Головне меню

Головна arrow Доступ до публічної інформації arrow Доступ до публічної інформації arrow Накази управлінь та відділів про доступ до публічної інформації

Накази управлінь та відділів про доступ до публічної інформації

Надрукувати Надіслати електронною поштою
30.09.2011

1.Наказ фінансового управління райдержадміністрації від 21.10.2011  № 20-О

"Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію"

2. Наказ управління праці та соціального захисту населення  райдержадміністрації від 08.11. 2011р. № 37 "Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію"  

 

Н   А   К   А   З
   
21.10.2011                                                                                          №  20 -О

(зареєстровано в Могилів-Подільському міськрайонному управлінні юстиції 31.10.2011р.№7/109)

Про затвердження Порядку
складання та подання запитів
на публічну інформацію

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», -

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є фінансове управління Могилів-Подільської районної державної адміністрації, що додається.
 2. Розмістити Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є фінансове управління Могилів-Подільської районної державної адміністрації на інформаційному стенді фінансового управління та офіційному веб-сайті Могилів-Подільської районної державної адміністрації.
3. Головному спеціалісту бюджетного відділу фінансового управління Косенко Н.М. довести цей наказ до відома відділів фінансового управління Могилів-Подільської районної державної адміністрації.
4. Даний наказ подати на державну реєстрацію до Могилів-Подільського міськрайонного управління юстиції.
5. Даний наказ набирає чинності з моменту опублікування в засобах масової інформації
6. Визнати таким, що втратив чинність наказ фінансового управління Могилів-Подільської районної державної від 27.09.2011 року № 16-О «Про доступ до публічної інформації».
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника, начальника бюджетного відділу фінансового управління Могилів-Подільської районної державної адміністрації Нагорняк О.М.

Начальник 
фінансового управління                                                                     І.П. Чічірко

 


                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО
                              Наказ фінансового управління 
                              Могилів-Подільської районної        
                               державної адміністрації
                                                                                            від  21.10.2011р.№ 20-0

(зареєстровано в Могилів-Подільському міськрайонному управлінні юстиції 31.10.2001р.№7/109
ПОРЯДОК
складання та подання запитів на публічну інформацію,
розпорядником якої є фінансове управління
Могилів-Подільської районної державної адміністрації
 
I. Загальні положення

1.1 Цей Порядок розроблений відповідно до Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", Закону  України "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України  від  25 травня 2011 року №583 "Питання виконання Закону України  "Про  доступ  до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних  та місцевих органах виконавчої влади", з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.
1.2    У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про доступ до публічної інформації».
1.3  Фінансове управління Могилів-Подільської районної державної адміністрації є розпорядником інформації, яка відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях, що була отримана або створена в процесі виконання управлінням обов’язків, передбачених чинним законодавством, або знаходиться у його володінні відповідно до Закону.
1.4  Доступ до публічної інформації фінансового управління Могилів-Подільської районної державної адміністрації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.
1.5  Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.
1.6 Цей порядок не поширюється на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються Законом України «Про звернення громадян».
    
II. Складання та подання запитів на публічну інформацію

2.1  Запитувач має право звернутися до фінансового управління Могилів-Подільської районної державної адміністрації із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
2.2 Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.
2.3 Запит на отримання публічної інформації подається фінансовому управлінню Могилів-Подільської районної державної адміністрації в усній, письмовій чи іншій формі  (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
 2.4 Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.
  2.5 Запит на інформацію повинен містити:
- прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
- підпис і дату за умови подання письмового запиту.
2.6 З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію, які можна отримати в фінансовому управлінні Могилів-Подільської районної державної адміністрації (додаток 1). 
  2.7 Форми запиту розміщуються на  інформаційних стендах фінансового управління Могилів-Подільської районної державної адміністрації.
2.8 Запит на отримання публічної інформації, поданий запитувачем по телефону, заповнюється працівником фінансового управління Могилів-Подільської районної державної адміністрації за встановленою формою (додаток 2).
2.9 У формах запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді - поштою, телефаксом, електронною поштою. Запитувач може заповнити форму запиту безпосередньо на веб-сайті Могилів-Подільської районної державної адміністрації (додаток 3).
2.10 У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює працівник фінансового управління Могилів-Подільської районної державної адміністрації із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.
2.11 На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування фінансового управління Могилів-Подільської районної державної адміністрації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу. 
2.12 Запит може бути поданий:
- на поштову адресу: 24000, м. Могилів-Подільський, площа Шевченка,1,фінансове управління Могилів-Подільської районної державної адміністрації (на конверті вказувати   "Публічна інформація");
-  телефаксом: (04337) 6-72-08;
- на електронну адресу: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.
2.13 Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до фінансового управління Могилів-Подільської районної державної адміністрації:
 м. Могилів-Подільський, площа Шевченка,1 ( кабінет № 8).
2.14 Форму запиту можна отримати в фінансовому управлінні Могилів-Подільської районної державної адміністрації за адресою: м. Могилів -Подільський, площа Шевченка,1 ( кабінет № 8) .
2.15   У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.
2.16 Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.
2.17   У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.
2.18 Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
2.19  У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.
2.20  Інформація на запит надається безоплатно.
2.21  У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
2.22  У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:
2.22.1 Фінансове управління Могилів-Подільської районної державної адміністрації не володіє і не зобов'язано, відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2.22.2 Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
2.22.3 Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 2.22 даного Порядку;
2.22.4 Не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної  інформації", а саме: якщо у запиті не зазначено:
- прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);
-  загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
-  підпис і дату (за умови подання письмового запиту). 

УПРАВЛІННЯ  ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

НАКАЗ
 від__08.11._2011р.                               №_37

(зареєстровано в Могилів-Подільському міськрайонному управлінні юстиції 18.11.2011р.№8/110)

Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» 
НАКАЗУЮ:
      1. Затвердити Порядок складання та подання запитів на публічну  інформацію, розпорядником якої є   управління праці та соціального захисту населення Могилів-Подільської районної державної адміністрації, що додається.
         2. Розмістити Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є управління праці та соціального захисту населення Могилів-Подільської   райдержадміністрації на інформаційному стенді управління праці та соціального захисту населення  а також на  офіційному сайті  Могилів-Подільської райдержадміністрації.
        3.   Головному спеціалісту – юрисконсульту Гайворонюк  Т. О.  даний наказ подати на державну реєстрацію до Могилів-Подільського  міськрайонного управління юстиції, зміст наказу довести до відома спеціалістів управління праці та соціального захисту населення Могилів - Подільської районної державної адміністрації.
 4. Визнати таким, що втратив чинність наказ управління праці та соціального захисту населення Могилів-Подільської районної державної адміністрації від 22.07.2011 р. № 25 «Про доступ до публічної інформації»
5.   Цей наказ набирає  чинності з моменту опублікування його  в засобах масової інформації.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника управління, начальника відділу з призначення грошових виплат і компенсацій Богданову Л.І.

Начальник управління праці та
соціального захисту населення
районної державної адміністрації                                       В.П. Трачук
 

 
< ПопередняРегламент райдержадміністрації   Розпорядження голови райдержадміністрації Про доступ до публічної інформаціїНаступна >