Головне меню

Головна arrow Нормативно-правові документи arrow запобігання проявам корупц
запобігання проявам корупц

Витяг з Закону України про боротьбу з корупцією

Надрукувати Надіслати електронною поштою
12.08.2008
Витяг з Закону України

Про боротьбу з корупцією

     
     Цей   Закон   визначає   правові   та   організаційні  засади запобігання  корупції,  виявлення  та   припинення   її   проявів, поновлення  законних  прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, усунення наслідків корупційних діянь.
     Боротьба з  корупцією  здійснюється на основі чіткої правової регламентації  діяльності  державних  органів, служб   і   осіб, уповноважених на виконання функцій держави,  забезпечення гарантій прав та інтересів фізичних і юридичних осіб.

                          Р о з д і л I

                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1.  Поняття корупції та корупційних діянь

     Під корупцією в цьому  Законі  розуміється  діяльність  осіб, уповноважених   на   виконання   функцій  держави,  спрямована  на протиправне використання  наданих  їм  повноважень  для  одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг.
     Корупційними діяннями є:
     а) незаконне  одержання  особою,  уповноваженою  на виконання функцій держави, у зв'язку з виконанням таких функцій матеріальних благ,  послуг,  пільг або інших переваг, у тому числі прийняття чи одержання  предметів  (послуг)  шляхом  їх  придбання   за   ціною (тарифом),  яка  є  істотно  нижчою  від  їх  фактичної  (дійсної) вартості;
     б) одержання   особою,  уповноваженою  на  виконання  функцій держави,  кредитів  або   позичок,   придбання   цінних   паперів, нерухомості  або  іншого  майна з використанням при цьому пільг чи переваг, не передбачених чинним законодавством.
     Подарунок (винагорода),   отриманий  зазначеними  особами  за обставин,  передбачених пунктом "а" частини другої цієї статті,  у тому  числі  такий,  що  надійшов без їх відома,  а також вартість незаконно одержаних послуг підлягають стягненню (відшкодуванню)  в доход держави.
                          Р о з д і л II

                      ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРУПЦІЇ

     Стаття 5. Спеціальні обмеження щодо державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій
               держави, спрямовані на попередження корупції

     Державний   службовець   або   інша  особа,  уповноважена  на виконання функцій держави, не має права:
     а)   сприяти,   використовуючи   своє   службове   становище, фізичним  і  юридичним  особам  у  здійсненні ними підприємницької діяльності,  а  так само в отриманні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів   чи   пільг   з   метою   незаконного  одержання  за  це матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг;
     б) займатися   підприємницькою  діяльністю  безпосередньо  чи через посередників або підставних осіб, бути повіреним третіх осіб у  справах  державного  органу,  в  якому  вона  працює,  а  також виконувати  роботу   на   умовах   сумісництва   (крім   наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики);
     в)   входити   самостійно   (крім  випадків,  коли  державний службовець   здійснює  функції  з  управління  акціями  (частками, паями),  що  належать  державі,  та представляє інтереси держави в раді   товариства   (спостережній  раді)  або  ревізійній  комісії
господарського товариства), через представника або підставних осіб до  складу  правління  чи  інших  виконавчих  органів підприємств, кредитно-фінансових   установ,   господарських   товариств   тощо, організацій,   спілок,   об'єднань,  кооперативів,  що  здійснюють підприємницьку  діяльність;
     г) відмовляти  фізичним  та  юридичним  особам  в інформації, надання якої передбачено правовими актами,  умисно затримувати її, надавати недостовірну чи неповну інформацію;
     ґ)  сприяти, використовуючи своє службове становище, фізичним і  юридичним  особам  - учасникам процедур закупівель у досягненні перемоги  всупереч  вимогам Закону України "Про закупівлю товарів, робіт  і  послуг  за  державні кошти" ( 1490-14
     Обмеження,  передбачені у пунктах "б" і  "в"  частини  першої цієї  статті,  не  поширюються  на депутатів сільських,  селищних, міських, районних у містах, районних, обласних рад, які здійснюють депутатські  повноваження,  не пориваючи з виробничою чи службовою діяльністю.
     Державний службовець,  який є посадовою особою,  не має також
права:
     а) сприяти,  використовуючи своє посадове становище, фізичним та   юридичним  особам  у  здійсненні  ними  зовнішньоекономічної, кредитно-банківської  та  іншої  діяльності  з  метою  незаконного одержання  за  це  матеріальних  благ,  послуг,  пільг  або  інших
переваг;
     б) неправомірно   втручатися,  використовуючи  своє  посадове становище,  у діяльність інших державних органів чи посадових осіб з метою перешкодити виконанню ними своїх повноважень;
     в) бути повіреним третіх осіб у  справах  державного  органу, діяльність якого він контролює;
     г) надавати незаконні переваги фізичним або юридичним  особам під  час  підготовки  і  прийняття  нормативно-правових  актів  чи рішень.
     Особи, які претендують на зайняття посади в системі державної служби або на виконання інших функцій держави,  попереджаються про встановлені щодо них обмеження.
 

Державна політика у сфері запобігання проявам корупції

Надрукувати Надіслати електронною поштою
12.08.2008

  Нарада на тему: Державна політика у сері запобігання корупції

    З метою покращення реалізації в районі державної політики національної безпеки у сфері запобігання корупції та на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 27.02.08 року № 60, 16 червня  ц.р. в Могилів-Подільській райдержадміністрації відбулась розширена нарада з питань боротьби з корупцією за підсумками 2007 та 5 місяців 2008 року.
    Про стан боротьби з корупцією доповідали: Попеску О.П. – заступник прокурора Могилів-Подільської міжрайпрокуратури, Алієв О.Ю. – начальник міжрайвідділу УСБ України у Вінницькій області, Шрамко В.П. – начальник МРВ УМВС України у Вінницькій області. На нараді були присутні сільські голови та керівники підприємств, організацій, установ району.
    Підведено проміжні підсумки, визнано, що робота ведеться ще недостатньо. За 2007 рік складено лише 5 протоколів про корупцію. Визначено основні напрями і пріоритети в подоланні корупції: використання службового становища, викривлення інформації, операції із землею.
    При прийнятті на роботу державних службовців проводиться офіційний запит до державного реєстратора на кандидатів щодо причетності їх до підприємницької діяльності, систематично кандидати на заміщення вакантних посад ознайомлюються з попередженнями про спеціальні обмеження щодо прийняття на державну службу та її проходження.

 
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>

Всього 13 - 14 з 14