Головне меню

Головна arrow Нормативно-правові документи arrow запобігання проявам корупц arrow Про визначення уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації та затвердження Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації

Про визначення уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації та затвердження Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації

Надрукувати Надіслати електронною поштою
30.08.2014
 Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 5 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», Постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» (із змінами), з метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції при виконанні посадових повноважень державними службовцями апарату Могилів – Подільської районної державної адміністрації:

     1. Визначити уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення  корупції з числа керівного складу та працівників  апарату районної державної адміністрації:
 
- за координацію роботи з питань запобігання та виявлення  корупції -  заступника голови районної державної адміністрації – Кучерука О. Г. з внесенням відповідних змін до повноважень за розподілом обов’язків;

- за безпосереднє проведення роботи з питань запобігання та виявлення корупції,  надання відповідної інформації  – головного спеціаліста сектору з питань кадрової та правової роботи апарату районної державної адміністрації – Примаченко І. П. з внесенням відповідних змін до посадових обов’язків.
 
2. Затвердити Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення  корупції  апарату  Могилів – Подільській районній державній адміністрації (додається).

3.     Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:

3.1. Визначити уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення  корупції та  затвердити Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення  корупції у відповідності до Положення, затвердженого цим розпорядженням .


3.2. Надати копії відповідних наказів  в термін до 20.08.2014 року головному спеціалісту сектору з питань кадрової та правової роботи апарату районної державної адміністрації Примаченко І. П.
 
4. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації (Григор’єва О. В.) забезпечити функціонування на офіційному веб-сайті Могилів - Подільської районної державної адміністрації рубрики «Запобігання проявам корупції».
     
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.


Голова районної
державної адміністрації                                                       В. В. Цибульський

             ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядження голови
          районної державної адміністрації  
              від 20.08.2014 р.  № 159


ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції апарату
  районної державної адміністрації

1. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважена особа) визначається у порядку, визначеному законодавством.
Рішення щодо визначення уповноваженої особи приймається  розпорядженням голови районної державної адміністрації.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції».

3. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.

Уповноважена особа підзвітна голові районної державної адміністрації.

4. Основними завданнями уповноваженої особи є:

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції;

4) проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

5) проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру; перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю;

6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

5. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

2) надає структурним підрозділам районної державної адміністрації, установам, що належать до сфери управління районної державної адміністрації та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових осіб районної державної адміністрації, вносить пропозиції голові районної державної адміністрації щодо усунення таких ризиків;

4) надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій;

5) у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб’єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації;

6) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами районної державної адміністрації, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти голову районної державної адміністрації, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

7) веде облік працівників апарату районної державної адміністрації та керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

8) взаємодіє з сектором з питань запобігання та протидії корупції апарату облдержадміністрації, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

9) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників районної державної адміністрації до вчинення корупційних правопорушень;

10) приймає участь в засіданнях конкурсної комісії.

6. Втручання у діяльність уповноваженої особи під час здійснення нею своїх повноважень, а також покладення на уповноважену особу обов’язків, що не належать або виходять за межі її повноважень чи обмежують виконання покладених на неї завдань, забороняється.

7. Уповноважена особа має право:

1) отримувати від структурних підрозділів районної державної адміністрації та установ, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

2) отримувати від працівників районної державної адміністрації усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

3) ініціювати перед головою районної державної адміністрації питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважену особу завдань.

8. Уповноважена особа бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в районної державної адміністрації, з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Уповноважена особа під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій районної державної адміністрації, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

9. Уповноважена особа може залучатися до проведення:

1) експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються районної державної адміністрації, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;

2) внутрішнього аудиту райдержадміністрації в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

10. Голова райдержадміністрації сприяє створенню умов для виконання на належному рівні уповноваженою особою покладених на неї завдань.


Керівник апарату
районної державної адміністрації                                     А. Г. Онищук
 
< ПопередняПОРАДИ ОСОБІ, УПОВНОВАЖЕНІЙ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ   З 1 січня 2012 року набрали чинності статті 11 та 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»Наступна >