Головне меню

Головна arrow Мале підприємництво arrow мале підприємництво arrow ПРОГРАМА розвитку малого і середнього підприємництва

ПРОГРАМА розвитку малого і середнього підприємництва

Надрукувати Надіслати електронною поштою
13.03.2015
ПРОГРАМА розвитку малого і середнього підприємництва у Могилів-Подільському районі на 2015-2016 роки

Зміст

№ розділу

Назва розділу

Стор.

 

Паспорт Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Могилів-Подільському районі на 2015 – 2016 роки

3

 

Вступ

4

1.

Характеристика Програми

5

2.

Стан і аналіз проблем малого і середнього підприємництва в районі

7

3.

Мета Програми

11

4.

Заходи районної програми відповідно до пріоритетних завдань за напрямами підтримки малого і середнього підприємництва:

12

4.1.

упорядкування нормативно регулювання підприємницької діяльності

12

4.2.

фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

13

4.3.

ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва

14

4.4.

підвищення кваліфікації кадрів у сфері підприємництва

15

5.

Очікувані (прогнозні) показники ефективності реалізації заходів Програми

17

6.

Моніторинг Програми та контроль за реалізацією її заходів

18

 

Додаток 1

Основні заходи щодо реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Могилів-Подільському районі на 2015-2016 роки

19

 

ПАСПОРТ
Програми малого і середнього підприємництва
у Могилів-Подільському районі
на 2015-2016 роки 


Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Могилів-Подільському районі на 2015-2016 роки (далі - Програма) розроблена на виконання Законів України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22.03.2012 № 4618-УІ, «Про державні цільові програми», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»; Указів Президента України «Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва» від 12.05.2005р. № 779/2005, «Про Державну службу України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва» № 1168/2011, Положень, затверджених Указом Президента України «Про Державну службу України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва» № 237/2012, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26.08.2014 року № 473 «Про розроблення проекту регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2015-2016 роки», а також Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва.
Програма є складовою Програми економічного і соціального розвитку району та логічним продовженням Програми підтримки малого і середнього підприємництва у Могилів-Подільському районі на 2013-2014 роки.
Програма визначає мету, завдання та шляхи розв’язання проблем у сфері малого і середнього бізнесу, виходячи із реальної ситуації в соціально-економічному розвитку району, з урахуванням пропозицій районних управлінь, відділів, наявних матеріально-технічних, трудових, сировинних ресурсів та фінансових можливостей.
Головною метою Програми є спрямування дій райдержадміністрації, районної ради та місцевих рад, суб’єктів підприємництва, установ ринкової інфраструктури на створення сприятливих правових, економічних, організаційних та інших умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів малого і середнього бізнесу.
Основними завданнями програми є сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, збільшення питомої ваги підприємництва у господарській діяльності району, забезпечення зайнятості значної частини населення за рахунок створення нових робочих місць, створення інвестиційного клімату та консультативної підтримки підприємців району.
Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом поетапного та якісного виконання заходів усіма виконавцями.
Програма передбачає здійснення комплексу заходів впродовж 2015-2016 років, що базуються на конкретних пропозиціях поєднання інтересів суб’єктів підприємницької діяльності юридичних і фізичних осіб з інтересами району, створення нових робочих місць, залучення суб’єктів підприємництва до зменшення рівня безробіття, наповнення державного і місцевого бюджетів, стимулювання фермерської ініціативи, вирішенню соціально-побутових проблем.
 
Характеристика Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Могилів-Подільському районі на 2015-2016 роки

1. Ініціатор розроблення програми

Відділ економіки Могилів-Подільської районної державної адміністрації

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

26.08.2014р. розп. ОДА № 473 «Про розроблення проекту регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2015-2016 роки »

3. Розробник програми

Відділ економіки Могилів-Подільської районної державної адміністрації

4. Співрозробники програми

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; Могилів-Подільський міськрайонний центр зайнятості; Могилів-Подільська ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області; Центр надання адміністративних послуг та управління АПР Могилів-Подільської районної державної адміністрації

5. Відповідальний виконавець програми

Начальник відділу економіки Могилів-Подільської районної державної адміністрації

6. Учасники програми

Відділи та управління Могилів-Подільської районної державної адміністрації, приватні підприємці

7. Термін реалізації програми

2015 -2016 роки

7.1. Етапи реалізації програми

І етап – 2015 рік

ІІ етап – 2016 рік

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

-

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

150,0 тис. грн.

у тому числі :

2015 рік – 75,0 тис. грн..

2016 рік – 75,0 тис. грн.

9.1. коштів районного бюджету

2015 рік – 25,0 тис. грн..

2016 рік – 25,0 тис. грн..

  ВСТУП


малого і середнього підприємництва в районі

Вагомою складовою соціально-економічного розвитку району є розвиток малого і середнього бізнесу, в якому зайнята значна частина населення регіону.
З метою забезпечення можливості прогнозування наслідків реалізації Програми, а також їх порівняння і узагальнення очікувані результати повинні мати кількісну оцінку, що дозволить простежити динаміку змін. До основних цільових показників розвитку малого і середнього підприємництва слід віднести:
- кількість діючих малих і середніх підприємств;
- кількість малих і середніх підприємств на 10 тис. чол. наявного населення;
- чисельність працюючих на цих підприємствах;
- кількість зареєстрованих підприємців – фізичних осіб та кількість діючих підприємців;
- кількість фермерських господарств;
- надходження до місцевого бюджету від діяльності малого і середнього підприємництва;
- кількість створених нових робочих місць.
Впродовж 2013-2014 років здійснили державну реєстрацію 129 суб’єктів господарювання, з них: юридичних осіб – 5 одиниць та фізичних осіб-підприємців – 124 особи.
В економічному потенціалі району частка (питома вага) малих підприємств становить:
-за чисельністю працюючих –13,2%;
- за надходженням до Зведеного бюджету району - 32,3%.
Із загальної кількості малих підприємств найбільшу питому вагу займають підприємства, задіяні в галузі сільського господарства – 67,0 %.
Питома вага підприємств торгівлі і громадського харчування в загальній кількості малих і середніх підприємств складає 24,6%, в інших галузях (транспорт) – 8,4%.
Частка малих підприємств у загальних обсягах реалізації продукції (робіт, послуг) займає 30%. Так, згідно статистичних даних в 2013 році малими і середніми підприємствами району реалізовано продукції, виконано робіт та надано послуг на суму 182,4 млн. грн.
Одним з дієвих шляхів розвитку підприємницької діяльності в сільській місцевості є фермерство. На території району здійснюють свою діяльність 74 фермерських господарства, в користуванні яких знаходиться 11,2 тис. га сільськогосподарських угідь. Сільськогосподарську продукцію виробляють також 9 господарських товариств та 12 приватних підприємств. У приватному секторі сільськогосподарську продукцію виробляють майже 15 тисяч господарств населення. Сільське господарство району орієнтоване на вирощування переважно зернових та технічних культур.
Всіма категоріями господарств за дев’ять місяців 2014 року (в порівняльних цінах) вироблено валової продукції на загальну суму 392,0 млн. грн., що становить 110 % до річних завдань Програми економічного і соціального розвитку Могилів-Подільського району на 2014 рік. В тому числі: валова продукція рослинництва – 386,0 млн. грн. (123% до завдань), валова продукція тваринництва – 55 млн. грн. (64% до завдань).
Не менш важливим напрямком у веденні підприємницької діяльності, зокрема, у сільському господарстві, є розвиток садівництва та виноградарства.
Виробництвом плодів і ягід на Могилів-Подільщині займаються різні категорії господарств, основними серед яких є сільськогосподарські підприємства, особисті селянські господарства та фермерські господарства. Так, протягом 2013-2014 років на території Могилів-Подільського району посаджено 302 га саду.
Проводиться збирання плодових культур (яблука, слива та ін.) із площі 3500 га, як по сільськогосподарських підприємствах, так і в приватному секторі (одноосібники землі для ОСГ та інші).
Могилів - Подільщина має всі умови для нарощування виробництва якісної продукції садівництва й виноградарства. До них належать сприятливі ґрунтово-кліматичні умови, наявність кваліфікованих кадрів у даних галузях та робоча сила.
Малі і середні підприємства використовують здебільшого місцеві ресурси, міцніше прив’язані до місця свого розташування. Крім того, вони є значним джерелом поповнення місцевих бюджетів, беруть участь у спонсоруванні місцевих заходів та програм, будучи зацікавленими в економічному розвитку території, на якій вони знаходяться.
Згідно даних Могилів-Подільської ОДПІ за 10 місяців 2014 року до місцевого бюджету від платників податків району надійшло податкових надходжень 13994,2 тис. грн., в т.ч. від діяльності малого та середнього бізнесу надійшло коштів в сумі 7360,9 тис. грн. (52,6%).
З метою започаткування підприємницької діяльності в поточному році:
-    надано одноразову допомогу по безробіттю 2 безробітним особам, (33,3 % від очікуваної кількості працевлаштованих у 2014 році ( 6 чол.)).
-    направлено на професійне навчання незайнятого населення 224 особи з числа безробітних (103,7 % від очікуваної кількості направлених у 2014 році ( 216 чол.)).
Всього на виконання основних заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у районі станом на 01.11.2014 року використано коштів в сумі 83,2 тис. грн. за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Упродовж 2014 року з метою залучення інвестицій в економіку району здійснювалось наступне:
- проведено роботу щодо формування банку даних про вільні земельні ділянки (3), промислові майданчики, які на сьогоднішній день не використовуються. 8 паспортів на вказані обєкти розроблені та розміщені на офіційному веб-сайті Могилів-Подільської райдержадміністрації.
Обєкти для входження інвесторів та можливого започаткування харчового виробництва на території Могилів-Подільського району:
с. Яришів - хлібозавод Могилів-Подільського РСТ;
с. Яришів - рибокоптильний цех Могилів-Подільського РСТ;
с. Яришів - швейний цех Могилів-Подільського РСТ.
 - поновлення бази даних вільних виробничих приміщень, вільних земельних ділянок, об’єктів незавершеного будівництва;
 - забезпечення участі району у Міжнародному економічному форумі, а також виставках, семінарах, зустрічах.
З січня місяця 2014 року організовано роботу міськрайонного Центру надання адміністративних послуг (Прозорий офіс) загальною площею 168 м2, кількість працюючих – 4 чол. За період роботи Центру структурними підрозділами, службами району надано 2164 адміністративні послуги.
Всього Центром надається 22 адмінпослуги, розширення відбулось за рахунок структурних підрозділів райдержадміністрації, які надають 14 видів послуг (відділ освіти – 2, відділ у справах сімї та молоді – 2, загальний відділ апарату РДА – 2, служба у справах дітей - 8). На сесіях міської та районної рад затверджено інформаційні та технологічні картки структурних підрозділів.
З метою розширення переліку послуг проведені наради за участю управління юстиції та міграційної служби в частині, що стосується надання послуг через Центр (згідно Розпорядження КМУ від 16.05.2014р. №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»).
Але, разом з тим, є ряд проблем, що стримують розвиток малого підприємництва. Так, аналіз Програми: виявлення сприятливих можливостей, визначення загроз і розробка заходів щодо знешкодження їхнього впливу, виявлення сильних сторін і зіставлення їх з ринковими можливостями, визначення слабких сторін та розроблення стратегічних напрямів їх подолання, виявлення конкурентних переваг та формування її стратегічних пріоритетів відображено у наступній таблиці:
SWOT аналіз розвитку малого та середнього підприємництва району

 

Загальна характеристика району

1.

Ø  Площа території (км2) —936,5

Ø  Кількість населення (тис. чол.) — 33,7

Ø  Специфіка — за функціональними ознаками – сільськогосподарська.

Ø  Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%) – 2,22

Ø  Перелік територій, які відносяться до:

- зон інвестиційної привабливості –  території Вендичанської селищної ради, Бронницької, Немійської, Серебрійської, Яришівської сільських рад;

 

2.

Дата затвердження Програми (найменування і номер відповідного рішення)

Рішення _____ (чергової) сесії Могилів-Подільської районної ради від  ___________2014 року

3.

Головний замовник Програми

 

 

Головний розробник Програми

 

 

Співрозробники:

 

Могилів-Подільська районна державна адміністрація

 

Відділ економіки Могилів-Подільської районної державної адміністрації

 

Районна рада підприємців;

Могилів-Подільський міськрайонний центр зайнятості;

фінансове управління РДА;

Могилів-Подільська ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницької області;

управління соціального захисту населення РДА;

управління АПР Могилів-Подільської районної державної адміністрації;

державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

Центр надання адміністративних послуг

4.

Мета Програми

Спрямування дій на створення цілісної та ефективної системи підтримки малого і середнього бізнесу, формування сприятливих умов для його сталого подальшого розвитку.

5.

Перелік пріоритетних завдань

§ Удосконалення умов роботи та подальша підтримка МСП району;

§ фінансово-кредитна підтримка МСП району;

§ активізація інвестиційної діяльності в мале та середнє підприємництво;

§ створення нових робочих місць на малих та середніх підприємствах;

§ підвищення кваліфікації кадрів в сфері підприємництва.

 

6.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників

Дані станом на початок дії Програми

Очікувані показники (прогноз)

Кількість діючих суб’єктів МСП на 10 тис. чол. населення (одиниць)

35

39

Чисельність працюючих у субʼєктів МСП (осіб)

437

445

Кількість фізичних осіб-підприємців (осіб)

1123

1160

Надходження до бюджетів від субʼєктів МСП (тис. грн.)

13994,2

14455

Кількість створених робочих місць (од.)

200

400

Терміни і етапи реалізації Програми

2 роки

 

7.

Джерела фінансування Програми

1. Кошти районного бюджету.

2. В межах кошторису виконавців.

3. Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

8.

Система організації контролю за виконанням Програми

Координацію діяльності щодо виконання заходів Програми здійснює відділ економіки РДА.

Про хід виконання заходів Програми щоквартально надаватиметься інформація в Департамент регіонального економічного розвитку Вінницької облдержадміністрації.

 

  2.1. Стан і аналіз проблем


Проблемними питаннями розвитку малого і середнього підприємництва залишаються:
-    суперечливість і неповнота чинних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб’єктів  малого і середнього підприємництва;
-    нестабільність податкового законодавства;
-    значна кількість контролюючих органів;
-    обмежений доступ до фінансових ресурсів;
-    відсутність мотивації до інвестиційної діяльності;
-    недостатня розвиненість інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва;
-    недостатній рівень професійних знань і досвіду підприємців-початківців щодо ведення підприємницької діяльності в сучасних умовах;
-    низький рівень міжнародного співробітництва та гармонізації українських стандартів з європейськими.
Основними вирішальними чинниками для подальшого розвитку малого та середнього підприємництва, які сприятимуть досягненню мети Програми є покращення бізнес-клімату та підтримка малого та середнього підприємництва в районі. Саме вони визначають стратегію розвитку та головні напрямки підтримки малого та середнього підприємництва:
Упорядкування нормативного регулювання підприємницької організації.
Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка.
Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва.
Підвищення кваліфікації кадрів в сфері підприємництва.

3. Мета Програми
Головною метою Програми є спрямування дій райдержадміністрації, районної ради та місцевих рад, суб'єктів підприємництва, установ, ринкової інфраструктури на створення сприятливих правових, економічних, організаційних та інших умов для стабільної та ефективної роботи суб'єктів малого і середнього бізнесу, підвищення ролі цієї сфери у економічно-соціальному розвитку району.
Головне завдання програми – реалізація соціально-спрямованих заходів, що передбачають залучення до підприємницької діяльності незайнятого населення та стимулювання створення нових робочих місць.
Для Могилів-Подільського району, враховуючи географічні особливості, сільськогосподарське виробництво залишається пріоритетною галуззю. Але враховуючи стан соціально-економічний розвитку і рівень життя населення, район є проблемним. Основна частина жителів сільської місцевості залишається зайнятою лише в особистому підсобному господарстві і не приймає активної участі в економічному житті району.
На сьогодні не можна обмежуватися лише підтримкою фермерського руху для забезпечення стабільного розвитку села. В зв’язку з цим виникає необхідність в розвитку альтернативних або несільськогосподарських видів підприємницької діяльності на селі.
Значна роль в активізації підприємницької ініціативи сільського населення відводиться органам місцевого самоврядування.
Стимулювання приватної ініціативи і забезпечення ефективного використання одноразової допомоги, наданої безробітним для зайняття підприємницькою діяльність можливе лише в разі плідної співпраці місцевих органів влади та територіального центру зайнятості.
Основними сферами підприємництва і забезпечення самозайнятості в сільській місцевості є ведення особистого селянсько-фермерського господарства та садівництво.

Цілі Програми:
-    створення сприятливих умов для відкриття нових малих  та середніх підприємств;
-    забезпечення продуктивної зайнятості населення за рахунок створення нових робочих місць на діючих і новостворених малих і середнього підприємствах та активізація самозайнятості;
-    розвиток системи інформаційного забезпечення суб’єктів малого підприємництва;
-    залучення інвестицій в мале та середнє підприємництво;
-    адресна методична, інформаційна, консультаційна, освітня та юридична допомоги;
-    надання фінансової допомоги суб’єктам підприємницької діяльності за рахунок районного бюджету та Регіонального фонду підтримки підприємництва у Вінницькій області для впровадження інвестиційних бізнес-проектів за пріоритетними напрямками розвитку.
Отже, головною метою Програми була і залишається всебічна підтримка та створення умов, сприятливих для розвитку малого і середнього підприємництва в районі.
Очікуваними результатами реалізації Програми є прискорення розвитку підприємництва, повноцінне використання його потенційних можливостей, перетворення його на дієвий механізм розв'язання економічних і соціальних проблем, сприяння втіленню економічних реформ, зменшення проблем зайнятості населення, забезпечення розвитку конкурентного середовища.

4. Заходи Програми відповідно до пріоритетних завдань за напрямками підтримки малого і середнього підприємництва

4.1. Упорядкування нормативно-правового регулювання
підприємницької діяльності
Найголовнішою передумовою ефективного розвитку малого і середнього  підприємництва є формування стабільної нормативно – правової бази. На забезпечення реалізації конституційного права громадян на підприємницьку діяльність, створення більш сприятливих умов для розвитку підприємництва ведеться постійний контроль за прийняттям, виконанням на місцевому рівні законодавчих і нормативно – правових актів, спрямованих на активізацію підтримки підприємництва.
Так, на виконання вимог чинного законодавства, зокрема, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», щороку розробляється план – графік проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Могилів-Подільською райдержадміністрацією та розміщується на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.
Реалізація заходів по впорядкуванню нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності на 2015-2016 роки буде спрямовуватися на:
1)    створення сприятливого середовища для здійснення підприємницької діяльності;
2)    координацію дій по розробці та прийняттю регуляторних актів відповідно закону з метою недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів;
3)    залучення  представників підприємницьких структур до розробки та обговорення проектів регуляторних актів;
4)    зменшення адміністративного втручання у діяльність суб’єктів підприємництва;
5)    забезпечення оприлюднення інформації по здійсненню регуляторної діяльності сайті Могилів-Подільської райдержадміністрації.
   
    4.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка
Заходи щодо реалізації фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки підприємництва спрямовані на об'єднання фінансових можливостей всіх джерел підтримки бізнесу, створення оптимальних механізмів ефективного цільового використання фінансових та інвестиційних ресурсів, створення можливостей для накопичення та інвестування власних коштів.
Для розширення можливостей доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів, заходами програми передбачається:
    надання методично-консультаційної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності району у розробці та супроводженні інвестиційних проектів;
    створення бази даних суб’єктів підприємницької діяльності у вигляді інформаційного бюлетеню з метою залучення інвесторів;
    взаємодія з міжнародними організаціями, що надають міжнародну технічну допомогу суб’єктам малого і середнього підприємництва;
    надання фінансової підтримки безробітним, які перебувають на обліку у центрі зайнятості, для започаткування підприємницької діяльності.
Значну фінансову підтримку сприянню розвитку малого і середнього підприємництва надає Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття шляхом:
    одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності; 
    надання одноразової допомоги по безробіттю при проходженні перепідготовки безробітних.
Реалізація заходів цього напряму Програми дозволить:
    підвищити ефективність діяльності суб’єктів малого і середнього бізнесу та збільшити надходження до місцевого бюджету;
    створити нові робочі місця;
    реалізувати інвестиційні  проекти суб’єктів малого і середнього бізнесу.
Фінансове забезпечення програми розвитку малого і середнього  підприємництва на 2015-2016 роки буде здійснюється за рахунок місцевого бюджету. В цілому, на реалізацію даної Програми на два роки передбачається залучити 50,0 тис. грн.
Забезпечення якісного контролю за цільовим використанням отриманих суб’єктами підприємництва коштами є не менш важливим при реалізації Програми в частині фінансової підтримки.

4.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення,
Формування інфраструктури підтримки підприємництва
Нагальною необхідністю для розвитку малого і середнього бізнесу в районі є функціонування системи інформаційного забезпечення та інфраструктури, що  підтримала б його діяльність.
При започаткуванні власної справи більшість малих та середніх підприємств мають обмежені власні виробничі ресурси, відчувають гострий дефіцит у виробничих площах та службових приміщеннях, а часом і в земельних ділянках для облаштування бізнесу.
Головним завданням районної програми в цьому напрямку є надання суб’єктам підприємництва відповідної допомоги з боку місцевих органів влади, зокрема, шляхом:
    безперешкодного доступу до баз даних щодо фондів нежитлових приміщень, незавершеного будівництва, виробничих площ, земель несільськогосподарського призначення, невстановленого обладнання, а також родовищ корисних копалин, що не використовуються;
    розробки та постійного оновлення баз даних інвестиційних проектів з метою пошуку потенційних інвесторів;
    забезпечення спеціальних умов при передачі комунального майна суб’єктам підприємництва (з передбаченням пільг) на умовах довгострокової оренди, викупу шляхом аукціонів і конкурсів.
Без інформаційного забезпечення розвиток малого і середнього підприємництва в сучасних умовах є неможливим. Вільний доступ та обмін інформацією дозволяє реалізувати більшість економічних переваг в сфері малого бізнесу.
Прискорення розвитку підприємництва, підвищення його конкурентоспроможності неможливе без використання сучасних інформаційних технологій.
Інформаційне забезпечення суб’єктів малого і середнього підприємництва передбачає:
- налагодження більш ефективної роботи громадських приймалень та телефону «гарячої лінії» для підприємців району в органах місцевої виконавчої влади, а також в органах місцевого самоврядування (інформування про їх роботу та номери телефонів), що передбачає проведення консультаційної роботи з підприємцями;
- удосконалення на районному веб-сайті райдержадміністрації сторінки для інформування суб’єктів підприємницької діяльності про новини й події в сфері підприємництва в районі, внесення змін до діючого законодавства тощо;
- забезпечення доступу до баз даних про вільні виробничі площі району на офіційній сторінці районної державної адміністрації в мережі Інтернет;
- забезпечення публічного обговорення проектів регуляторних актів, які суттєво впливають на ринкове середовище із залученням до їх розробки представників районної ради підприємців, своєчасне доведення виданих регуляторних актів до відома суб’єктів підприємництва району шляхом розміщення їх текстів і місцевих засобах масової інформації та мережі Інтернет;
- організація та проведення місцевих ярмарків за участю суб’єктів малого і середнього бізнесу різних сфер народного господарства;
- періодичне висвітлення ситуації та проведення інформування через місцеві засоби місцевої інформації.
Реалізація заходів даного напрямку розширить можливості суб’єктів малого і середнього підприємництва у здійсненні господарської діяльності, забезпечить необхідною інформацією, сприятиме обміну досвідом і розповсюдженню їх досягнень, підвищенню кваліфікації підприємців, створенню умов для самозайнятості населення.
Однією з головних функцій інститутів інфраструктури є надання допомоги суб’єктам господарювання на початковому етапі діяльності в подоланні труднощів, пов’язаних з відсутністю достатніх знань з питань ведення бізнесу, управлінського досвіду, комерційної інформації, доступу до кредитів.
В зв’язку з тим, що районний центр – м. Могилів-Подільський є містом обласного підпорядкування і найбільшим населеним пунктом відповідного регіону всі об’єкти інфраструктури підтримки підприємництва розміщуються саме тут. Враховуючи якісний зв’язок населених пунктів району з містом і в подальшому розміщення даних об’єктів на території міста є найбільш доцільним.
Подальше удосконалення інфраструктури підприємництва є важливою умовою забезпечення всебічної підтримки.

4.4. Підвищення кваліфікації кадрів
у сфері підприємництва
Під час реалізації програмних заходів значна увага повинна приділятись питанню підвищення кваліфікації кадрів малого і середнього підприємництва та навчанню незайнятого населення району основам підприємницької діяльності.
Програмою передбачається здійснювати спільно із міськрайонним центром зайнятості заходи орієнтування незайнятого населення на самозайнятість за допомогою семінарів та нарад з орієнтацією на ті види економічної діяльності, яких на ринку дефіцит.
Реалізація поставлених завдань можлива шляхом:
1.    надання змоги незайнятому населенню займатися підприємницькою діяльністю шляхом навчання зареєстрованих безробітних за відповідними професіями;
2.    проведення професійної перепідготовки і підвищення кваліфікації підприємців;
3.    видання методичних матеріалів та посібників з основ започаткування та ведення малого бізнесу;
4.    створення системи консультативних послуг для початківців підприємців – фізичних осіб з питань законодавства й оподаткування, менеджменту, надання допомоги підприємцям з розробки бізнес-планів;
5.    надання всебічної допомоги фермерським господарствам з питань започаткування та ведення справи.
Враховуючи те, що стабільна та ефективна робота підприємницьких структур напряму залежить від рівня кваліфікації кадрів, реалізація програмних заходів, спрямованих на зайняття населення району власною справою та підвищення кваліфікації кадрів вже існуючих підприємницьких структур надасть можливість запобігти масовому безробіттю, створити гарантій щодо працевлаштування громадян, збільшити доходи населення району, збільшити обсяги виробництва (наданих послуг, виконаних робіт).
Відповідно до викладених вище пріоритетних завдань розроблено ряд заходів районної Програми (додаток №1) виконання яких дозволить досягти поставлених цілей.

5. Очікувані (прогнозні) показники
ефективності реалізації заходів Програми.


Кількісні показники:

Сильні сторони

Позитивні фактори сьогодення

Слабкі сторони

Негативні фактори сьогодення

* вигідне економіко-географічне розташування району;

* наявність потужної сировинної бази для добувної, харчової, сільськогосподарської галузі;

* наявність бази для розгалуженого сільськогосподарського виробництва;

* наявність незадіяних виробничих приміщень та земельних ділянок

* достатня кількість об’єктів і галузей для можливого інвестування;

* трудовий потенціал;

* функціонування міськрайонного Центру надання адміністративних послуг

* складна демографічна ситуація;

* велика загальна кількість дозвільних документів, які регулюють підприємницьку діяльність та не достатньо розвинений електронний документообіг;

* проблемність доступу до ресурсів, особливо фінансових (високі відсоткові ставки і вимоги значної застави).

* значне навантаження державних контролюючих органів

* недостатній рівень енерго- та ресурсозбереження.

Можливості

Позитивні можливості, які очікуємо в майбутньому

Загрози

Негативні можливості, які очікуємо в майбутньому

* покращення інвестиційного і підприємницького клімату в країні, зменшення дозвільних і адміністративних процедур, покращення податкового законодавства в сфері МСП;

* доступність суб´єктів господарювання до інформаційного простору щодо пошуку партнерів  для  ведення  спільної  господарської  діяльності.

* політична і соціально-економічна нестабільність, нестабільна макроекономічна політика;

* ріст інфляціі;

* зростання вартості енергоносіїв;

* наявність тіньового сектору економіки

* низька купівельна спроможність населення.

* еміграція та відтік інтелектуальних і трудових ресурсів за кордон та інші регіони України.

  Не дивлячись на певні позитивні зміни, що відбуваються в підприємницькому секторі, у сфері розвитку підприємництва існує немало проблем, які необхідно вирішувати не тільки на районному та регіональному рівнях, але й на державному.

Якісні показники:
    активізація інвестиційної діяльності в мале та середнє підприємництво, а також створення нових робочих місць на малих та середніх підприємствах;
    підготовка та перепідготовка незайнятого населення з метою залучення їх до підприємницької діяльності;
    надання одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності населення із числа безробітних.

6. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією її заходів

Фінансове забезпечення Програми

 

 

 

 

Назва

Вихідні дані на початок дії програми (очікувані дані за 2014 рік)

Очікувані результати станом на 01.01.2016 рік (за 2015 рік)

% 2015 до 2014

Очікувані результати станом на 01.01.2017 рік (за 2016 рік)

% 2016 до 2015

1

Кількість діючих малих і середніх  підприємств (одиниць)

118

123

104,2

125

101,6

2

Кількість малих і середніх підприємств на 10 тис. чол. наявного населення (одиниць)

35

37

105,7

38

102,7

3

Чисельність працюючих у суб’єктів малого і середнього підприємництва (осіб)

437

441

101,9

450

102,0

4

Кількість підприємців – фізичних осіб – діючих

1123

1148

102,2

1171

102,0

5

Кількість фермерських господарств

74

75

101,4

76

101,3

6

Площа фермерських угідь    (тис. га)

11,2

11,3

101,4

11,4

100,9

7

Надходження до місцевого бюджету від діяльності малого підприємництва (тис. грн.)

6435

6750

104,9

7088

105,0

8

Кількість створених робочих місць (од., щорічно)

177/200

260

130,0

260

100,0

9

Середньомісячна заробітна плата одного найманого працівника статистично малих підприємств

1713,5

1800

105,0

1950

108,3

 

Фінансове забезпечення Програми

2015р.(тис. грн.)

2016р.(тис. грн.)

1. Кошти районного бюджету

25,0

25,0

2. В межах кошторису виконавців

-

-

3. Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

50,0

50,0

Всього по заходах

       75,0

      75,0

 

  Обсяги фінансування на кожний бюджетний рік визначати в межах можливостей доходної частини відповідного бюджету.

Організація управління та контролю за виконанням Програми
Організація виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва та контроль за ходом її виконання покладено на відділ економіки Могилів-Подільської райдержадміністрації, який визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків Програми та наявності фінансових та інших ресурсів.
Моніторинг реалізації Програми здійснюватиметься щокварталу шляхом надання звіту про виконання заходів Програми департаменту регіонального економічного розвитку обласної державної адміністрації. На основі моніторингу визначатимуться причини неефективного чи недостатньо ефективного виконання Програми та пропонуватимуться заходи, необхідні для поліпшення організації виконання.
    Моніторинг виконання Програми проводитиметься за такими показниками:
-    обсяг коштів, витрачених на виконання Програми;
-    досягнення в результаті виконання Програми цілей і завдань, визначених для кожного етапу виконання;
-    відповідність результативних показників виконання Програми запланованим результативним показникам.
За результатами проведеного моніторингу виконання Програми передбачається розгляд питань виконання заходів Програми на колегії районної державної адміністрації (при потребі), на засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва (при потребі), на сесії районної ради (по закінченню терміну дії Програми).


 
Додаток 1
Основні заходи
Програми розвитку малого і середнього підприємництва
у Могилів-Подільському районі на 2015-2016 роки

з/п

Пріоритетні завдання

Зміст заходу

Виконавці

Термін виконання

Джерела фінансування

Вартість,

тис. грн.

І. Упорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності

1.

Реалізація державної регуляторної політики у сфері підприємництва

Забезпечення на районному рівні виконання законодавчих і нормативно-правових актів, спрямованих на активізацію розвитку підприємництва

Відділ економіки РДА

Протягом терміну дії Програми

За рахунок коштів виконавців

В межах кошторису виконавців

Проведення аналізу регуляторного впливу і моніторингу результативності дії регуляторних актів та їх перегляд

Систематичне оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності через газету «Слово Придністровʼя» та на сайті району.

2.

Створення сприятливих правових основ функціонування малого та середнього бізнесу

Надання консультативних послуг для підприємців і початківців щодо основних аспектів започаткування та ведення підприємницької діяльності

Відділ економіки РДА, державний реєстратор, адміністратор ЦНАП, Могилів-Подільська ОДПІ

Протягом терміну дії Програми

За рахунок коштів виконавців

В межах кошторису виконавців

3.

Вдосконалення співпраці між владою та підприємцями для створення більш ефективного регуляторного середовища

Розгляд актуальних проблем розвитку підприємництва та реалізації державної регуляторної політики на засіданнях районної ради підприємців

Відділ економіки РДА, районна рада, рада підприємців, Могилів-Подільська ОДПІ та інші контролюючі органи

Протягом терміну дії Програми

За рахунок коштів виконавців

В межах кошторису виконавців

4.

Реалізація державної політики у сфері соціально-трудових відносин та оплати праці на підприємствах малого та середнього бізнесу

Аналіз ситуації в соціально-трудовій сфері на території району, стан справ з укладанням колективних договорів

Управління соціального захисту населення РДА

Протягом терміну дії Програми

За рахунок коштів виконавців

В межах кошторису виконавців

Здійснення моніторингу показників заробітної плати та своєчасності її виплати

Управління соціального захисту населення РДА

Вивчення стану використання робочої сили

ОДПІ, управління соціального захисту населення РДА

ІІ. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

1.

Розширення міжнародних зв’язків та залучення інвесторів в розвиток підприємництва району

Надання суб’єктам підприємництва допомоги у підготовці інвестиційних проектів. Постійне оновлення бази даних інвестиційних пропозицій та проектів малих і середніх підприємств на сайті Могилів-Подільського району

Відділ економіки райдержадміністрації, управління АПР райдержадміністрації

Протягом терміну дії Програми

За рахунок коштів виконавців

В межах кошторису виконавців

Організація участі району та суб’єктів підприємницької діяльності району в Інвестиційних ярмарках, економічних форумах, виставках (виготовлення буклетів,  брошур, планшетів  та інших матеріалів про район та його інвестиційну привабливість, розміщення інформації у виставковому каталозі)

Могилів-Подільська РДА, районна рада, селищна та сільські ради, суб’єкти підприємницької діяльності, районна рада підприємців, управління АПР райдержадміністрації

 

Протягом терміну дії Програми

Кошти районного бюджету

25,0 – 2015 рік

25,0 – 2016 рік

2.

Створення сприятливих умов та державна підтримка економічно активного населення, зокрема безробітних, в започаткуванні власної справи

Забезпечити надання фінансової підтримки безробітним, які перебувають на обліку у центрі зайнятості, для започаткування підприємницької діяльності

Могилів-Подільський міськрайонний центр зайнятості

Протягом терміну дії Програми

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

50,0 – 2015 рік

50,0 – 2016 рік

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Ресурсне та інформаційне забезпечення,

формування інфраструктури підтримки підприємництва

1.

Залучення інвесторів

Забезпечити постійне поновлення інвестиційного порталу району

Відділ економіки райдержадміністрації

Щоквартально протягом дії Програми

За рахунок коштів виконавців

В межах кошторису виконавців

2.

Забезпечення інформаційної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва, зокрема з питань організації та провадження підприємницької діяльності

Забезпечення інформування суб’єктів підприємництва та надання практичної допомоги з питань державної реєстрації, ліцензування, оподаткування, ведення обліку та звітності

Державний реєстратор, Могилів-Подільська ОДПІ

Протягом терміну дії Програми

За рахунок коштів виконавців

В межах кошторису виконавців

Проведення телефонних сеансів зв’язку „гаряча лінія” для підприємців

Могилів-Подільська ОДПІ

Протягом терміну дії Програми

За рахунок коштів виконавців

В межах кошторису виконавців

Постійне оновлення бази даних незадіяних приміщень, виробничих площ, земельних ділянок, обладнання, об’єктів незавершеного будівництва

Відділ економіки  райдержадміністрації,

управління АПР райдержадміністрації

 

Протягом терміну дії Програми

За рахунок коштів виконавців

В межах кошторису виконавців

3.

Налагодження партнерських відносин між владними структурами та представниками бізнесових кіл

Проведення семінарів, нарад, круглих столів, зустрічей з керівництвом органів місцевої виконавчої влади і місцевого самоврядування з проблем розвитку малого і середнього підприємництва

Відділ економіки РДА,

Могилів-Подільська ОДПІ,

Могилів-Подільський міськрайонний центр зайнятості,  виконкоми  селищної, сільських, рад

Протягом терміну дії Програми

За рахунок коштів виконавців

В межах кошторису виконавців

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Підвищення кваліфікації кадрів у сфері підприємництва

1.

Забезпечення ефективності роботи суб’єктів підприємницької діяльності

Створення та систематичне оновлення бази даних безробітних громадян, які перебувають на обліку в центрах зайнятості, бажаючих займатися підприємницькою діяльністю

Міськрайонний центр зайнятості

Протягом терміну дії Програми

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

В межах кошторисних призначень

Стимулювання зростання зайнятості шляхом створення нових робочих місць з відшкодуванням компенсації витрат у розмірі Єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування за працевлаштування осіб, яким надано статус безробітного, на нові робочі місця

Міськрайонний центр зайнятості

 

Протягом терміну дії Програми

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

В межах кошторисних призначень

2.

Забезпечення малого та середнього бізнесу кваліфікованими кадрами

Проводити підготовку та перепідготовку незайнятого населення для роботи в малому та середньому бізнесі відповідно до переліку спеціальностей, які користуються попитом на ринку праці

Міськрайонний центр зайнятості

 

Протягом терміну дії Програми

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

В межах кошторисних призначень

3.

Надання методологічної безкоштовної допомоги для отримання знань необхідних для ведення підприємницької діяльності на початковому етапі

Організація проведення у районі ярмарок вакансій.

Міськрайонний центр зайнятості

 

Протягом терміну дії Програми

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

В межах кошторисних призначень

 

 
Показники стану розвитку малого і середнього підприємництваНаступна >