Головне меню

Головна arrow Громадянське суспільство arrow консультації з громадськістю arrow Стан ринку праці та зміни до законодавства у сфері зайнятості населення

Стан ринку праці та зміни до законодавства у сфері зайнятості населення

Надрукувати Надіслати електронною поштою
25.10.2012

За останніми даними Держкомстату України за І півріччя 2012 року, порівняно з відповідним періодом минулого року, рівень зайнятості населення зріс з 58,2 до 58,4%. Відповідно, з 10,1% до 8,9% знизився рівень безробіття економічно активного населення.
Стабілізації ситуації на ринку праці сприяло створення суб'єктами господарської діяльності у січні-серпні 2012 року 21,8 тис. робочих місць (на 3,4% більше, ніж за цей період минулого року). Разом з тим, реальний приріст становив лише 4,6 тис. одиниць, оскільки, поряд зі створенням, ліквідовано       17,2 тис. існуючих робочих місць, а у п’яти районах та двох міст обласного значення число ліквідованих робочих місць переважало над числом створених.

I. СИТУАЦІЯ НА РИНКУ ПРАЦІ ВІННИЧЧИНИ.

У поточному році у 18 базових центрах області з 30-ти відбувається зростання чисельності незайнятих громадян, які звертаються у пошуках роботи до служби зайнятості: протягом дев’яти місяців зареєстровано близько 37 тис. осіб, що на 4,5% перевищило обсяги реєстрації відповідного періоду 2011 року. Усього послугами служби скористалося майже 64 тис. осіб.
58% в загальній чисельності безробітних склали мешканці сільської місцевості.
Пропозиція робочої сили на ринку праці продовжує суттєво переважати попит на працю – станом на 1 жовтня 2012 року на одне вільне робоче місце претендувало, у середньому, 12 осіб з числа тих, що перебували на обліку в службі зайнятості, що у 2,5 рази більше ніж в цілому по державі.  При цьому, в окремих районах, серед яких Томашпільський, Чечельницький, Чернівецький, цей показник у декілька разів перевищує середньообласний.
Станом на 1 жовтня 2012 року кількість вакансій у базі обласної служби зайнятості становила 1689 одиниць, у тому числі для робітників – 971, для службовців – 357, для осіб, які не мають спеціальної підготовки – 361 вакансія.
На сьогодні, на обліку в центрах зайнятості перебуває майже 20 тис. незайнятих громадян, серед них 9 тис. – особи, які були робітниками; 7 тис. – обіймали посади службовців; 4 тис. – це особи без професії.  Серед незайнятих осіб 46% становить молодь до 35 років, а кожен п’ятий – це особа, не здатна на рівних конкурувати на ринку праці.
З огляду на вищесказане, у 2012 році і в найближчі роки стратегічним завданням служби зайнятості є інформування та мотивація широких верств населення до отримання та розвитку вмінь, компетенцій і кваліфікацій протягом всього життя. Відповідно, одним з пріоритетів в роботі служби зайнятості є професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації безробітних.
Показник рівня працевлаштування безробітних після закінчення професійного навчання в області перевищує 90% і є стабільно одним з найвищих серед регіонів України.


Посилюється також профорієнтаційна робота з молоддю, починаючи зі шкільного віку, а також пропаганда робітничих професій, які сьогодні для переважної більшості підлітків вважаються непрестижними. Зокрема, розгорнуто профорієнтаційну роботу принципово нового формату, у якому акценти зміщені від регулювання поточної ситуації на ринку праці до профілактики безробіття, насамперед, молодіжного. Складовою цієї роботи є упровадження у загальноосвітніх навчальних закладах інноваційних технологій професійного інформування, привабливих для дітей та підлітків.
Пріоритетами в роботі центрів зайнятості є найбільш повне охоплення незайнятого населення  соціальними послугами та посилення соціального захисту осіб, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, у т. ч. неповнолітніх, випускників навчальних закладів, жінок з дітьми та дітьми-інвалідами, осіб передпенсійного віку, інвалідів тощо.
Виконуючи завдання у сфері надання соціальних послуг, які окреслені програмою зайнятості населення Вінницької області на 2012 – 2014 роки,  обласною службою зайнятості за 9 місяців 2012 року:
- працевлаштовано 28,1 тис. незайнятих осіб або 44% усіх, що перебували на обліку,
                        у тому числі:
- на додаткові робочі місця, створені роботодавцями за сприяння дотацій з Фонду – 2,1 тис. осіб, зокрема, забезпечено першими робочими місцями 254 безробітних з числа молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, і якій надається перше робоче місце, в тому числі 54 особи працевлаштовані з фінансуванням за рахунок коштів державного бюджету відповідно до постанови КМУ від 19.03.08р. №223;
- навчились основам ведення бізнесу та зареєстровані як підприємці після отримання одноразової допомоги з безробіття – 300 чол.;
- залучено до професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 7,6 тис. безробітних;
- направлено на оплачувані громадські роботи 7,4 тис. осіб;
- надано профорієнтаційних послуг 105,0 тис. осіб, у т.ч. з числа незайнятого населення – 60,0 тис. або 94% тих, що перебували на обліку.
Базовими центрами зайнятості забезпечуються вчасні виплати матеріального забезпечення безробітних, яке гарантоване законодавством.  Допомогу з безробіття отримували кожні дев’ять з десяти безробітних, які перебували на обліку. Середній розмір її підвищився, проти відповідного періоду минулого року, з 814  до 919 грн. або на 13%.

ІІ. ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ.

1 січня 2013 року набирає чинності новий  Закон України «Про зайнятість населення».
Метою даного закону є удосконалення механізмів забезпечення державою конституційного права кожної  особи на працю, сприяння зайнятості  шляхом стимулювання окремих категорій населення, зокрема молоді, до більш активної позиції на ринку праці та створення додаткових робочих місць.


Для досягнення поставлених цілей в законі знайшли своє відображення низка суттєво нових механізмів сприяння та забезпечення зайнятості.
Переважна більшість функцій Державної служби зайнятості, яка буде реорганізована у центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, збережена, але коло їх трансформовано, модернізовано і розширено.
Що залишилося: служба зайнятості і надалі надаватиме послуги і матеріальне забезпечення.
Із послуг:
- одноразова виплата допомоги по безробіттю для започаткування власної справи;
- оплачувані громадські роботи (фінансування здійснюватиметься 50% на 50%,  з Фонду загальнообов’язкового держаного соціального страхування України на випадок безробіття та місцевих бюджетів);
- видача клопотань про дострокове призначення пенсії; 
- видача дозволів на працевлаштування іноземців в Україні;
- професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації,           (в першу чергу здійснюватиметься на замовлення роботодавців, але пріоритетним Закон визначає навчання за укрупненими (інтегрованими) професіями, що підвищить  конкурентоспроможність  безробітних на ринку праці).

Значний блок нововведень стосується запровадження системи стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць та працевлаштування осіб, які потребують додаткових гарантій з працевлаштування.

Роботодавцю, який працевлаштовує на нове робоче місце осіб,  віднесених до категорії «квотників» за направленням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості та трудової міграції, строком не менше ніж на два роки щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений. Компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування особи.
Роботодавцю, який протягом 12 календарних місяців забезпечував створення нових робочих місць, працевлаштовував на них працівників і упродовж цього періоду щомісяця здійснював їм виплату заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати за кожну особу, протягом наступних 12 календарних місяців, за умови збереження рівня заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати за кожну таку особу, щомісяця, компенсуються  витрати у розмірі 50 відсотків суми нарахованого єдиного внеску за відповідну особу за місяць, за який він сплачений, із коштів Державного бюджету України, передбачених у бюджеті Пенсійного фонду України.
Суб'єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних строком не менше ніж на два роки за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері


зайнятості населення та трудової міграції, на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності, щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений .
Компенсація виплачується за рахунок коштів, передбачених на такі цілі у бюджеті Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Фонду соціального захисту інвалідів (у разі працевлаштування інваліда, який зареєстрований в установленому порядку як безробітний, але якому відповідно до законодавства допомога по безробіттю не призначається), протягом одного року з дня працевлаштування безробітного у порядку та за переліком пріоритетних видів економічної діяльності, визначених Кабінетом Міністрів України.

Будуть розширені можливості для підвищення конкурентоспроможності громадян віком старше 45 років.

Особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, мають право до досягнення встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку на одноразове отримання ваучера для підтримання їх конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності. Вибір професії (спеціальності) із затвердженого переліку, форми та місця навчання здійснюється особою. Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом.

Суттєвим зрушенням стане надання додаткової підтримки молодим спеціалістам шляхом, по-перше, організації стажування окремих категорій молодих спеціалістів, по-друге, стимулювання таких осіб до працевлаштування у селах і селищах.

Студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, матимуть право проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта строком не більше 6 місяців, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором про стажування у вільний від навчання час.
Метою стажування є набуття досвіду з виконання професійних завдань та обов’язків, удосконалення професійних знань, умінь та навичок, вивчення та засвоєння нових технологій, техніки, набуття додаткових компетенцій. Запис про проходження стажування роботодавець вносить до трудової книжки. 
Досить позитивними видаються положення, що стосуються стимулювання молоді до роботи у сільській місцевості. Зокрема,  молодому працівнику, який уклав трудовий договір на строк не менш як на три роки з підприємствами, установами та організаціями, що розташовані в селах і селищах, надається


житло на строк роботи за відповідною професією та одноразова адресна допомога у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів Державного бюджету. При цьому, якщо молодий працівник пропрацює в такому населеному пункті не менше десяти років, житло передається йому у власність.

Серед інших цікавих нововведень Закону можна виділити встановлення фіксованої квоти у розмірі 5% від загально облікової чисельності підприємства для працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

 Для працевлаштування  громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку, норматив працевлаштування на роботу, яких встановлюється згідно із Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні») підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.
Роботодавці самостійно розраховують квоту, зазначену в частині другій цієї статті, з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють на підприємствах, в установах та організаціях і належать до таких, що неконкурентоспроможні на ринку праці (крім інвалідів), та забезпечують їх працевлаштування самостійно. Роботодавці можуть звернутися за сприянням для працевлаштування даної категорії громадян до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.
 Особам, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років, віднесені до категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Раніше до такої категорії громадян відносилися особи, яким залишилося 2 роки і менше до настання права на пенсію за віком.
 В прикінцевих положеннях  Закону внесені зміни до ряду суміжних Законів, в т. ч. до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття», зокрема, у разі відсутності підходящої роботи, статус безробітного надаватиметься з першого дня реєстрації в службі зайнятості. 
Допомога по безробіттю виплачується без регіонального обмеження, тобто, якщо сьогодні максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати середнього рівня заробітної плати, що склалася в області за відповідний період (наприклад за липень допомога по безробіттю не могла перевищувати 2590 грн.), то з введенням нового Закону, максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати  чотирикратного прожиткового  мінімуму для працездатних осіб   (на сьогодні це 4,4 тис. грн.).
 Діяльність кадрових агентств буде приведено у відповідність до європейських стандартів, відповідно до яких оплачувати їх послуги буде виключно роботодавець, а не особа, що шукає роботу.

 
< ПопередняСтан екологічної безпеки області, контроль за дотриманням екологічних вимог   РОЗВИТОК ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ТА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ – ЯК ОДИН З НАПРЯМІВ РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛАНаступна >