Головне меню

Головна arrow Громадянське суспільство arrow консультації з громадськістю arrow Звіт голови Могилів-Подільської районної державної адміністрації на сесії районної ради по здійсненню райдержадміністрацією делегованих їй районною радою повноважень

Звіт голови Могилів-Подільської районної державної адміністрації на сесії районної ради по здійсненню райдержадміністрацією делегованих їй районною радою повноважень

Надрукувати Надіслати електронною поштою
28.05.2015

Відповідно до п.7 ст. 119 Конституції України, п.28 ст.43,ст.44 Закону України «Про місцеве самоврядування в  Україні», ст.29, 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» районна державна адміністрація звітує про здійснення делегованих їй районною радою повноважень  за період з січня 2014 року по квітень 2015 року.   

 

      П.1  Підготовка     і      внесення    на      розгляд     ради      проектів         програм
соціально-економічного та культурного розвитку відповідно  районів і   областей,   цільових  програм  з  інших  питань,  а  в  місцях компактного проживання національних  меншин  -  також  програм  їх національно-культурного    розвитку,    проектів   рішень,   інших матеріалів  з  питань,  передбачених  цією  статтею;  забезпечення виконання рішень ради.
Програма економічного і соціального розвитку Могилів-Подільського району на 2015 рік (далі - Програма) розроблена за пропозиціями структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, організацій та установ району, органів місцевого самоврядування та відповідно до  ст. ст. 17,31,39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. ст. 2,5,11 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» (із змінами), розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24.09.2014 року № 543 «Про розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку області на 2015 рік» та розпорядження голови районної державної адміністрації від 30 вересня 2014 року №185 і визначає головну мету та пріоритети розвитку району на 2015 рік, охоплюючи широкий спектр стратегічних перетворень за пріоритетними напрямами.
    Утворено робочу групу з підготовки проекту Програми. Відповідно до пропозицій підприємств, установ та організацій району, структурних підрозділів райдержадміністрації була надана до розгляду, а рішенням № 428 від 22 січня 2015 року 36 сесії 6 скликання Могилів-Подільської районної ради затверджена Програма економічного і соціального розвитку Могилів-Подільського району на 2015 рік, у рамках якої діють як цільові, так і галузеві Програми.
Програмою визначено основні пріоритети економічного і соціального розвитку району.
Контроль за реалізацією Програми та стан її виконання розглядається на засіданнях колегії районної державної адміністрації за участю селищного та сільських голів, керівників підприємств усіх форм власності та на сесійних засіданнях районної ради.
В 2014 році розроблено та прийнято 9 районних Програм. Всього протягом 2015 року планується реалізовувати за рахунок усіх джерел фінансування 37 районних Програм.
    Могилів-Подільська районна державна адміністрація працювала над виконанням рішень районної ради стосовно реалізації заходів та основних пріоритетів районних Програм.

П .2  Підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та культурного  розвитку  відповідно  областей  та  загальнодержавних програм   економічного,   науково-технічного,    соціального    та культурного розвитку України.
     Основні показники соціально-економічного розвитку Могилів-Подільського району та відповідні до них пропозиції для включення їх до Програми економічного і соціального розвитку району розробляються структурними підрозділами райдержадміністрації і надаються в облдержадміністрацію.
Прогнозні розрахунки показників соціально-економічного розвитку району на 2015 рік розроблені на підставі статистичних даних з врахуванням прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2015 рік і відображають наміри підприємств, організацій і агроформувань району щодо результатів їх діяльності в 2015 році.
Відповідно до пріоритетних напрямів у Програмі передбачений комплекс завдань та заходів, спрямованих на стабілізацію роботи і розвиток основних галузей виробничої та соціальної сфери району.
У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються рішенням сесії районної ради за поданням районної державної адміністрації.

П. 3 Забезпечення  збалансованого  економічного  і  соціального розвитку    відповідної    території,   ефективного   використання природних, трудових і фінансових ресурсів.
З метою забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку району проводиться щоквартальний аналіз основних показників, які характеризують діяльність усіх сфер розвитку району, до визначених програмних завдань та розглядаються на засіданнях колегії районної державної  адміністрації.

Заробітна плата
За 2014 рік, відповідно до статистичних даних, середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників району складала 2265,0  грн., що більше проти показника за 2013 рік (2185,0 грн.) на 80,0 грн. або 3,6%.
За оперативними даними середня заробітна плата за 3 місяці 2015 року  в районі складає  2279 грн. В порівнянні до відповідного періоду минулого року заробітна плата зросла на 16,7 грн. або 0,7% (2353,5 грн.).Протягом трьох місяців значно підвищився рівень оплати праці працівників сільського господарства.  Розмір середньої заробітної плати в цій галузі з початку року склав 2380 грн., а це на 343 грн. або 16,8% більше проти показника за відповідний період 2013 року (2037 грн.). За березень цього року оплата праці одного штатного працівника в галузі агропромислового комплексу склала 2691 грн.  
    За результатами моніторингу мінімальний розмір заробітної плати (1218 грн.). запроваджено на всіх підприємствах району.
Покращилася ситуація з використанням фонду робочого часу. За статистичними даними за дев’ять місяців цього року кожним працівником району відпрацьовано 1343 години при нормативі 487год. Коефіцієнт використання робочого часу складає 91,1% .
На чотирьох засіданнях робочої групи заслухано звіти 13 керівників підприємств району. За результатами роботи групи та рейдових перевірок залучено до оподаткування 26 осіб шляхом укладення трудових угод з фізичними особами та реєстрацією приватних підприємців.
    З метою стабілізації ситуації на ринку праці в районі за рахунок усіх джерел фінансування протягом січня-березня 2015 року створено 53 робочих місць.
    Протягом поточного року повністю ліквідовано заборгованість із заробітної плати. . З метою недопущення виникнення нової заборгованості із заробітної плати здійснюється оперативний моніторинг стану своєчасної виплати заробітної плати на підприємствах району.
Ринок праці Могилів-Подільського району за 2014 рік характеризується незначним збільшенням кількості незайнятих громадян, які звернулися за соціальними послугами до міськрайцентру зайнятості. Чисельність незайнятого населення, яке перебувало на обліку в центрі зайнятості протягом 2014 року склала 2109 чол. Чисельність зареєстрованого населення  зменшилась і склала 1386 чоловік, що складає 95.8 % від зареєстрованих у 2013 р.. Станом на 01.01.2015 року на обліку перебувало 620 чоловік, в тому числі 576 чол. безробітних.
За сприянням служби зайнятості протягом минулого року працевлаштовано 810 чол., 228 осіб проходили професійне навчання, 225 осіб направлено на громадські та інші тимчасові роботи. Різними активними формами сприяння зайнятості населення охоплено 1263 чол. або 59,9 % від зареєстрованих осіб на ринку праці.
Протягом 2014 року 5 жителів району працевлаштовано на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності суб’єктами малого підприємництва шляхом компенсації роботодавцю фактичних витрат у розмірі Єдиного соціального внеску .
Станом на 01.01.2015 року виконання завдань, передбачених програмою зайнятості населення на період до 2017 року у 2014 році склало:
-з працевлаштування 115.7 % (810 чол. – завдання на рік 700 чол.), в тому числі:
шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю 100% (4 чол. – завдання 4чол.);
-з професійного навчання 105,6% (228 чол. – завдання на рік 216 чол.);
-з направлення на громадські та інші роботи тимчасового характеру 145,2 % (225 чол.– завдання на рік 155 чол.).
-з працевлаштування на нові робочі місця з компенсацією фактичних витрат у розмірі Єдиного внеску на ЗДСС 83.3% (5 чол. – завдання 6 чол.);.

    Протягом 1 кварталу 2015 року  спостерігалося значне зменшення  кількості незайнятих  громадян,  які  звернулися за  соціальними  послугами  до  міськрайцентру  зайнятості, проти відповідного періоду 2014 року. Чисельність незайнятого населення , яке перебувало на обліку в центрі зайнятості у  2015 році склала 988 чол., проти 1162 чол. в  2014 році  або 85 % ( на 174 особи менше). Чисельність зареєстрованого населення у 2015 році  зменшилась і склала 368 чоловік проти 468 чоловік у  2014 році, що складає 78.6 % ( на 100 чоловік менше зареєстровано). Станом на 01.04.2015 року на обліку перебувало 740 чол., в тому числі 672 безробітних. Серед осіб, які були перебували на обліку протягом 2015 року, 45,9 % становили жінки; 39,1 % – молоді люди у віці до 35 років; 2,1 % – особи з інвалідністю; 25,4 % – громадяни, які потребують особливих гарантій соціального захисту;  2.1 %  становлять вивільнені працівники.
За звітний період  працевлаштовано  121 чоловіка.
Станом на 01.04.2015 року прийнято рішення про компенсацію фактичних витрат у розмірі ЄСВ  роботодавцю за  7  безробітних , які працевлаштовані на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності.
         Одним із пріоритетних напрямів є підвищення зацікавленості роботодавців у співробітництві з міськрайонною службою зайнятості.
103 роботодавця проінформували про наявність 279 вільних робочих місць в місті та районі,        серед яких за розмірами запропонованої заробітної плати на дату реєстрації :
- 35.9 % мінімальна
- 62.7 % від мінімальної до середньообласної
- 1.4 % вище середньообласної.
Середній розмір оплати праці по вакансіях, заявлених до укомплектування службою зайнятості складає 1427.5 грн. За видами економічної діяльності найбільша потреба робочої сили спостерігалася в  торгівлі  та сфері послуг, переробній промисловості, транспорті, сільському господарстві тощо.
      За робітничими професіями переважно потребуються охоронники, водії, продавці продовольчих товарів, кондитери, пекарі,формувальники тіста  та інші.
Серед службовців є потреба в менеджерах, механіках , фармацевтах,  тощо.
Загальна кількість зареєстрованих в службі зайнятості вакансій для жителів району станом на  01.04.2015 року становить 9, з них 7- для робітників та 2 – для осіб без професії.    
Протягом 2015 року  Могилів-Подільським міськрайонним центром зайнятості було направлено на тимчасові  роботи 23 безробітних громадян. Громадяни, які прийняли участь в тимчасових роботах, працювали на ремонтних роботах на ПАТ Консервному заводі . Також проводились роботи по благоустрою територій селищної, сільських рад.
       Важливим заходом  спрямованим на підвищення конкурентоспроможності безробітних  на ринку праці є професійна підготовка та перепідготовка безробітних. Цією послугою протягом  2015 року скористалось 121 особа з числа безробітних, які на базі 13 підприємств та суб’єктів підприємницької діяльності проходили стажування та підвищення кваліфікації за  9 професіями , що користуються попитом на ринку праці..
    
Станом на 01.04.2015 року виконання завдань, передбачених програмою зайнятості населення на період до 2017 року у 2015 році  складає :
- з працевлаштування   121 чол., в тому числі:
- шляхом виплати роботодавцям компенсації фактичних витрат по сплаті єдиного соціального внеску за  найманих працівників на новостворені робочі місця -7 чол.;
- з професійного навчання  - 121 чол. ;
- з направлення на громадські та інші роботи тимчасового характеру  - 23 чол.  .
       
Ефективне використання земель
На території району із 6147,46га орних земель запасу надано в оренду 705,91 га, середній розмір орендної плати в 2015році складає  779,14грн за 1 га в рік (2014р. – 591,71 грн.).
За оренду земель запасу в 2015 році нараховано 550 тис. грн. з них сплачено 211тис.534грн. (30,1%).
Не надані по району 547 га земель запасу, проте, фактично цей показник є меншим, оскільки із числа ненаданих земель надано дозволи на відведення земель для ведення фермерських та особистих селянських господарств (для ведення фермерського господарства 276,3га, для ведення особистого селянського господарства – 36га).
Із земель резервного фонду ( площа 5056,54 га) надано в оренду 1214,41га, середній розмір орендної плати в 2015 році складає 776,62 грн. за 1 га, ( 2014 рік – 620,26 грн.). Річна сума нарахувань орендної плати складає 943135,02 грн., на даний час сплачено 370568,5 грн. (34%).
Не надані по району 532,9 га земель резервного фонду, на значну частину яких надано дозволи для передачі громадянам у власність та користування (для ведення фермерського господарства – 83 га)
На даний час на території району із 68 договорів оренди 5 укладено із розміром 4% від нормативної грошової оцінки землі,  ще 19 додаткових угод передано до Головного управління Держземагентства у Вінницькій області для  збільшення розміру орендної плати до такого ж розміру. В результаті до бюджету додатково надійде 239,412 тис грн. в рік. Робота в даному напрямку продовжується.
В районі здійснено паювання 43862,4  га сільськогосподарських угідь.
 Укладено 13246 договорів оренди на площу 29920,4 га розпайованих земель, із них:  зареєстровано 12391 договір на площу 28046,8265 га, не зареєстровано – 855 договорів на площу 1873,7 га.  156 земельних часток (паїв) площею 240,7 га використовуються без договорів оренди (власники відсутні).
За оренду земельних часток (паїв) в 2015 році нараховано 25млн. 898тис.  213 грн. (в 2014 році – 20млн. 142тис. 000 грн).
Із загальної кількості розпайованих земель  є 2785   не переоформлених спадкоємцями  земельних часток (паїв) на площу 6381,2 га, із них: 2737 земельних часток (паїв) на площу 6185,5 га використовуються згідно договорів оренди, 37 земельних часток (паї)  на площу 89,4 га використовуються без договорів оренди, 11 земельних часток (паїв) на площу 106,2 га не використовуються.
В 2014 році на території району укладено 6 договорів оренди на землі державної власності на загальну площу 158,7га  із загальним  річним розміром орендної плати 194тис.559 грн.
Створення громадських пасовищ – надано дозволи на виготовлення Проектів землеустрою по Бандишівській (понад 60га)та Сказинецькій (понад 100га), Конівській (понад 100га) сільських радах, рішення про їх створення прийнято Сугаківською сільською радою, матеріали в стадії розгляду. Решта сільських рад зазначені питання планують винести на обговорення на чергові сесії.

    Екологічна ситуація Могилів-Подільщини стабільна. Могилів-Подільський край цілком справедливо називають окрасою Поділля. Дністер, його 11 приток, розлогі річкові долини вкриті лісовими масивами, степові ділянки, поєднання водного та рослинного різноманіття, - все це унікальні об’єкти природи. Є у нас місця, які ствердно можна назвати «екологічно чисті», а на сьогоднішній день це дефіцитні території.
          Основним завданням влади і громад є збереження  цих див природи для наступних поколінь, збільшення їх площ, які можуть бути надбанням кожної людини регіону. Саме на території нашого району природою створені унікальні об’єкти, які сьогодні стали заповідними. У нас 34 обєкти природо-заповідного фонду, площею 8742 га. % заповідності 8.2%, для порівняння в області 2.2%. Виникає необхідність у створенні на базі оголошених природо –заповідних територій комунальних підприємств, з метою їх охорони та популяризації.
          Найбільший відсоток заповідності на територіях Бронницької, Суботівської, Ярузької, Яришівської, Юрковецької сільських рад  В 7 сільських радах природозаповідні території  відсутні.
В 2014 році виконані роботи по встановленню меж на картографічних матеріалах із встановленням межових знаків на місцевості регіонального ландшафтного парку «Дністер» на площі 5 тис. га., в тому числі на території Могилів-Подільського району на площі 3429 га. Роботи виконувалися ПП «Квантрон», витрачено 90 тис. грн. з обласного бюджету.
        Лісистість району близько 13%.Найбільш залісненні території Немійської  – 27.8 %, Юрковецької – 27.7%, Козлівської  20.3%, Слобода-Яришівської – 19.3% сільських рад.
Найнижчий відсоток лісистості у Тропівській -2.3 %, Конівській 2.6%, Пилипівській 2.8%., Кричанівській – 4.0% сільських радах. Однак у них найвища розорюваність  Тропівська -84.2%,  Конівська – 82.6%,  Пилипівська 76.5%.
        Територія нашого району багата водними ресурсами, як підземного так і поверхневого походження. Це джерела мінеральних вод «Садковецька», «Броничанка», «Яружанка», “Сулятицька», більше 100 ставків, р.Дністер та 11 приток.
Могилів-Подільщина має запаси корисних копалин місцевого значення (будівельні матеріали пісок, камінь пісковик, глина, трепел). Ліцензії на видобування надр виготовлено на Жеребилівське родовище піску, Бандишівське родовище каменя-пісковика, Озаринецьке родовище глини, Немійсько-Озаринецьке родовище каменя- пісковика. В 2014 році ефективно використовувалося лише Жеребилівське родовище піску. Запаси інших родовищ використовуються епізодично, та із значним порушенням природоохоронного законодавства.

                                  Фінанси
             Планові показники зведеного бюджету Могилів-Подільського району визначені органами місцевого самоврядування по власним і закріпленим доходам на січень-грудень місяць 2014 рік виконано на 108,5 % (план 18369,8 тис.грн., фактично надійшло – 19928,2 тис.грн.), перевиконання складає 1558,4 тис.грн.
               За січень-грудень місяць 2014 року отримано дотацію вирівнювання з державного бюджету в сумі 48498,9 тис.грн., або 100 %.
              За 12 місяців 2014 року всі сільські і селищна рада виконали свої бюджети.
              Виконання забезпечено по всіх складових джерелах власних та закріплених доходів.
Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 712,9 тис.грн. (19215,3 тис.грн.) в т.ч. районний бюджет на 82,9 тис.грн. (7182,6  тис.грн.).
              Проводиться робота з платниками, які ухиляються від сплати податків та мінімізують податкові зобов’язання.
              До проекту державного бюджету України на 2015 рік фінансове управління Могилів-Подільської РДА ініціювало надання пропозицій щодо:
                 ¤ внесення змін до Податкового кодексу України в частині впровадження ведення податкового обліку по податку на доходи фізичних осіб по особовій картці платника податків, з помісячними нарахуваннями та сплатою, для можливості визначення суми заборгованості або переплати. Так як згідно діючого законодавства такий облік фіскальною службою не ведеться та проводиться тільки за даними бухгалтерського обліку платників, а розрахунок (ф. № 1ДФ) подається платниками податку щоквартально та не дає можливості визначити суму податкового боргу;
                  ¤ удосконалення законодавчих актів з питань земельних відносин та встановити  короткостроковий термін для проведення державної реєстрації\перереєстрації договорів оренди земельних ділянок, так як діючих законодавством не визначено такий термін, що дає змогу орендарям ухилятися від сплати податків та зменшує обсяг надходжень до місцевих бюджетів;  
                  ¤ рекомендовано Державній реєстраційній службі України на місцях встановити повну базу Державного реєстру прав на нерухоме майно, для максимально точного розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для збільшення надходжень до місцевих бюджетів;
          Також, внесено пропозиції до проекту Програми соціально-економічного розвитку Могилів-Подільського району в частині:
                  ¤ стабілізації фінансового стану основних виробничих суб’єктів господарювання та відновлення діяльності підприємств -  суб`єктів  господарювання та відновлення діяльності підприємств-банкрутів за рахунок збільшення обсягів виробництва та реєстрації продукції власного виробництва;
                  ¤ проведення інвентаризації діючих договорів оренди, проведення ставок орендної плати у відповідність до ставок, передбачених законодавством, регулюючим земельні відносини, розгляд можливості підвищення ставок за оренду землі до рівня граничних, забезпечення ефективного використання земельних ділянок.


           П. 5: Сприяння інвестиційній діяльності на території району.
З метою поліпшення інвестиційного клімату, сприяння залученню інвестицій в економіку району сформовано банк даних про наявність вільних промислових майданчиків та земельних ділянок для входження інвесторів (9 паспортів розміщено на веб - сайті РДА). Це промислові майданчики підприємств районного споживчого товариства («Яришівський хлібозавод», «Рибний цех» та «Швейний цех»), земельні ділянки - (с. Серебрія, с. Грушка, с. Сказинці, с. Сугаки,  с. Озаринці)
В травні місяці 2014 року затверджено склад робочої групи з грантової діяльності райдержадміністрації та районної ради.
В 2014 році в 11 обласному Конкурсі проектів розвитку територіальних громад перемогли 3 проекти :
1. Вендичанська селищна рада
проект «Збереження славетної історії громади через благоустрої Площі та Алеї Слави». Загальний бюджет проекту – 310,0 тис. грн., в т.ч. з фонду Конкурсу –25,0 тис. грн., фактично отримано 25,0 тис. грн.
2. Серебринецька сільська рада
проект «Енергозбереження – крок за кроком». Загальний бюджет проекту –70,0 тис. грн., в т.ч. з фонду Конкурсу – 40,0 тис. грн.., фактично отримано та використано 40,0 тис. грн.
3. Яришівська сільська рада
проект «Туристично-рекреаційна зона відпочинку «Лядова» - шлях до інноваційного розвитку транскордонних територій в рамках Єврорегіону «Дністер». Загальний бюджет проекту – 65,0 тис. грн., в т.ч. з фонду Конкурсу – 25,0 тис. грн., фактично отримано         25,0 тис. грн.
    В рамках Конкурсу «Програма Кусаноне» Міністерства Закордонних Справ Японії територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Могилів-Подільського району відправлено в Департамент соціальної політики ОДА аплікаційну форму щодо потреби в залученні грантової допомоги з боку Японії в 2015 році для відновлення обєктів соціальної сфери.
    Назва проекту: «Покращення умов проживання одиноких громадян похилого віку та інвалідів в стаціонарному відділенні для постійного проживання в Могилів-Подільському районі».
    Вартість проекту – 714,0 тис грн. (55,0 тис. доларів США)
Наш район, один з 8 – ми районів області, за підсумками конкурсу, визначений переможцем та відібраний для участі у ІІІ фазі проекту ЄС та ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». В жовтні місяці 2014 року проведено вступний семінар – тренінг, на якому учасникам було представлено презентацію Проекту та підписано Угоду про партнерство.
19 територіальних громад району подали заявки на участь в Конкурсі проекту. Сільські ради – переможці (Серебринецька, Сказинецька, Тропівська та Юрковецька). Слідянська та Сугаківська сільські ради – в резерві. Проектом передбачається в цілому виділити кошти в сумі 40,0 тис. доларів США на проведення ремонтних робіт з метою енергозбереження та встановлення зовнішнього електричного освітлення на сонячних батареях.
Вендичанська СЗШ І-ІІІ ст., гімназія та Карпівська СЗШ І-ІІ ступенів направили заявку в Посольство Федеративної Республіки Німеччини на отримання фінансової підтримки для проведення малобюджетного проекту.
           В рамках транскордонного співробітництва Програми підтримки територіального співробітництва країн Східного партнерства (Україна - Молдова) подано проект «Реконструкція спортивно - оздоровчого комплексу «Сугатин» - крок до здорової нації» (загальний бюджет – 2,0 млн. грн.). На даний час проект пройшов обласний конкурсний відбір та надісланий Кабміну для отримання експертного висновку.
Сільськими радами (Слідянською, Серебринецькою та Серебрійською) подано заявки в Фонд «Монсанто» на участь в конкурсі соціальних проектів для розвитку сільських громад. Фонд конкурсу передбачає фінансування в розмірі 5 тис. доларів на один проект.
Бронницькою ЗОШ І-ІІ ст.. подано заявку у Фонд «Монсанто» в Програму соціальних інвестицій «Україна – житниця майбутнього» (загальний бюджет проекту – 200 тис. грн.).
В І кварталі 2015 року в 12 обласному Конкурсі проектів розвитку територіальних громад взяли участь 8 проектів (Серебринецька СЗШ І – ІІІ ст., Слідянська сільська рада, Вендичанська СЗШ І-ІІІ ст., гімназія, Кукавська СЗШ І-ІІІ ступенів, бібліотека с. Немія, Могилів-Подільська Федерація дельтапланерного спорту, управління соціального захисту населення, територіальний центр обслуговування одиноких та пристарілих громадян).
До Державного фонду регіонального розвитку подано проект Немійської сільської ради «Реконструкція з добудовою сільського фельдшерсько- акушерського пункту» на суму 3,1 млн. грн.
Робота з грантової діяльності в районі на сьогоднішній день триває.
Тимчасово призупинений інвестиційний проект ТОВ «УК-ЕСКАР» з виробництва м’яса індиків. Кошторисна вартість проекту 204 млн. грн., (сума коштів, які планується залучити від інвесторів - 119 млн. грн., сума власних коштів - 85 млн. грн.).
З метою використання даного об’єкта інвестування на перспективу, розроблено та подано презентаційні матеріали до Департаменту регіонального економічного розвитку ОДА.

 П. 6 : Об'єднання  на  договірних  засадах  коштів   підприємств, установ та організацій,  розташованих на відповідній території,  і населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт  та  утримання  на  пайових  засадах  об'єктів соціальної і виробничої  інфраструктури, шляхів місцевого значення та на заходи щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища.

Дороги комунальної власності
       В 2014 році за рахунок бюджетних коштів здійснено ремонтні роботи на загальну суму 1520,4 тис.грн., в тому числі капітальні видатки – 1146,6 тис.грн., поточні видатки – 373,8 тис.грн,     За рахунок коштів місцевого бюджету виконано роботи з утримання доріг в 5 населених пунктах району на суму 50,2 тис. грн.
       З обласного бюджету виділено кошти в сумі 660,2 тис.грн. на вибірковий капітальний ремонт дорожнього покриття по трьом населеним пунктам.
За рахунок коштів інвесторів виконано ремонтні роботи на дорогах місцевого значення на суму 350 тис.грн.
       Проведено ремонт та утримання не комунальних доріг на суму 1млн. 972 тис.грн.
       В 2015 році виготовлено на подано на обласний конкурс кошторисні документації для проведення вибіркового капітального ремонту комунальних доріг по 7 населених пунктах  на суму 2млн. 783 тис.грн. Проведено ремонт та утримання  не комунальних доріг  на суму 516,5 тис.грн.
    Залишок коштів на рахунках селищної та сільських рад, які можна використовувати на проведення капітального, поточного та ямкового ремонту комунальних доріг становив станом на 01.01.2015 року 325,4 тис.грн.
Благоустрій
            В 2014 році проведено ремонти 46 пам’ятників загиблим воїнам, 43 братські могили прибрано та зачищено, на 71 кладовищі проведено роботи по благоустрою, очищено 121 км. берегів біля річок, приведено в належний санітарний стан 55 тис. кв.м дворових територій, 43 парки та сквери , 40 спортивних майданчика. На даний час продовжується робота по благоустрою територій населених пунктів району. Ліквідовано 24 стихійних сміттєзвалища та вивезено 28,9 м3 сміття. На заходи з благоустрою витрачено близько 200 тис.грн.
    В 2015 році на заходи з благоустрою та поліпшення санітарного стану населених пунктів витрачено близько 135 тис.грн
Енергозбереження
          В 2014 році газифіковано 2 населених пункти с. Серебрія та с. Немія, частково газифіковані населені пункти с. Бронниця та с. Юрківці.  
В закладах соціально-культурного призначення проведено заходи з енергозбереження на суму 651,8 тис.грн., також проведено заміну котла в ЗОШ 1-111 ст. с. Озаринці на суму 81,0 тис.грн.
          В 2015 році виконано роботи по заміну котла, який працює на альтернативних видах палива в ЗОШ 1-111 ст. с. Хоньківці на суму 124,0 тис.грн. Закінчується газифікація населеного пункту с.Юрківці, на будівництво якого з районного бюджету було виділено 120 тис.грн
Водопостачання
             Водопостачання населення здійснюється за допомогою 29 водогонів, які знаходяться в комунальній власності селищної та сільських рад. Централізованим водопостачанням охоплено 87,1% населення. Виконано інвентаризацію комунальних водогонів та проведено їх обстеження, 70% водопровідних мереж знаходяться в задовільному стані, 30% водогонів потребують проведення капітального та поточного ремонтів. Продовжуються поточні ремонти комунальних водогонів. На 66 об’єктах водопостачання відведені санітарно-охороні зони та встановлені огорожі.
Розрахунки за житлово-комунальні послуги та електроенергію населенням району за січень-жовтень 2014 року становить 100% та проводяться розрахунки за поточну заборгованість. Заборгованість за використаний природній газ відсутня.
Відповідно до рішення 31 сесії обласної Ради 6 скликання від 16 січня 2015 року №805 відібрано  до фінансування в 2015 році проект «Система водопостачання смт Вендичани, Могилів-Подільського району, Вінницької області – реконструкція» на суму  330,0 тис. грн.
Сміттєзвалища
           На території району на даний час знаходиться 38 паспортизованих сміттєзвалищ, одне сміттєзвалище було закрите. В квітні місяці 2014 року документи всіх сміттєзвалищ були подані на перереєстрацію до Департаменту екології та природних ресурсів у Вінницькій області та пройшли її без зауважень.
           В зв’язку з тим що сміттєзвалища розташовані в віддалених місцях від основних доріг – під’їзні шляхи грунтові. По чотирьох населених пунктах району (Немія, Серебрія, Юрківці, Озаринці) організовано централізований збір та вивезення сміття на міське сміттєзвалище.
Нажаль, за браком коштів у бюджетах селищної та сільських рад кошти на охорону навколишнього природного середовища виділялись  не належним чином.

Охорона праці
Проведено ряд організаційних та практичних заходів, спрямованих на соціальний захист працюючих, зайнятих у шкідливих та важких умовах праці. Розроблені та затверджені в Держгірпромнагляді по Вінницькій області Заходи щодо удосконалення існуючої системи управління охороною праці Могилів-Подільського району.
    Станом на 1 травня 2015 року  в районі діє 99 підприємств та установ зі шкідливими умовами праці. В повному обсязі і якісно атестація робочих місць за умовами праці проведена на 65 підприємствах.  Продовжується робота з її проведення на 34 закладах освіти. Надано консультації та роз’яснення всім суб’єктам господарювання, де технологічний процес, використовувані обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів для здоров’я працівників.
    Протягом 2015 року проведено  засідання координаційної ради з питань безпечної життєдіяльності населення, на якій розглядалися питання дорожньо-транспортного травматизму, стану пожежної безпеки в районі, безпечного використання зрідженого газу в побуті та травматизму в закладах освіти. Обстежено 3 підприємства району з питань охорони праці з наданням методичної допомоги. За результатами перевірок виявлено 21 порушення, надано рекомендації щодо їх усунення. Протягом поточного року нещасних випадків на виробництві не зареєстровано.
З метою дотримання вимог чинного законодавства щодо охорони праці, а також активізації роботи щодо проведення атестації робочих місць спеціалістам підприємств та організацій району надаються необхідні консультації та роз’яснення, розповсюджуються відповідні інструкції.

         П.7: Залучення в порядку,  встановленому законом,  підприємств, установ та організацій,  які не належать до комунальної власності, до  участі  в  обслуговуванні  населення  відповідної   території, координація цієї роботи.
      На території району населенню надаються послуги підприємствами, які не належать до комунальної власності:
- с. Немія, столярний цех (п/п Шиманський) виготовляють на замовлення населення столярні вироби;
- с. Немія, кооператив „Ритуал” ( п/п Фещенко ) надає ритуальні послуги;
- ПВКФ „Анна” здійснює автокранові роботи на замовлення та надає послуги з вантажних автоперевезень;
- с. Немія, ТОВ „Заготівельно-переробний комбінат „Тандем” надає послуги з техогляду та діагностики автомобілів.
В листопаді 2014 року райдержадміністрацією було направлено лист в Головне управління статистики у Вінницькій області з проханням розглянути питання про внесення змін в Каталог підприємств щодо виділення частки обсягів послуг на Могилів-Подільський район по підприємствах, зареєстрованих за межами району, якими значні обсяги послуг надаються населенню нашого району (центр поштового звязку № 4 Вінницької дирекції Українського державного підприємства поштового звязку «Укрпошта»; КУ «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування»; КП «Могилів-Подільське міжрайонне бюро технічної інвентаризації»; Могилів-Подільська автомобільна школа товариства сприяння обороні України).У виділенні обсягу послуг на район при звітуванні відмовлено. В районі послуги населенню надають 29 фізичних осіб-підприємців.

    Пункт 8 : затвердження   маршрутів   і   графіків   руху   місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності,  узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту.
    Не забезпечено автобусним сполученням 5 населених пунктів .
Видано розпорядження голови райдержадміністрації № 166 від 05.09.2014 року «Про перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі району», яким  затверджено районний конкурсний комітет.  Комітет провів  засідання у жовтні 2014 року щодо оголошення конкурсу на визначення робочого органу – підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з організації та проведення конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських маршрутах загального користування, які не виходять за межі району.
У  листопаді 2014 року відбулося чергове засідання комітету, де розглянуто ряд питань, щодо затвердження типового договору на пасажирські перевезення на приміських автобусних маршрутах загального користування, направлено  листа  до Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації про надання схеми приміських маршрутів по Могилів-Подільському району, складено лист–клопотання на сесію Могилів-Подільської міської ради,  щодо погодження схеми руху приміських автобусів від меж м.Могилів-Подільський  до автобусної станцій м.Могилів-Подільський з визначенням зупинок, розглянуто клопотання Жеребилівського сільського голови щодо відсутності маршруту «Жеребилівка-Могилів-Подільський».
 В лютому місяці  2015 року відбулась нарада представників департаменту ЖКГ, енергетики та інфраструктури ОДА В.Дармороса,  управління Укртрансінспекції України у Вінницькій області С.Стахова з представниками депутаського корпусу районної ради, селищним, сільськими головами та перевізниками, де  обговорено питання передачі прав та відповідної документації з питань пасажирських перевезень з обласного до районного конкурсного комітету з питань пасажирських перевезень.
5 березня 2015 року в райдержадміністрації відбулася нарада за участю директора департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації А.Вакара. з представниками громадськості району, де надано відповідні роз’яснення, щодо питань пасажирських перевезень на території району.
12 березня 2015 року в райдержадміністрації відбулася робоча зустріч з очільниками територіальних громад району, в яких є проблеми з автобусними сполученнями.
На зустрічі сільські голови Бронницької, Кремінської, Жеребилівської, Тропівської, Бандишівської та Слідянської сільських рад розглянули шляхи вирішення проблемних питань щодо пасажирських перевезень в зазначені населені пункти та розклад руху можливих автобусних маршрутів.
     Конкурсним комітетом проводиться підготовка всіх необхідних документів для оголошення конкурсу на здійснення пасажирських перевезень на території Могилів-Подільського району. Станом на 01.05.2015 року виготовлені паспорта маршрутів Могилів-Подільський -  Жеребилівка та Могилів-Подільський – Яруга – Оленівка – Бандишівка. Триває робота по виготовленню паспортів на маршрути Могилів-Подільський – Кримінне та Могилів-Подільський – Нагоряни.
     
П. 9: Підготовка  питань  про визначення у встановленому законом порядку території,  вибір,  вилучення (викуп) і надання землі  для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією .
          Вибір, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб за звітний період не здійснювалися по причині відсутності коштів у сільських територіальних громадах так і в населення.
           Розроблено та видано висновків  жителям населених пунктів району за звітний період по приватизації присадибних  земельних ділянок та ділянок для ведення особистого селянського господарства в кількості – 428.

      П. 10:  Організація охорони,  реставрації,  використання пам'яток історії     та    культури,    архітектури    і    містобудування, палацово-паркових,  паркових  та  садибних  комплексів,  природних заповідників місцевого значення.
          
Паспортизація об’єктів культурної спадщини району.
З метою збереження пам’яток історії та культури на протязі року на них здійснюються ремонтні, штукатурні роботи, прибирання об’єктів до свят, впорядкування та облаштування прилеглих територій. Акти обстеження технічного стану та кошторис на проведення реставраційних робіт або консервацію відсутні за браком коштів в місцевому бюджеті.
Голови сільських рад отримали перелік пам'яток, які підлягають обов'язковій паспортизації до 2017 року, але коштів на проведення електронної паспортизації протягом року виділено не було. Проводиться процес укладання охоронних договорів між відділом культури і туризму району та головами сільських та селищної рад.

П. 11: Підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних програм  відповідних  адміністративно-територіальних  одиниць,  що затверджуються сільськими, селищними, міськими радами. :
 В ході реалізації регіональної  Програми індивідуального житлового будівництва  «Власний дім» за звітний період  2014 рік та І-ий квартал 2015 року сектором було розроблені районні  Програми « Власний дім» як на 2014 рік так і на 2015 роки, та надано допомогу по введені  в 2014 році -1 170 м.кв. житла при плані – 1 100 м.кв, а в 2015 році заплановано  ввести      -1 200м.кв.

         
       П. 12: Видача    замовникам   відповідно   до   законодавства містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок за межами населених  пунктів.
      
      Надано послуг  « Замовникам » по зверненнях  для одержання:              
-    містобудівних умов та обмежень - 4;
-    будівельних  паспортів                   -27;
-    теоретичного характеру                  -62;  
-    практичного характеру                   -18.
 
           Протягом 2014 року проводився комплекс будівельно-монтажних робіт по будівництву  газопроводу  високого тиску  Могилів-Подільський – Бронниця, який планується ввести в експлуатацію в ІІ-му кварталі поточного року, а по газопроводу середнього тиску Могилів-Подільський-Немія-Серебрія були продовжені будівельно-монтажні роботи по населеному пункті Юрківці, який введено в експлуатацію минулого місяця поточного року.   
          
П. 13: Забезпечення  відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту,   туризму;   сприяння  відродженню  осередків  традиційної народної  творчості,  національно-культурних  традицій  населення, художніх    промислів    і   ремесел,   роботі   творчих   спілок, національно-культурних товариств,  асоціацій, інших громадських та неприбуткових  організацій,  які  діють  у  сфері освіти,  охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді.
 
                                                           Освіта
Мережа
В 2014- 2015 навчальному році в районі функціонує:
     - 32 загальноосвітні школи , в яких навчається 2249 учнів в т.ч.:
     - 12 СЗШ 1-111 ст., навчається-1369 учнів;
     - 14 СЗШ 1-11 ст., навчається –809 учень;
     - 6 СЗШ 1 ст. навчається- 71 учень.
-19 дошкільних навчальних закладів , в яких виховується  800 дітей.
Харчування
     Гарячим харчуванням  охоплено  2249 учні ( 100 % від загальної кількості ).
Учні початкових класів та пільгових категорій, всього  1015 харчуються за кошти бюджету.  У 2014 році на харчування виділено -906,212 тис. грн  (100 %). На харчування одного учня з бюджету виділено 5 грн.  Для харчування дітей заготовлено 5,2 т. овочів та 2,7 т.  яблук.
Оздоровлення
Влітку 2014 року на базі загальноосвітніх шкіл району функціонувало 26 таборів з денними перебуванням учнів. Було охоплено 1675 учнів, що становить 75 % від загальної кількості  школярів району.
Один харчодень складав близько 10 грн. Загалом на організацію харчування з районного бюджету виділено  150 000 грн., залучено 70 000 грн. позабюджетних коштів.

Підвіз
Забезпечено підвезення учнів, які проживають за межею пішохідної доступності ( 330 учнів - 100 %)
Підвезення здійснюється 9 шкільними автобусами  . Щоденний перед рейсовий технічний огляд забезпечується механіками  шкіл. . Медичний огляд проводять медсестри шкіл, які пройшли курси підвищення кваліфікації.
Фінансування
Протягом 2014 року основним напрямком роботи відділу освіти та закладів освіти району з метою підвищення енергоефективності були проведені роботи щодо заміни вікон на металопластикові за рахунок місцевого бюджету( районного та субвенції сільських рад) а також позабюджетних коштів. Всього за 2014 рік було замінено 173 вікна на металопластикові  на загальну суму 390 тис. грн. В тому числі з обласного бюджету було виділено 40 тис. грн.. для Серебринецької школи, як переможцю 11 обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад.
Проведено заміну котла в Хоньковецькій школі на суму 100 тис.грн. з місцевого бюджету.
Виконана реконструкція котла Озаринецької школи на суму 81 тис. грн.. за рахунок обласного бюджету.
Великою допомогою в плані зміцнення матеріально- технічної бази закладів освіти району є допомога сільських ( селищної) рад. Так протягом 2014 року було надано допомоги на суму 396тис. 842 грн.
Ця робота продовжується й далі

                                                        Охорона здоров’я
Структура
     В структурі КУ працюють 11 АЗПСМ і 41 ФАП. Кількість амбулаторій на 10 тис. населення складає 3,1. Кількість населення яке обслуговують ФАПи коливається від 85 до 2413 осіб.  
Демографічна ситуація
            У 2014 році медичний центр обслуговував населення в кількості 34 230 осіб. У 2015 році кількість населення зменшилась на 456 осіб та склала 33 774 особи. 86% - доросле населення, з них 54% працездатного віку, дітей та підлітків – 14%. За 2014 рік народилась 271 дитина, померло 629 осіб. За 3 місяці 2015 року народилося 56 дітей, померло 175 осіб.
            В структурі смертності:
І місце займає смертність від патологій серцево-судинної системи;
ІІ місце займає смертність від новоутворень;
ІІІ місце займає смертність від травм та нещасних випадків (побутові травми).

Зміцнення матеріально-технічної бази
         На виконання районної програми «Зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів КУ «Могилів-Подільський РМЦ ПМСД» на 2013 -2015 роки за 2014 рік за рахунок субвенцій сільських рад проведені поточні ремонти в амбулаторіях ЗПСМ смт. Вендичани, с.Слобода-Шлишковецька, с.Яришів, с.Яруга на суму 38 тис. грн. та на ФАПах с.Сказинці, с.Тропова, с.Садки  на суму 50 тис. грн. Проведено ремонт системи опалення на ФАПах с.Грабарівка, с.Серебринець на суму 7998 грн. Придбано предметів та матеріалів для АЗПСМ с.Серебрія на суму 4700 грн.
         За рахунок субвенцій сільських рад у 2014 році закуплено медичного обладнання для ФАПів с.Грушка, с.Садки, с.Жеребилівка, с.Іракліївка, с.Кримінне, с.Петрівка, с.Шлишківці, с.Пилипи  на суму 10410 грн. Придбано медичного обладнання для амбулаторії с.Серебрія на суму 2280 грн, для амбулаторії с.Сугаки на суму 6000 грн.
         У І кварталі 2015 року за рахунок субвенції селищної ради смт Вендичани проведено поточний ремонт амбулаторії на суму 5000 грн.Кадрове забезпечення
         Первинну медико-санітарну допомогу населенню району надають 23 лікарі та 144 молодших спеціаліста з медичною освітою.
         Згідно районної програми «Заохочувальні місцеві стимули в галузі охорони здоров'я на 2013-2018 роки» за кошти районного бюджету на другому курсі Вінницького Національного медичного університету ім. М.І. Пирогова навчається студентка жителька Могилів-Подільського району.

Медична допомога населенню
             Першочерговим завданням для медичних працівників є надання медичної допомоги дітям, в першу чергу дітям першого року життя, багатодітнім сім’ям, сім’ям що потрапили в складні життєві обставини, сиротам.
             Важливим напрямком  роботи центру є надання медичної допомоги ветеранам війни та постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС.
             Надається медична допомога учасникам АТО, членам їх сімей, членам сімей загиблих згідно наказів МОЗ, ДОЗ та К. Проводиться робота по створенню реєстру демобілізованих учасників АТО.
             Під постійним контролем знаходиться облік та надання медичної допомоги переселенцям з зони АТО.
              В районі перебуває на обліку 7114 осіб, яким передбачено безоплатний відпуск лікарських засобів для амбулаторного лікування, з них ветеранів війни – 1264. За 2014 рік на пільгове амбулаторне лікування витрачено 167,5 тис. грн. (у 2013 році – 69,5 тис. грн..), середня вартість одного рецепта склала 99,2 грн. (в 2013 році- 73,8 грн.) в т.ч. на ветеранів війни було витрачено 14031,84 грн. – 109,6% (в 2013 році витрачено 7423 грн.), вартість одного рецепта в середньому склала 59,97 грн.(у 2013 – 42,4 грн.). Для надання невідкладної медичної допомоги використано 117,6 тис. грн., в тому числі виділено коштів для невідкладної медичної допомоги по субвенції – 35,9 тис. грн. За рахунок коштів державного бюджету у 2014 році отримано централізовано для проведення імунопрофілактики дитячого населення вакцин на суму 51 тис. 436 грн. В результаті перерозподілу з станції швидкої медичної допомоги отримано медикаментів для надання невідкладної допомоги на суму 22 тис. 355 грн.
     За І квартал 2015 року використано на амбулаторне лікування для пільгових категорій хворих  19 тис. грн. (в 2014 році – 51928 грн.).  Середня вартість одного рецепта склала 191 грн. 27 коп. (в 2014 році 81 грн. 65 коп.). Для надання невідкладної медичної допомоги в І кв. 2015 року придбано ліків на суму 15тис. 610 грн. За рахунок коштів державного бюджету в І кварталі 2015 року отримано централізовано для проведення імунопрофілактики дитячого населення вакцин на суму 75 тис.015 грн. В результаті перерозподілу з станції швидкої медичної допомоги отримано медикаментів для надання невідкладної допомоги на суму 4 тис. 626 грн

Культура
Мережа закладів культури Могилів-Подільського району на даний час нараховує 92 заклади. Клубних закладів - 50, з них 21 будинки культури (в т.ч. районний будинок «Дружба»), 29 сільські клуби ( 5 вакансій), бібліотечних закладів – 40,
ПСМНЗ, Вендичанська дитяча музична школа - 1,
 Музей -1, Районний музей етнографії та народного мистецтва ім.Марії Руденко.
    Чисельність працівників: всього працюючих – 160 чол., з них спеціалістів 145

Клубні заклади
 За даний період в районі діє 230 клубних формувань, з них для дітей 121, учасників клубних формувань 2180, з них для дітей 1311.
Всього в 2014 році було проведено  культурно-масових заходів 3441, з них для дітей і підлітків 1778.
         Кількість присутніх склала 220356, дітей  96460.
    В районі діє 9 аматорських колективів зі званням «народний».
Клубна робота проводилась, як за народно-релігійним календарем, так і святкування державних, професійних свят.
Працівники культури району приймали участь в міжнародних, всеукраїнських, обласних та районних заходах.    
            Велика увага приділяється організації цікавого та змістовного дозвілля дітей, підлітків та молоді. Закладами культури постійно проводяться молодіжні вечори,
культурно-розважальні заходи, засідання клубів за інтересами, інтелектуальні ігри, вечори запитань та відповідей.
         В районі працює 40 майстрів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва: вишивка, лозоплетіння, різьба по дереву, гончарство,в’язання спицями та крючком.
         Заклади культури району організовують виставки майстрів при проведенні державних та народних свят.  
                                                                                           
Бібліотечні заклади
 Бібліотечне обслуговування нашого району здійснює 41 публічна бібліотека. З них – центральна районна, селищна, 39 сільських бібліотек і 4 пункти видачі.
Пріоритетом діяльності бібліотек є  залучення жителів району до бібліотеки і читання, формування інформаційної культури читачів, інформаційне забезпечення на допомогу діяльності та розвитку територіальних громад, розвиток бібліотечної проектної діяльності, програмного читання, впровадження інформаційних технологій, надання доступу через Інтернет до світових інформаційних ресурсів.
Комп’ютерним обладнанням оснащено 26 бібліотек (63,4%). До мережі Інтернет підключено 17 бібліотек (41,5%), 10 бібліотек користуються електронною поштою, 2 бібліотеки мають власні сайти.
Послугами бібліотек району скористалися 20704 користувачі, з них – 3337 читачі (16,3%) – діти, 3856 (18,6%) – читачі юнацького віку.
До їх послуг - бібліотечний фонд, який складає 535886 документів. До бібліотек району надійшло за звітний період 1162 документа, у середньому до кожної сільської бібліотеки надійшло 16 примірників.
На І півріччя 2015 р. для бібліотек району передплачено 86 назв, 246 примірників
на суму 19953 грн.

            Районний музей етнографії та народного мистецтва ім. Марії Руденко
            На даний час в музеї нараховується 481 предмет основного та 400 науково-
допоміжного фондів. Загальна кількість відвідувачів склала 1700 чоловік. Переважна більшість з них це учні, студенти. Кількість організованих виставок як у музеї так і за його межами склала 14.
Туризм
 Тенденція розвитку галузі туризму зосереджена у наступних напрямках: екологічний туризм, сільський (зелений) туризм, пізнавальний туризм (розважально-екскурсійний та науково-дослідницький), релігійний, спортивний, оздоровчий туризм, бізнес-діяльність, скаутські походи і табори.
Організацію спортивно-оздоровчого дитячого туризму виконують спортивно-туристичних клуб «Еверест», клуб з парапланеризму (Центр повітроплавання в с.Нагоряни) та ГО «Молодіжна громадська організація Подільські скаути». Розробляються нові заходи щодо підтримки організації екскурсійної, дослідницької, спортивної, оздоровчої роботи серед дітей, підлітків та молоді. Протягом року було проведено багато походів, екологічних заходів, навчальних заходів, паломницьких поїздок. Значимою подією стало проведення в с. Юрківці збору – походу «Чисті джерела».

Фізична культура і спорт
У 2014 році відповідно до календарного плану спортивно-масових заходів району проведено 30  спортивно-масових змагань, в яких взяли участь більше 1 тис. спортсменів. Активними учасниками районних змагань є спортсмени смт Вендичани, сіл Серебрія, Кричанівка, Озаринці, Немія, Сліди та інші.
Протягом звітного періоду проводилися районні змагання з волейболу, футболу, настільного тенісу, гирьового спорту, шашок, шахів, баскетболу, легкої атлетики.
Найбільш масові районні заходи та змагання:
- першість району з волейболу серед юнаків та дівчат СЗШ району (лютий);
- першість району з волейболу серед чоловічих команд (лютий);
- першість району з волейболу серед жіночих команд, присвячена Дню 8 Березня (березень);
- турнір з міні-футболу, пам’яті футболіста Валерія Тимчишиного в с.Кричанівка (березень);
- районна спартакіада допризовної молоді (квітень);
-  традиційний міжнародний «Кубок Дністра» з парапланерного спорту (травень);
- відкритий районний турнір з футболу серед дівчат в с.Сугаки, де приймали участь команди з Вінницької, Івано-Франківської, Черкаської, Чернівецької областей (серпень);
- відкритий районний турнір з мікс-волейболу серед ветеранів, де приймають участь команди з Києва, Рівного, Кіровограда, Мурованих Куриловець, Ямполя, Чернівців.
 та інші.
Посада інструктора по спорту введена тільки в Серебрійській сільській раді. Тільки в деяких сільських радах на 2014 рік було заплановано кошти на розвиток фізичної культури і спорту. А це в свою чергу створює проблеми щодо участі команд сільських рад у районних змаганнях.
На території району діє районна дитячо-юнацька спортивна школа, філії якої працюють в Озаринецькій, Вендичанській, Серебрійській, Серебринецькій, Хоньковецькій, Сугаківській СЗШ І-ІІІ ст. та Немійській, Бронницькій СЗШ І-ІІ ст. На відділеннях футболу займається 113 чол., волейболу - 137 чол., настільного тенісу - 88 чол. Всього по району до занять в ДЮСШ залучено 338 дітей  з різних сіл. Власних спортивних споруд школа немає, тому приміщення орендуються в загальноосвітніх школах.
Спортсмени району активно приймають участь в обласних та Всеукраїнських змаганнях.
Спортсмени нашого району приймали участь у Всеукраїнських змаганнях з настільного тенісу, футзалу(дівчата) та волейболу.
Команда дівчат 2002-2003 р.н. стала переможцем І ліги Чемпіонату України з футзалу.
Вихованець районної ДЮСШ у складі збірної області став Чемпіоном України серед юнаків 2002-2003 р.н.
Дівчата приймали участь у Чемпіонаті України з настільного тенісу у складі збірної області. На жаль, призових місць не зайняли.
На протязі звітного періоду в 45 обласних змаганнях з різних видів спорту взяли участь більше 300 чоловік.
Вдало виступають  наші юні футболісти у змаганнях на Кубок «Золотий колосок». У 2015 році команди дівчат двох вікових категорій стали чемпіонами області.
Команда дівчат 2000-2001 р.н. стала переможцем обласних змагань на призи клубу «Шкіряний м’яч».
В 2014 році команда юнаків 1998-99р.н. зайняла 2 місце у обласному фестивалі «Даруймо радість дітям».
У 2014 році було організовано обласну сільську лігу з футболу. Від нашого району виступали дві команди: Серебрія з допомогою Хоньковець та Сугаки об’єднані з Вендичанами. Команди вдало пройшли груповий етап, зайнявши відповідно 1 та 2 місце. Вийшли в ¼ фіналу. А далі з-за фінансових проблем не змогли далі продовжити змагання.
Ось уже другий сезон в Чемпіонаті області з футболу виступає футбольний клуб «Патріот» с.Кукавка. В минулому сезоні команда стала фіналістом Кубка області і Чемпіонату області серед команд першої ліги. В цьому році  команда виступає у вищій лізі. Перше коло команда завершила на 1 місці.

Найбільш вагомі досягнення:
-    3 місце в чемпіонаті області з волейболу серед жіночих команд;
-    1 місце в змаганнях «Шкіряний м’яч», «Золотий колосок»  серед дівчат 1999-2000р.н.;
-    2 місце в змаганнях «Даруймо радість дітям» серед юнаків 1998-99р.н.;
-    3 місце в змаганнях з футболу обласних літніх сільських спортивних ігор;
-    2 місце у Кубку області з футболу (ФК «Патріот» с.Кукавка);
-    2 місце у Першості області з футболу (ФК «Патріот» с.Кукавка) та інші.   
      
 П.14: Підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо організації  територій  і  об'єктів   природно-заповідного   фонду місцевого  значення  та  інших територій,  що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення  природних  та  інших  об'єктів,  що  мають екологічну,  історичну,  культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом.
За звітний період не було подань на затвердження ради пропозицій щодо організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення,не вносились пропозиції до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів,що мають екологічну,історичну,культурну або наукову цінність, пам’ятками історії або культури,які охороняються законом.

П.15: Вжиття  необхідних  заходів  щодо  ліквідації  наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону,  інформування про  них населення,  залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення.
У сфері захисту населення і територій району від можливих надзвичайних ситуацій в 2014 році вперше після реформування аграрного сектору району було приділено увагу непридатним до використання засобам захисту рослин.
Так, згідно рішення 18 сесії 6 скликання Могилів-Подільської районної ради № 257 від 5.03.2013 року, яким було затверджено районну «Програму утилізації заборонених та непридатних до використання засобів захисту рослин на території Могилів-Подільського району на 2013 рік», з районного бюджету було виділено субвенцію в сумі 40 тисяч гривень сільським бюджетам десяти сільських рад на перезатарення 30-ти тон отрутохімікатів. Дану Програму виконано в повному обсязі аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення Вінницького управління Державної служби надзвичайних ситуацій.
Для вдосконалення форм і методів підготовки органів місцевого самоврядування, їх керівного складу щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та організації ліквідації їх наслідків, організації життєзабезпечення потерпілого населення в 2014 році проведено:
- командно-штабне тренування органів управління цивільного захисту Могилів-Подільського району за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту району при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспорудах Новодністровського каскаду ГЕС»;
 - навчання у кожному півріччі:
- з практичним розгортанням роботи евакуаційних комісій та інших евакуаційних органів (ЗЕПів та ПЕПів) щодо проведення заходів планової евакуації населення в умовах мирного часу та в особливий період;
- з населенням, яке мешкає у зонах можливого катастрофічного затоплення у разі виникнення надзвичайної ситуації на гідроспорудах Новодністровської ГЕС; у разі виникнення аварій на автомобільному та залізничному транспорті при перевезенні небезпечних вантажів;
-  з 40 посадових осіб Могилів-Подільського району, які заплановані до навчання у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області у 2014 році пройшли навчання станом на 1.10.2014 року 22 особи.
30 жовтня поточного року згідно плану основних заходів цивільного захисту області проведено штабне тренування з питань надзвичайних ситуацій.

Самооборона
З метою з охорони громадського порядку і державного кордону в Могилів-Подільському районі 18.04.2014 року створено районний штаб, який здійснює координацію дій формувань самооборони, чисельністю близько 650 чоловік в 47 населених пунктах. Їх робота полягає в допомозі органам СБУ, МВС та прикордонному загону з охорони громадського порядку і ділянки державного Україно-Молдовського кордону шляхом спільного патрулювання та несення чергової служби на двох з шести організованих блокпостах.
З двома районами - Чернівецьким та Муровано-Куриловецьким погоджено спільні Плани дій громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону в разі ускладнення суспільно-політичної обстановки в регіоні.
        
 П. 17 Здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у   порядку   відшкодування   втрат    сільськогосподарського    і лісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок.

На території району станом на 01.01.2015 року обліковувалось 65,9903 тис.грн коштів, що надійшли від втрат сільськогосподарського виробництва на рахунках 6 сільських рад,  а саме:

Козлівська с/р    43,24661
Серебринецька с/р    12,57804
Вендичанська с/р    0,36274
Хоньківці с/р    5,45427
Жеребилівська с/р    1,78321
Юрковецька с/р    0,49156

З них Козлівською сільською радою витрачено 16,945 тис.грн на проведеня нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.
Надійшло коштів за період з 01.01.2015 року по 01.05.2015 року18,75тис. грн


     П.18: Забезпечення    виконання    заходів   з   відстеження   результативності  регуляторних   актів,   прийнятих   районною радою

При проведенні перегляду регуляторних актів, які діють на території Могилів-Подільського району, скасованих або визнаних такими, що втратили чинність та не відповідають принципам державної регуляторної політики, не виявлено. Всі діючі регуляторні акти відповідають вимогам Закону України від 11.09.2003р. №1160-IV „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Крім вищеназваних повноважень, відповідно до рішення районної ради  від 17.05.2011 року №63 районній державній адміністрації було делеговано управління комунальною установою «Могилів-Подільський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги»  
Центр заснований на базі відокремленої частини майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища Могилів-Подільського району. Представником власника є Могилів-Подільська районна рада ,управління Центром здійснює Могилів-Подільська районна державна адміністрація.
             Управління Центром здійснюється відповідно до  Положення на основі поєднання прав Засновника та Уповноваженого органу управління щодо господарського використання комунального майна і участі в управлінні трудового колективу.
Центр підпорядкований, підзвітний та підконтрольний Уповноваженому органові управління, а в частині використання майна - підпорядкований, підзвітний і  підконтрольний Засновникові.
Взаємовідносини  всіх суб’єктів відбуваються згідно чинного законодавства.

 

 
< ПопередняПроект розпорядження   Проект розпорядженняНаступна >