Головне меню

Головна arrow Прес-центр arrow Оголошення arrow Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян в фінансовому управлінні Могилів-Подільської районної державної адміністрації

Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян в фінансовому управлінні Могилів-Подільської районної державної адміністрації

Надрукувати Надіслати електронною поштою
05.03.2015
Наказ  фінансового управління Могилів-Подільської районної державної адміністрації

     
Наказ  фінансового управління Могилів-Подільської районної державної адміністрації


         18.02.2015р.                                                                                                № 2-О
( зареєстровано в Могилів – Подільському міськрайонному управлінні
юстиції  26.02.2015р. за  № 2/144).

    Відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян» та з метою вдосконалення організації особистого прийому громадян
НАКАЗУЮ:
1.    Затвердити Порядок організації та проведення особистого прийому громадян в фінансовому управлінні Могилів- Подільської районної державної адміністрації, що додається.
2.    Відповідальній особі за ведення діловодства в фінансовому управлінні, провідному спеціалісту фінансово-господарського відділу Сокровищуку А.М., даний наказ подати на державну реєстрацію до Могилів-Подільського міськрайонного управління юстиції.
3.    Затвердити графік прийому громадян начальником фінансового управління.та його заступнииком.
4.    Визнати таким, що встатив чинність наказ начальника фінансового управління Могилів-Подільської районної державної адміністрації за №  52-О від  24.12.2012 року   у зв»язку з необхідністю подачі на державну реєстрацію до Могилів-Подільського міськрайонного управління юстиції.
5.    Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник фінансового управління                                                                   І.П.Чічірко
ЗАТВЕРДЖЕНО
                                наказом фінансового управління
                                Могилів-Подільської районної
                                державної адміністрації
                                від   18.02.  2015р. № 2-О

( зареєстровано в Могилів – Подільському міськрайонному управлінні
юстиції  26.02.2015р. за  № 2/144).


ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян в фінансовому управлінні
Могилів-Подільської районної державної адміністрації

1.    Особистий прийом громадян начальником фінансового управління Могилів-Подільської районної державної адміністрації, заступником начальника управління (далі – керівництво управління ) проводиться відповідно до затвердженого графіку і Порядку організації та проведення особистого прийому громадян в  фінансовому управлінні Могилів-Подільської районної державної адміністрації ( далі Порядок).
2.    Інформація про Порядок і графік особистого прийому громадян керівництвом управління розміщуеться на інформаційних стендах управління, веб-сайті Могилів-Подільської районної державної адміністрації.
3.    Громадянам, які бажають потрапити на особистий прийом до керівництва управління, порядок організації та проведення такого прийому роз»яснюється відповідальною особою за ведення діловодства в фінансовому управлінні Могилів-Подільської районної державної адміністрації (каб.8 ).
4.    Особистий прийом громадян начальником управління та його заступником здійснюється у такому порядку:
      4.1.Безпосередньо в день проведення особистого прийому громадян, особа звертається до відповідальної   особи за ведення діловодства щодо запису на зазначений прийом, який проводиться в кабінеті начальника фінансового управління Могилів-Подільської районної державної адміністрації, заступника начальника управління.
       4.2. Запис громадян на особистий прийом до начальника фінансового управління здійснюється за:

-    пред»явлення документа, що посвідчує особу;
-    зазначення призвища, імені, по - батькові, місця реєстрації, соціального статусу, що підтверджується відповідним документом;
-    зазначенням змісту порушення питання та фактів звернення до органів та/або посадових осіб, до компетенції яких належить вирішення питання, з приводу якого особа має намір відвідати особистий прийом громадян, і результат розгляду цього питання вищевказаними органами та/або посадовими особами, що підтверджується відповідними письмовими документами.
-    Під час запиту громадянам надаються роз»яснення щодо можливості розгляду їх звернень з порушених питань заступником начальника управління та начальниками відділів у дні особистого прийому або згідно з письмовою заявою.
    Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно звання України «Мати-героїня», проводиться позачергово.
    В особистому прийомі може бути відмовлено на таких підставах:
-    повторне звернення одного й того самого громадянина з питання, що вже надавалося ним в фінансове управління Могилів-Подільської районної державної адміністрації до розгляду та опрацювання й було вирішено по суті;
-    звернення з приводу оскарження рішення, що було подане з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»;
-    звернення особи,визнаної судом недієздатною ( за винятком випадків, коли від імені особи діє офіційно призначений представник, повноваження якого оформлені в порядку, встановленому чинним законодавством);
-    письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство.
    Забороняється відмова громадянинові в особистому прийомі з підстав ознак раси   кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі,етничного та соціального походження,майнового стану, мовних або інших ознак.
Про відмову в особистому прийомі громадянину надаються відповідні роз»ясненн.
       4.7.Повторний прийом громадян з питань, які вже розглядалися керівництвом здійснюється у тому випадку, коли перше звернення не було розглянуто по суті.
      При повторному зверненні громадянина вивчаються всі матеріали з порушеного питання, з»ясовуються обставини,що його зумовили,надаються відповідні роз»яснення.
5.    Відповідно до тематики питань, піднятих заявниками, у особистому прийомі приймають участь заступник та начальники відділів.
6.    За потреби, що визначається  посадовою особою, яка проводить особистий прийом громадян або відповідальною особою за ведення діловодства у фінансовому управлінні, до участі в особистому прийомі громадян керівництвом запрошуються посадові особи, до компетенції яких належить вирішення питання, або на запит надаються документи, інші метеріали, необхідні для обгрунтування розгляду звернення під час особистого прийому.
7.    Список громадян на особистий прийом до начальника  фінансового управління із зазначенням прізвища, імені, по-батькові разом з документами зазначеними у пункті 4 Порядку подається виключно начальнику фінансового управління.
8.    У разі коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність  додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмового звернення.
Подане громадянином на особистому прийомі письмове звернення розглядається у порядку, встановленному чинним законодавством.
Про результати письмового звернення громадянину повідомляється письмово або усно за його бажанням.
9.    Звернення громадян на особистому прийомі реєструється відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011р. за №1242.
10.    Відповідно до чинного законодавства та рішення, прийнятого під час особистого прийому посадовою особою, яка здійснює особистий прийом, відділи фінансового управління зобов»язані в установлені законодавством терміни підготувати заявнику відповідь по суті питання за підписом особи,що проводила особистий прийом.
11.    Відповідальна особа за ведення діловодства у фінансовому управлінні здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян на особистому прийомі, терміни розгляду яких порушено,та за потреби інформує керівництво.

Заступник начальника управління,
начальник бюджетного відділу                                                                О.Л.Гоменюк
 
                                  

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                наказом фінансового управління
                                Могилів-Подільської районної
                                державної адміністрації
                                від   18.02. 2015р. № 2-О

           


                    ГРАФІК

                                    особистого прийому громадян


Чічірко                Начальник фінансового        Вівторок 9.00-12.00
Іван                      управління                               Четверг   8.00-12.00
ПетровичГоменюк             Заступник начальника          Середа 9.00-12.00
Олег                     управління, начальник         Пятниця 8.00-12.00
Леонідович         бюджетного відділу

 
< ПопередняПро затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є фінансове управління Могилів- Подільської райдержадміністрації   «Довкілля для України»Наступна >