Головне меню

Головна arrow Нормативно-правові документи arrow запобігання проявам корупц arrow Щодо декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру державних службовців

Щодо декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру державних службовців

Надрукувати Надіслати електронною поштою
03.09.2014
Відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» державні службовці зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до даного Закону.
Особи, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи (служби) дану декларацію за минулий рік через перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною, через тимчасову непрацездатність, перебування за межами України, під вартою, подають її за звітний рік до 31 грудня.
 Суб'єкти декларування, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, подають декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за період, не охоплений раніше поданими  деклараціями.
Суб'єкти декларування, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, зобов’язані протягом одного року подавати за своїм останнім місцем роботи декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, визначеними цим Законом.
Ухваленим 14 травня 2013 року Верховною Радою України Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики» з 1січня 2014 року зменшено розмір  разової витрати (вкладу/внеску) з 150 тис. гривень до 80 тис. гривень, у разі  здійснення  якої заповнюються відповідні позиції форми декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (у деклараціях, які оформлюватимуться за минулий — 2013 рік, зазначаються разові витрати, що дорівнюють або перевищують 150 тис. гривень). Також розширено перелік відомостей, які зазначаються у позиції 4 (поле «Прізвище, ініціали» змінено на поле «Прізвище, ініціали, дата народження») та позиціях 45–64 (у полях «Усього» та «у тому числі за кордоном» необхідно зазначати повне найменування банків, інших фінансових установ, товариств, підприємств, організацій тощо, з якими у декларанта чи членів його сім’ї наявні відповідні відносини). Ці зміни мають бути враховані у бланку декларації, що заповнюватиметься вже цього року.
Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією протоколом засідання комітету від 14 січня 2014 року № 23 надано роз'яснення  порядку подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.
У даному роз'ясненні визначено, що суб'єкти декларування, які звільняються з роботи  у:
•    cічні-березні — подають декларацію за звітний рік та декларацію за поточний рік;
•    квітні-грудні — подають декларацію за поточний рік, а суб'єкти декларування, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування,  через рік після її припинення подають декларацію за рік, що минув, за місцем попередньої роботи (служби).
Також особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, до призначення або обрання на відповідну посаду подає в установленому законом порядку (пункт 4 статті 11 даного Закону) декларацію про майно, доходи,  витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до відповідного органу  державної влади. При цьому, кандидати на заміщення вакантних посад державних службовців, у даній декларації відомості щодо витрат (вкладів/внесків) не зазначають.
Відповідно до абзацу 2 пункту 2 вимог статті 12 даного Закону відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, а також реєстрації  місця проживання, дати народження декларанта, місцезнаходження об'єктів, які наводяться в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, є інформацією з обмеженим доступом та  оприлюдненню не підлягають.
Слід зазначити, що відповідно до статті 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачається відповідальність декларантів за неподання або несвоєчасне подання декларації, а саме накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Перевірка факту своєчасності подання декларації здійснюється упродовж п’ятнадцяти робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана, уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції, положення про які затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 76, ст. 2826).
Наявність конфлікту інтересів перевіряється цими підрозділами упродовж тридцяти днів з дня подання декларації і полягає у порівнянні службових обов’язків суб’єкта декларування з його та членів його сім’ї фінансовими інтересами.
Порядок здійснення логічного та арифметичного контролю  декларацій  визначається Міністерством доходів і зборів України та Міністерством юстиції України.
 
< ПопередняЗаходи щодо запобігання та протидії корупції   ПОРАДИ ОСОБІ, УПОВНОВАЖЕНІЙ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯНаступна >