжних) на територію району;-    розробка та впровадження методики надання в оренду об’єктів комунальної власності (землі та приміщень) на пільгових умовах для початківців-підприємців та фермерів, в концесію;-    співробітництво із вітчизняними та іноземними підприємствами, установами і організаціями, які займаються залученням інвестицій;-    систематична розробка інвестиційних  проектів та пропозицій;-    поширення інвестиційних пропозицій та проектів через спеціалізовані організації та заходи (сайти, виготовлення буклетів, участь в Міжнародному інвестиційному Форумі, різних виставках та презентаціях).
Відповідальні за виконання: райдержадміністрація, районна рада, управління економіки, відділ Держкомзему, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання.
Операційна ціль 1.3.3. Формування партнерства між бізнесом, владою та громадою. Термін реалізації:2013-2020 рр. Заходи:-     сприяння участі в обласному конкурсі відбору інвестиційних проектів на часткове відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами банківських установ;-     розвиток партнерства з іншими регіонами та країнами, співпраця з Програмою розвитку ООН, іншими міжнародними проектами та програмами, висвітлення її результатів в ЗМІ.
Операційна ціль 1.3.4. Формування привабливого інвестиційного іміджу району в області та за її межами. Термін реалізації:2013-2020 рр. Заходи:-      просування інформації про Могилів-Подільський район як привабливого району для інвестування;-      з метою розширення діючих та створення нових суб’єктів господарювання: забезпечити: а) періодичне оновлення баз даних ресурсів району - нерухомості, промислових майданчиків та вільних земельних ділянок, об’єктів незавершеного будівництва, інвестиційних та інноваційних проектів тощо; оперативне висвітлення інформації на сайті райдержадміністрації (Додаток 1); б) створення та періодичне оновлення електронної бази земельних ресурсів району:-       сприяти максимальному освоєнню вільної нерухомості для реалізації інвестиційних пропозицій;-      проведення ефективної бюджетної політики;-      впорядкування містобудівної документації району шляхом оновлення та виготовлення генеральних планів населених пунктів району.
Відповідальні за виконання: управління економіки райдержадміністрації, відділ Держкомзему, фінансове управління, відділ містобудування та архітектури, відділ житлово-комунального господарства, енергетики, зв’язку та розвитку інфраструктури Могилів-Подільської районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування.
Стратегічний напрямок 2. Покращення стану обслуговування населення
Стратегічна ціль 2.1. Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг.
Операційна ціль 2.1.1. Поліпшення технічного стану та підвищення енергоефективності системи водопостачання. Термін реалізації:2013-2020 рр. Заходи:-     реконструкція системи водопостачання смт. Вендичани та будівництво водогонів в населених пунктах району;-   встановлення побудинкових та поквартирних  засобів обліку води.
Відповідальні за виконання: відділ житлово-комунального господарства, енергетики, зв’язку та розвитку інфраструктури Могилів-Подільської районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування.
Операційна ціль 2.1.2. Поліпшення технічного стану та підвищення енергоефективності системи водовідведення смт Вендичани. Термін реалізації:2013-2020 рр. Заходи:-      реконструкція очисних споруд в смт. Вендичани; 
Відповідальні за виконання: відділ житлово-комунального господарства, енергетики, зв’язку та розвитку інфраструктури Могилів-Подільської районної державної адміністрації
Операційна ціль 2.1.3. Розвиток та поліпшення стану інфраструктури на території району. Термін реалізації:2013-2020 рр. Заходи:-    продовження газифікації населених пунктів району;-    оснащення  населених пунктів району вуличним освітленням;-    облаштування дитячих майданчиків поблизу багатоквартирних будинків, у парках та скверах населених пунктів;-    поточний та капітальний ремонт доріг комунального та державного значення;-    удосконалення системи транспортних пасажирських перевезень.
Відповідальні за виконання: органи місцевого самоврядування, управління економіки, відділ житлово-комунального господарства, енергетики, зв’язку та розвитку інфраструктури Могилів-Подільської районної РДА, відділ містобудування та архітектури
Стратегічна ціль 2.2. Покращення медичного обслуговування.
Операційна ціль 2.2.1. Поліпшення якості надання медичної допомоги. Термін реалізації:2013-2020 рр. Заходи:-       поліпшення доступності надання медичної допомоги населенню, особливо у сільській місцевості;-       покращення первинної ланки надання медичної допомоги та якості надання невідкладної допомоги;реформування медичної галузі у відповідності до завдань Програми економічних реформ.
Відповідальні за виконання: Могилів-Подільський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги
Операційна ціль 2.2.2. Поліпшення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів району. Термін реалізації:2013-2020 рр. Заходи:-        поліпшення матеріально-технічної бази Могилів-Подільського РМЦПМСД, укомплектування апаратурою та інструментарієм згідно табеля оснащення;-        поліпшення матеріально-технічної бази АЗПСМ та ФАП. (Додаток 2).
Відповідальні за виконання: Могилів-Подільський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги
Операційна ціль 2.2.3. Рання діагностика та зниження захворюваності серед населення. Термін реалізації:2013-2020 рр. Заходи:-     зниження інфекційної захворюваності серед населення;-     зниження смертності населення внаслідок серцево-судинних захворювань, їх рання діагностика;-     зниження онкологічної захворюваності серед населення району;-     покращення рівня своєчасного виявлення хворих на цукровий діабет;-     забезпечення заходів щодо протидії туберкульозу серед населення району;-     забезпечення репродуктивного здоров’я нації.
Відповідальні за виконання: Могилів-Подільський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги
Стратегічна ціль 2.3. Вдосконалення розвитку внутрішнього ринку.
Операційна ціль 2.3.1. Подальший розвиток мережі об’єктів торгівлі. Термін реалізації:2013-2020 рр. Заходи:-      впорядкування ринкової торгівлі; -      реалізація продукції місцевого сільськогосподарського виробництва та широкого асортименту товарів від виробника безпосередньо для жителів у спеціально облаштованих місцях;-      забезпечення ефективної перевірки об’єктів торгівлі з метою контролю за дотриманням правил торгівлі, сприяння легалізації робочих місць та дотримання чинного законодавства в галузі торгівлі.
Відповідальні за виконання: райдержадміністрація, управління економіки, суб’єкти господарювання, органи місцевого самоврядування.
Операційна ціль 2.3.2. Забезпечення співпраці з суб’єктами підприємницької діяльності щодо надання торгівельних та побутових послуг у населених пунктах, особливо в сільській місцевості. Термін реалізації:2013-2020 рр. Заходи:-      з метою заохочення суб’єктів підприємницької діяльності до надання торгівельних та побутових послуг проведення маркетингового дослідження щодо попиту на дані послуги та висвітлення результатів на сайті районної державної адміністрації та в ЗМІ;-      при оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності сфери побуту ініціювання винесення на розгляд сесій місцевих рад питання щодо застосування зменшення розмірів податків для суб’єктів підприємницької діяльності сфери побуту, які надають соціально необхідні види послуг;-      покращення якості надання послуг закладів громадського харчування;-      проведення семінарів за участю фахівців обласного Управління з питань захисту прав споживачів щодо дотримання законодавства по ціноутворенню.
Відповідальні за виконання: райдержадміністрація, районна рада, управління економіки, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.